نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آکواریوم گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • آنالیز لاشه تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • آنتی‌بیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 39-46]
 • آنزیم های کبد اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • آنمی همولیتیک ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]
 • آهن بافتی ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]
 • آئورت شکمی مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]

ا

 • اپیدمیولوژی بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • اتانول ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • ایران مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 59-67]
 • ایران شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • ایران اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 100-103]
 • ایران مطالعه ی انگل های کرمی در چند گونه از ماهیان خلیج فارس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • اسپرماتوزوئید بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • اسپرم منجمد اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 40-46]
 • استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • استرلیاد تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 83-93]
 • اسید آسکوربیک تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • اسید آسکوربیک اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • اسید سیتریک تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]
 • اشریشیا کولای آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • اکسی تتراسایکلین بررسی باقیمانده‌ های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • اکسید منیزیم تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 23-29]
 • اکسید منیزیم بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 72-82]
 • الیزا بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • الکتروکاردیوگرافی بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 72-82]
 • ایمنی سلولی و هومورال اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • اندازه ی فولیکول مقایسه ی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌ها با اندازه‌های متفاوت در گوسفند نژاد عربی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-38]
 • انگل بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 68-76]
 • انگل بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 21-28]
 • انگل های کرمی مطالعه ی انگل های کرمی در چند گونه از ماهیان خلیج فارس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • اهواز بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 49-54]
 • اهواز سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 58-64]
 • اهواز اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • اهواز گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • اولتراسونوگرافی مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • اولتراسونوگرافی اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • اولتراسونوگرافی داپلر مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]

ب

 • باروری بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • بافت لنفوئیدی ضمیمه دستگاه گوارش (GALT) مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • باکتری روده ای آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • باکتری‌های اسید لاکتیک جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 88-97]
 • بچه ماهی آزاد دریای خزر تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • برداشت تخمدان اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 13-22]
 • بز کردی اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • بز لری بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 13-19]
 • بز لری- بختیاری بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • بز نجدی بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • بزهای مهابادی ارزیابی شاخص های تولیدمثلی در برنامههای متفاوت سیدرگذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی در خارج از فصل تولیدمثلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 96-102]
 • بیماری تب نزله ای بدخیم بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 49-54]
 • بیماری کریپتوبیوزیس گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • بیماری نکروز عفونی پانکراس مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • بندرعباس بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 68-76]
 • بیهوشی تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 23-29]

پ

 • پری‌بیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 39-46]
 • پروبیوتیک جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 88-97]
 • پروبیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 39-46]
 • پروتئین دفعی- ترشحی شناسایی مولکولی ژن فسفوگلیسرات کیناز از مواد دفعی- ترشحی انگل توکسوکارا کنیس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 20-32]
 • پوست هیستوشیمی و پراکنش سلول‌های جامی‌شکل ترشح‌کننده ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]

ت

 • تیپ‌های trap شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • تتراپلوییدی ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 12-18]
 • تتراسایکلین بررسی باقیمانده‌ های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • تجمع تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 83-93]
 • تجویز داخل صفاقی مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • تحریک تخم‌ریزی مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]
 • تیلاپیای گورخری گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • تنش گرمایی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • تورم پستان شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • توکسوکارا کنیس شناسایی مولکولی ژن فسفوگلیسرات کیناز از مواد دفعی- ترشحی انگل توکسوکارا کنیس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 20-32]

ج

 • جمعیت میکروبی تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]
 • جوجه گوشتی تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]
 • جوجه ی گوشتی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • جوجه ی گوشتی اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]

چ

 • چسبندگی مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • چهارمحال و بختیاری جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 74-80]

ح

 • حافظه نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • حباب روده‌ای مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]

خ

 • خرگوش مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]
 • خصوصیات تخم مرغ اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • خوزستان بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • خون ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 37-47]
 • خون سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 58-64]
 • خون ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]

ر

 • رشد تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • رقیق کننده اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • روده مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • روده ی ماهی شیربت جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 88-97]
 • روش تزریق مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]

ز

 • زمان شروع تخم‏ریزی بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • زنبورعسل بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]

ژ

 • ژن GDF9 بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • ژن چند قلوزایی بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 13-19]

س

 • سالمونلا آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • سپتی سمی هموراژیک ویروسی مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • سیتروباکتر فروندی آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • سیدر ارزیابی شاخص های تولیدمثلی در برنامههای متفاوت سیدرگذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی در خارج از فصل تولیدمثلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 96-102]
 • سرب سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 58-64]
 • سرم خون مقایسه ی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌ها با اندازه‌های متفاوت در گوسفند نژاد عربی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-38]
 • سقط جنین جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 74-80]
 • سیکلوسپورین اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • سگ مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • سگ اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • سگ بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 72-82]
 • سیلیمارین مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • سلولهای جامی‌شکل هیستوشیمی و پراکنش سلول‌های جامی‌شکل ترشح‌کننده ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]

