نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسپرومازین ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • آسیب‌شناسی ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 69-78]
 • آسیب میوکارد ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 92-101]
 • آغوز اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • آکابان بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]
 • آلبیزیا بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • آلفا اکتین عضله‌ی صاف بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • آلفالاکتالبومین بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • آلودگی شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • آلودگی انگلی بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-88]
 • آناپلاسما بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • آناتومی آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]
 • آنتی اکسیدان اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • آنزیم بررسی تاثیر داروهای مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی و حمام بر برخی آنزیم ها و پروتئین های پلاسمای خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus caroio) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • آنزیم تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • آنزیم اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]
 • آنفلوانزا بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]

ا

 • اسب عرب ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 25-33]
 • اسپرم اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 59-68]
 • استخوانچه آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]
 • استرس اکسیداتیو تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • استرس گرمایی ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • استرس گرمایی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • اشرشیاکلی بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏ دوام گاوی توسط سازه نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]
 • اصفهان مطالعه ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان تخمگذار استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 41-47]
 • اکسیدان اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • الایزا بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]
 • الکتروفورز بررسی تاثیر داروهای مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی و حمام بر برخی آنزیم ها و پروتئین های پلاسمای خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus caroio) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • الکتروکاردیوگرام مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • انتروکوکوس دورانس شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • انتروکوکوس فشیوم شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • انسولین تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]
 • انگل شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 50-58]
 • انگل بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 106-115]
 • اوره تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • اولتراسونوگرافی مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]
 • اولتراسونوگرافی داپلر رنگی ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • ایران ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 25-33]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • اینترون 1 تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 85-91]

ب

 • بابزیا بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • باس دریایی آسیایی بررسی نقش باکتری ویبریو هاروی در تلفات ماهیان باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) در مزارع استان های جنوبی کشور به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 5-14]
 • بافت شناسی مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]
 • بره های شیرخوار بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • بزغاله اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • بزغاله اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • بندرعباس بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 106-115]
 • بیان ژن بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • بیان ژن بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • بیماری یون بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 24-34]
 • بیهوشی ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 44-51]
 • بیومارکر تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • بیومتری ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 25-33]

پ

 • پاستورلا مولتوسیدا تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 100-108]
 • پاسخ التهابی بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • پراکسیداسیون لیپیدی اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 59-68]
 • پرفیوژن بافتی مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • پروتئین شوک حرارتی ۷۰ تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • پروتئین نوترکیب G1 بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏ دوام گاوی توسط سازه نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]
 • پرورش در قفس بررسی نقش باکتری ویبریو هاروی در تلفات ماهیان باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) در مزارع استان های جنوبی کشور به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 5-14]
 • پروفایل لیپیدی بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • پروموتور تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • پنیر سنتی شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • پی سی آر کمی بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]

ت

 • تب برفکی ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 92-101]
 • تتراکلرید کربن تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • تحلیل دقیق دمای شکافت تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-115]
 • تخمدان اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • تخمدان ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 70-84]
 • تخمدان پلی کیستیک اثر رزوراترول بر لیپید‌های خون و شاخص تصلب‌زایی در مدل موش صحرایی با تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 48-57]
 • تستوسترون ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 70-84]
 • تعیین توالی تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • تنوع ژنتیکی تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 85-91]
 • تولید شیر بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • تولید شیر برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • تیلریا بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]

ج

 • جمعیت پروتوزوآ اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • جمعیت میکروبی اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]
 • جهش تک نوکلئوتیدی تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • جوانه گندم اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • جوجه گوشتی بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 34-43]
 • جوجه‌های گوشتی ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • جوجه‏ های گوشتی اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]

چ

 • چای سبز بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • چندشکلی بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]

خ

 • خدنگ مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-31]
 • خلیج فارس بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-88]
 • خوزستان مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]
 • خوزستان شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • خون ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی به دنبال تغذیه با نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]

د

 • دانه‌ی جو پرتوتابی شده اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]
 • دزفول بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • دستگاه گوارش بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 106-115]
 • دفاع غیراختصاصی بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • دوره‌ی انتقال تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]
 • دیازپام ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]

ر

 • رادیوگرافی ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 97-105]
 • رزوراترول اثر رزوراترول بر لیپید‌های خون و شاخص تصلب‌زایی در مدل موش صحرایی با تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 48-57]
 • رشد ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • روده‌ی کوچک بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • روش بیزی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • روی تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]

ز

 • زبان آبی بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]
 • زنبور عسل اثر عصاره ی گیاه فرولا سودآلیاسه آ (آپیاسه‌آ) بر آلودگی با واروآ دستراکتور (آکارینا: واروئیده) در زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده) [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 85-92]

ژ

 • ژن بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • ژن RASGRP3 بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • ژنوتایپینگ تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-115]
 • ژیروداکتیلوس شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 50-58]

س

 • سالمونلا بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 34-43]
 • ستون مهره ای مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-31]
 • سرب اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • سرشاخه خرما تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • سرولوژی بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 24-34]
 • سگ ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 44-51]
 • سگ مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • سمیت کبدی تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • سیاهمزگی شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • سیزاپراید ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 97-105]

