کلیدواژه‌ها = هیستومورفومتری
هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس

دوره 16، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 47-53

10.22055/ivj.2019.194902.2168

ملیحه محامد؛ رحیم عبدی؛ محمد تقی رونق؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر


اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 48-57

10.22055/ivj.2017.28887.1550

نعیم عرفانی مجد؛ نیلوفر صادقی؛ شیما حسینی فر


اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 52-60

10.22055/ivj.2017.36103.1604

زهرا رضایی؛ طیبه محمدی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ بابک محمدیان


ارزیابی اثر مصرف کافئین در دوران بارداری بر تکوین عدسی در نوزاد موش صحرایی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 88-96

10.22055/ivj.2016.14708

حسن مروتی؛ لیلا عینی؛ مسعود ادیب مرادی


مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 69-80

نعیم عرفانی مجد؛ سجاد سحاب نگاه؛ سید رضا فاطمی طباطبایی