نویسنده = سعید نظیفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میدانی ارتباط سطوح انسولین، گلوکز و اسیدهای چرب غیر استریفیه خون در بازه زمانی تلقیح با روزهای باز درگاوهای هلشتاین با جیرۀ غنی از نشاسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22055/ivj.2019.170177.2116

مهدی محبی؛ عبداله میرزایی؛ آرش امیدی؛ سعید نظیفی؛ مریم شجاعی نژاد؛ محمد صیرفی نیا