ش

 • شاخص تصلب زایی اثر رزوراترول بر لیپید‌های خون و شاخص تصلب‌زایی در مدل موش صحرایی با تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 48-57]
 • شانک زردباله ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 70-84]
 • شتر بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • شتر تک کوهانه بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • شوک هموراژیک مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • شیوع سرمی شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • شیوع سرمی بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]

ض

 • ضایعات پاتولوژیک مطالعه ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان تخمگذار استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 41-47]
 • ضریب رشد آلومتریک مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-31]

ط

 • طیور تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 100-108]

ع

 • عروق طحال ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • عصاره پیاز بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • عصاره گیاهی اثر عصاره ی گیاه فرولا سودآلیاسه آ (آپیاسه‌آ) بر آلودگی با واروآ دستراکتور (آکارینا: واروئیده) در زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده) [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 85-92]
 • عصاره هیدروالکلی پنج برگ تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • عملکرد تولیدی بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • عملکرد رشد اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]

غ

 • غدد ضمیمه جنسی مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]

ف

 • فراسنجه شکمبه اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • فراسنجه های خونی و شکمبه تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • فراسنجه های ژنتیکی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • فراسنجه‌های سرمی بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • فرولا سودآلیاسه آ اثر عصاره ی گیاه فرولا سودآلیاسه آ (آپیاسه‌آ) بر آلودگی با واروآ دستراکتور (آکارینا: واروئیده) در زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده) [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 85-92]

ق

 • قابلیت هضم بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • قابلیت هضم اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • قزل آلای رنگین کمان بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • قلب ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 44-51]
 • قوچ مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]
 • قوچ عربی ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی به دنبال تغذیه با نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]

ک

 • کاتچین اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 59-68]
 • کاسنی ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • کتامین ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 44-51]
 • کرم بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-88]
 • کفشک راستگرد ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 70-84]
 • کلرپرومازین ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 97-105]
 • کلیه مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]
 • کلیه مطالعه ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان تخمگذار استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 41-47]

گ

 • گاو اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 59-68]
 • گاو ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 92-101]
 • گاو شیری بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]
 • گاومیش بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • گاومیش مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]
 • گاومیش تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-115]
 • گاومیش بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 24-34]
 • گاو هلشتاین تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]
 • گاو هلشتاین برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • گراز آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]
 • گربه ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • گربه ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 97-105]
 • گلوتاتیون پراکسیداز ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی به دنبال تغذیه با نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • گوسفند تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 100-108]
 • گوسفند شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • گوسفند بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • گوسفند ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 92-101]
 • گوسفند عربی تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • گوسفند لری بختیاری مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]
 • گوش میانی آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]
 • گیلان شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 50-58]

ل

 • لئوکانا بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • لپتین تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]
 • لوامیزول بررسی تاثیر داروهای مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی و حمام بر برخی آنزیم ها و پروتئین های پلاسمای خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus caroio) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • لوامیزول اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • لیپوپلی ساکاریدتایپینگ تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 100-108]
 • لیپید اثر رزوراترول بر لیپید‌های خون و شاخص تصلب‌زایی در مدل موش صحرایی با تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 48-57]

م

 • ماده حاجب ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 97-105]
 • ماکروسکوپی مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]
 • ماهیان گرم آبی شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 50-58]
 • ماهی زمین کن دم نواری بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-88]
 • ماهی کپور ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 69-78]
 • ماهی کپور معمولی بررسی تاثیر داروهای مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی و حمام بر برخی آنزیم ها و پروتئین های پلاسمای خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus caroio) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • ماهی گاریز بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 106-115]
 • مترونیدازول بررسی تاثیر داروهای مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی و حمام بر برخی آنزیم ها و پروتئین های پلاسمای خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus caroio) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • مجتمع عمده پذیرش بافتی تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-115]
 • مرغان تخم گذار مطالعه ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان تخمگذار استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 41-47]
 • مرغ بومی تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 85-91]
 • مرغ بومی تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • مشهد بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 34-43]
 • مقاومت ضدمیکروبی بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 34-43]
 • منی ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی به دنبال تغذیه با نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • مورفومتری بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • موش صحرایی اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • مولکولی شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 50-58]
 • مولکولی ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 69-78]
 • مولکولی بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 24-34]

ن

 • ناحیه سر ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 25-33]
 • نانو سلنیوم ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی به دنبال تغذیه با نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • نخاع شوکی مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-31]
 • نژاد مرندی تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 85-91]

و

 • واروآ دستراکتور اثر عصاره ی گیاه فرولا سودآلیاسه آ (آپیاسه‌آ) بر آلودگی با واروآ دستراکتور (آکارینا: واروئیده) در زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده) [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 85-92]
 • وراپامیل ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 44-51]
 • ویبریوز بررسی نقش باکتری ویبریو هاروی در تلفات ماهیان باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) در مزارع استان های جنوبی کشور به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 5-14]
 • ویبریو هاروی بررسی نقش باکتری ویبریو هاروی در تلفات ماهیان باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) در مزارع استان های جنوبی کشور به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 5-14]
 • ویتامین C ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • ویروس بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • ویروس اسهال ویروسی گاو شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏ دوام گاوی توسط سازه نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]

ه

 • هرپس ویروس ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 69-78]
 • هورمون رشد تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 85-91]
 • هورمون های تیروئیدی ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 92-101]
 • هورمون های جنسی اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • هیدروکسی اتیل استارچ مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • هیستوپاتولوژی بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 24-34]
 • هیستومورفومتری اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]