ش

 • شیر ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]
 • شریان های کلیوی مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]
 • شیر سویا اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 13-22]

ع

 • عادت دهی گرمایی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • عسل بررسی باقیمانده‌ های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • عصاره ی سرخارگل اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • عصاره ی هیپوفیز کپور مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]
 • عملکرد اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • عملکرد تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]

غ

 • غده تیروئید اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • غذا ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]

ف

 • فاسیولا ژیگانتیکا ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 30-36]
 • فنیل هیدرازین ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 59-67]
 • قزل آلای رنگین کمان ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 12-18]

ک

 • کادمیوم تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 83-93]
 • کانترایمونوالکتروفورز ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 30-36]
 • کپورماهیان بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 21-28]
 • کپور معمولی تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 23-29]
 • کپور نقره‌ای مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • کتامین تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 23-29]
 • کروسین ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]
 • کیفیت اسپرم ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]
 • کیفیت لاشه تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 83-93]
 • کلاژن استخوان تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • کلامیدوفیلا آبورتوس جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 74-80]
 • کلستریدیوم پرفرنژنس مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 39-46]
 • کندوچه‌ی ‏جفت‏گیری بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]

گ

 • گاماسیاب بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 21-28]
 • گاو ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 30-36]
 • گاو ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 37-47]
 • گاو مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • گاو سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 58-64]
 • گاو ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]
 • گلبول قرمز ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 12-18]
 • گل خورک بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 68-76]
 • گوساله بروز لنفومای ویروسی تیموس همراه با درگیری گره های لنفاوی و طحال در گوساله ی ماده ی 3/5 ماهه از نژاد هلشتاین [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 98-103]
 • گوسفند بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • گوسفند جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 74-80]
 • گوسفند بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 49-54]
 • گوسفند عربی مقایسه ی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌ها با اندازه‌های متفاوت در گوسفند نژاد عربی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-38]

ل

 • لاکتوباسیل جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 88-97]
 • لیزوزیم اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 40-46]
 • لنفادنوپاتی فراگیر بروز لنفومای ویروسی تیموس همراه با درگیری گره های لنفاوی و طحال در گوساله ی ماده ی 3/5 ماهه از نژاد هلشتاین [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 98-103]
 • لنفوسیتوز بروز لنفومای ویروسی تیموس همراه با درگیری گره های لنفاوی و طحال در گوساله ی ماده ی 3/5 ماهه از نژاد هلشتاین [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 98-103]
 • لنفومای تیموس بروز لنفومای ویروسی تیموس همراه با درگیری گره های لنفاوی و طحال در گوساله ی ماده ی 3/5 ماهه از نژاد هلشتاین [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 98-103]

م

 • ماریتیغال اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • مایع فولیکولی مقایسه ی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌ها با اندازه‌های متفاوت در گوسفند نژاد عربی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-38]
 • ماکرومینرال ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]
 • ماهیان خلیج فارس مطالعه ی انگل های کرمی در چند گونه از ماهیان خلیج فارس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • ماهی بنی مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]
 • ماهی بنی اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 40-46]
 • ماهی قزل آلا آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • ماهی کپور نقره‌ای هیستوشیمی و پراکنش سلول‌های جامی‌شکل ترشح‌کننده ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]
 • متابولیت های خونی اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • محدودیت غذایی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • مخچه اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 13-22]
 • مرغان تخم گذار اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • مرگانلا مرگانی ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • مطالعه ی هیستومورفومتریک اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 13-22]
 • مقاومت اسیدی ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • میکرومینرال ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]
 • میکرو و ماکرومینرال ها ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 37-47]
 • میلوانسفالوپاتی اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 100-103]
 • مینرال های پلاسما اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • مورفین نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • موش سفید کوچک نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • موش صحرایی اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 13-22]
 • مونوژن بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 21-28]

ن

 • نانواکسید منیزیم بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 72-82]
 • نانو ذرات تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 23-29]
 • نانوذرات اکسید منیزیم نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • ناهنجاری ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 12-18]
 • نکروز عفونی بافت خون ساز مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • نگاری مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]

و

 • ویروس زبان آبی بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]

ه

 • هیپوکسی ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]
 • هرپس ویروس تیپ 1 اسب اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 100-103]
 • هیستوشیمی هیستوشیمی و پراکنش سلول‌های جامی‌شکل ترشح‌کننده ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]
 • هیستومتری هیستوشیمی و پراکنش سلول‌های جامی‌شکل ترشح‌کننده ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]
 • هیستومورفومتری مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • هماتولوژی اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 40-46]
 • همدان بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 21-28]
 • همزمان سازی فحلی ارزیابی شاخص های تولیدمثلی در برنامههای متفاوت سیدرگذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی در خارج از فصل تولیدمثلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 96-102]
 • هورمون های تیروئیدی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]

ی

 • یرسینیا راکری مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 59-67]
 • یرسینیوزیس مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 59-67]