نویسنده = غلامحسین خواجه
سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 58-64

علیرضا قدردان مشهدی؛ غلامحسین خواجه؛ زهرا اسدی کرد


اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 78-87

علیرضا قدردان مشهدی؛ غلامحسین خواجه؛ هانیه مظاهری


بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 104-112

حامد مهدیون؛ قدرت‌الله محمدی؛ سعد گورانی نژاد؛ غلامحسین خواجه


بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی

دوره 9، شماره 2، تیر 1392، صفحه 71-77

شیما صفایی؛ سعد گورانی‌نژاد؛ غلامحسین خواجه؛ قدرت‌الله محمدی