موضوعات = بیماریهای آبزیان
بررسی انگل‌های شایع ماهی کفال پوزه‌باریک (Chelon saliens) در جنوب غربی دریای خزر

دوره 19، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 60-66

10.22055/ivj.2022.361670.2499

جواد دقیق روحی؛ مهرداد اصغرنیا؛ محدث قاسمی؛ منیره فئید؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ ابوالفضل سپهداری


بررسی اثرات لسیتین سویا بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی در ماهی ‌باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer)

دوره 19، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 185-194

10.22055/ivj.2022.357647.2491

سمیه نیک‌نژاد؛ آناهیتا رضائی؛ رحیم پیغان؛ محمد راضی جلالی؛ منصور طرفی موزان زاده


ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 69-78

10.22055/ivj.2018.109965.1996

علی طاهری میرقائد؛ آلا عنایتی؛ مهدی سلطانی؛ مجتبی علیشاهی؛ هومن رحمتی هولاسو؛ عادل حقیقی خیابانیان اصل؛ پژمان حسینی شکرابی


بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 79-88

10.22055/ivj.2018.109579.1995

مریم عضدی؛ رحیم پیغان؛ محمد حسین راضی جلالی؛ مسعود قربانپور


بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان

دوره 14، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 58-67

10.22055/ivj.2017.46749.1677

علیرضا گلچین منشادی؛ ایوب عطایی؛ رضا صادقی لیمنجوب


تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 68-77

10.22055/ivj.2017.31555.1570

زهرا طولابی دزفولی؛ مهرزاد مصباح؛ رحیم پیغان؛ تکاور محمدیان؛ سراج بیتا


تعیین الگوی پروتئینی جدایه های یرسینیا راکری بدست آمده از برخی مزارع قزل آلای پرورشی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 5-12

10.22055/ivj.2016.14696

نسترن بهادری؛ مهدی سلطانی؛ مهناز فرهمند؛ سمیرا محمدیان؛ الهه سلطانی


بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 53-65

10.22055/ivj.2016.14705

مجتبی علیشاهی؛ مانا سعیدی منش؛ مهرزاد مصباح؛ مهدی زارعی