کلیدواژه‌ها = ناهنجاری
اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 106-113

10.22055/ivj.2016.12997

محمود خاکساری مهابادی؛ حسین نجف زاده؛ مینا بارانی زاده


ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 12-18

سالار درافشان؛ امیر وفایی سعدی؛ علی نکویی فرد