نویسنده = سالار درافشان
تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 83-93

مرضیه عروجعلی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ نصراله محبوبی صوفیانی


ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 12-18

سالار درافشان؛ امیر وفایی سعدی؛ علی نکویی فرد