کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-88

10.22055/ivj.2018.109579.1995

مریم عضدی؛ رحیم پیغان؛ محمد حسین راضی جلالی؛ مسعود قربانپور


2. مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-14

10.22055/ivj.2015.8676

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ معصومه قدم؛ ایرج موبدی؛ کاظم عبدی؛ علی طاهری میرقائد؛ سید سعید میرزرگر؛ پولین شهره؛ سید حسین حسینی؛ علیرضا باهنر


3. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-41

هدی خالدی؛ سهراب رضوانی‌گیل‌کلایی؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه