نویسنده = مژگان ترابی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-67

10.22055/ivj.2015.10113

مژگان ترابی؛ مهناز کسمتی؛ حمید ملک شاهی نیا؛ حسین تیموری زمانه