نویسنده = احمد سواری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 63-68

نعیم عرفانی مجد؛ سارا ارتفاعات؛ احمد سواری؛ نگین سلامات


2. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 33-41

هدی خالدی؛ سهراب رضوانی‌گیل‌کلایی؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه