نویسنده = مهدی پورمهدی بروجنی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-75

10.22055/ivj.2015.8712

محمد راضی جلالی؛ علیرضا راکی؛ علی شهریاری؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ حسین حمیدی نجات؛ عباس جلودار؛ مهدی پورمهدی بروجنی


2. ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-28

مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ سید علی جزایری