کلیدواژه‌ها = بقایای آنتی بیوتیکی
مقایسه دو روش پایش بقایای آنتی بیوتیک در لاشه جوجه های گوشتی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-15

10.22055/ivj.2020.212004.2214

سارا بصیری؛ کرامت اساسی؛ حمیدرضا هاشمی تبار؛ سعید خالدیان؛ سید شهرام شکرفروش