نویسنده = سید علی جزایری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-28

مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ سید علی جزایری