دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با شاخص‌های تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.206223.2193

فریده نروژ؛ عبداله میرزایی؛ حسن شریفی یزدی؛ ابوالفضل حاجی بمانی


2. مطالعه اثر گیاه خردل وحشی بر هضم پذیری، گونه های پروتوزوا، فراسنجه‌های خونی و هورمون های تیروئیدی در گوسفند عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.200715.2183

طاهره محمدابادی؛ عاطفه اعطایی؛ محسن ساری


3. بررسی فراوانی انواع آریتمی در گوساله های هولشتاین در دوره شیرخوارگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.191039.2171

حمید ایرانپور مبارکه؛ علی رضا قدردان مشهدی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


4. مطالعه مقایسه ای تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر بافت راسی کلیه و برخی پارامترهای خونی کپورماهیان پرورشی گرمابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.191416.2155

رحیم عبدی؛ اعظم اسد سفتجانی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر


5. تنوع ژنتیکی عقرب هوتنتوتا زاگروسنسیس و سلسئی با استفاده از تکنیک (RAMS (Random Amplified Microsatellites در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.196354.2172

سعید پیر مرادی؛ عباس جلودار؛ هدیه جعفری


6. مقایسه غلظت باقیمانده انروفلوکساسین در شیر کارتیه های مبتلا به ورم پستان بالینی و سالم متعاقب تجویز داخل عضلانی به روش HPLC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.186896.2137

محمدرضا گلستانی فر؛ زهره عبدالملکی؛ محمدامین اسلامپور


7. بررسی شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در سگ‌های شهرستان سمنان با استفاده از روش آگلوتیناسیون مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.190542.2175

عماد چنگیزی؛ بهاره فلاح علمداری؛ مهدی محبعلی


8. شناسائی ملکولی گونه های بیماریزای آناپلاسما در گاوهای استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.197984.2177

نصرالله واحدی نوری؛ وحید نعمان


9. تاثیر منابع مختلف روی بر پاسخ ایمنی سلولی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.192073.2160

مهدی نعمت پور؛ کامران رضایزدی؛ مهدی گنج خانلو؛ آرمین توحیدی


10. بررسی بیان ژن های آنزیم های آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با ویتامین E ، عصاره ی گیاه خرفه و پسته ی وحشی تحت استرس گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.154392.2084

محمود نظری؛ مولود ربیعه؛ هدایت الله روشنفکر؛ محمدرضا قربانی


11. تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره در سنین ابتدایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ترکیب عضله سینه بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.153994.2082

رضا سیاحی؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند


12. بررسی اثر میدازولام بر مسمومیت ناشی از تجویز دوزهای بالای لیدوکائین در ماکیان (Gallus gallus domesticus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.198655.2179

هادی ایمانی راستابی؛ ناصر وصال


13. مقایسۀ اثرات قلبی‌-ریوی و بی‌دردی حاصل از تزریق اپیدورال لیدوکائین، بوپیواکائین و دکسمدتومیدین به دنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22055/ivj.2021.253465.2313

علی بنی‌آدم؛ پیمان معصومی؛ معصومه عزتی گیوی؛ محمد راضی جلالی


14. بررسی ارتباط بین میزان آفلاتوکسین با ضایعات پاتولوژی مشاهده شده درکبدهای ماکیان کشتار شده در کشتارگاه اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22055/ivj.2021.279921.2364

تورج ضمیرنستا؛ بابک محمدیان؛ آناهیتا رضائی؛ معصومه عزتی؛ زهرا برومند