نویسنده = قدرت الله محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 5-12

10.22055/ivj.2017.46882.1679

مریم رهبر؛ فرید براتی؛ قدرت الله محمدی؛ بهمن مصلی نژاد


2. بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-19

سارا امیری؛ قدرت الله محمدی؛ عباس جلودار؛ سعد گورانی نژاد؛ زینب شفیعیان