کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 86-96

10.22055/ivj.2022.309529.2404

زهرا ضیافتی کافی؛ رحیم پیغان؛ سید محمد حسین مدرسی؛ الهه متوسلی؛ مسعود قربانپور


بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-14

10.22055/ivj.2019.161346.2101

بهاره ایزدی؛ مهدی محبی فانی؛ سعید حسین زاده؛ سید شهرام شکرفروش؛ آریا رسولی؛ سعید نظیفی


جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 88-97

تکاور محمدیان؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی علیشاهی؛ محمدرضا تابنده؛ داریوش غریبی