کلیدواژه‌ها = ایران
تشخیص ملکولی و شیوع بابزیا بوویس در گاوهای شهرستان شهرضا، جنوب استان اصفهان

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 30-40

10.22055/ivj.2020.209168.2201

محمدمهدی جریده دار؛ وحید نعمان؛ یاسر پیرعلی؛ حمیدرضا عزیزی


ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 25-33

10.22055/ivj.2018.57105.1765

فهیمه پورجعفری؛ بهادر شجاعی؛ حمید شریفی


بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-12

10.22055/ivj.2017.73037.1862

مهسا اکبری؛ مختار غفاری؛ علی هاشمی؛ قربان الیاسی زرین قبایی


شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی

دوره 14، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 121-125

10.22055/ivj.2017.61670.1801

محمد عباس نیا؛ حسن نیلی؛ منصور میاحی؛ بابک محمدیان


شیوع سرمی آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا درگوسفندان غرب ایران

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 11-18

10.22055/ivj.2016.16409

علیرضا البرزی؛ مسعود قربانپور؛ حسین حمیدی نجات؛ سمیه چمن آرا؛ سپیده نوری


مسمومیت با آیورمکتین در بره

دوره 11، شماره 2، تیر 1394، صفحه 113-118

10.22055/ivj.2015.10131

هادی صمدیه؛ سید علیرضا تقوی رضوی زاده


مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-14

10.22055/ivj.2015.8676

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ معصومه قدم؛ ایرج موبدی؛ کاظم عبدی؛ علی طاهری میرقائد؛ سید سعید میرزرگر؛ پولین شهره؛ سید حسین حسینی؛ علیرضا باهنر


مطالعه ی انگل های کرمی در چند گونه از ماهیان خلیج فارس

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 5-12

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ پولین شهره؛ ایرج موبدی؛ کاظم عبدی؛ علی طاهری میرقائد؛ سید سعید میرزرگر؛ معصومه قدم؛ سیدحسین حسینی؛ اعظم بنی طالبی؛ محمد باقر آهو؛ هومن رحمتی هولاسو


اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 100-103

تقی تقی پور بازرگانی؛ حسن ممتاز؛ فریدرضا بهارلو؛ مهدی غفاری


مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 59-67

مهدی سلطانی؛ شلاله موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ شفیق شفیعی؛ پولین شهره؛ سمیرا محمدیان


مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 5-12

کتایون اسکویی زاده؛ بهمن مصلی‌نژاد؛ مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری؛ خدیجه ثنایی


بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار منطقه قوچان

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 62-68

شاهرخ رنجبر بهادری؛ محمد عزیززاده؛ مصطفی تقوایی


شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1392، صفحه 24-33

عباس جلودار؛ علیرضا مسعودی؛ سعید مهرزادی؛ عاطفه داوودی