نویسنده = عباس جلودار
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-75

10.22055/ivj.2015.8712

محمد راضی جلالی؛ علیرضا راکی؛ علی شهریاری؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ حسین حمیدی نجات؛ عباس جلودار؛ مهدی پورمهدی بروجنی


4. شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 24-33

عباس جلودار؛ علیرضا مسعودی؛ سعید مهرزادی؛ عاطفه داوودی