دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393 
تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین

صفحه 23-29

بختیار حیدری؛ رحیم پیغان؛ امین اسماعیلی راد؛ حسین نجف زاده ورزی؛ سراج بیتا؛ مهدی پور مهدی بروجنی


ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو

صفحه 30-36

محمد حسین راضی جلالی؛ مسعود قربانپور؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ وجیهه خدادادیان


مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور

صفحه 59-67

مهدی سلطانی؛ شلاله موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ شفیق شفیعی؛ پولین شهره؛ سمیرا محمدیان


بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس

صفحه 68-76

ایوب سلیمانی؛ احسان کامرانی؛ ایرج موبدی؛ مهدی زمانی راد؛ سونجا کلینرتز


مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی

صفحه 85-95

تکاور محمدیان؛ مالک سیلاوی؛ احمد رضا حسینی؛ سیامک روحانی؛ اسماء محمدی؛ بختیار حیدری


بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان

صفحه 103-111

شیرین نوروزی کیا؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلائی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری