نویسنده = علی قلی رامین
مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 41-51

10.22055/ivj.2022.324190.2434

ساحل کبودی؛ سیامک عصری رضائی؛ قادر جلیل زاده؛ علیقلی رامین


ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 92-102

ناصر نوروزی؛ علی قلی رامین؛ سیامک عصری رضائی؛ لیلا کلانتری


ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 37-47

ناصر نوروزی؛ علی قلی رامین؛ سیامک عصری رضائی


جستجوی پادتن‌های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 54-61

علیقلی رامین؛ غلامرضا عبداله پور؛ فرید عزیززاده؛ پریا قهرمانی؛ امیر مسعودی؛ سینا رامین