نویسنده = حمید کهرام
تعداد مقالات: 2
1. اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 75-82

سید محمد جواد علوی آقاملکی؛ حمید کهرام؛ سعید زین الدینی؛ حمیدرضا نائیجیان


2. اثر آلبومین گاوی بر ویژگی‌های کیفی مایع منی بز مهابادی پس از فرایند انجماد و یخ‌گشایی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 113-121

حمیدرضا نائیجیان؛ حمید کهرام؛ احمد زارع‌شحنه