نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئروموناس هیدروفیلا نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • آئورت ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • آئورت شکمی مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]
 • آئورت شکمی اندازه گیری شاخص های طبیعی سرخرگ کلیوی در گربه های موکوتاه اهلی به روش اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 103-110]
 • آب بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • آب الکترولیز‌شده بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 48-54]
 • آب الکترولیز شده تاثیر آب الکترولیز شده خنثی و اسید سیتریک بر کاهش بار باکتریایی میگو در طی نگهداری در دمای معمولی و یخچال و بررسی اثر باکتری کشی آن بر روی سطوح کار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 118-128]
 • آبزی پروری جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • آبستنی بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 71-77]
 • آبستنی تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 94-101]
 • آبستنی بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • آبستنی‌های دوقلو ارتباط تخمک‌گذاری‌های منفرد و دوتایی با غلظت پروژسترون سرم و تعداد جنین در بزهای ممسنی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]
 • آبشش بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • آبشش مطالعه هیستولوژی و هیستومتری آبشش ماهی شیربت [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-93]
 • آبشش بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش و درمان ایکتیوفتریوزیس در ماهی تترای سفید (Gymnocorymbus ternetzi) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 106-110]
 • آتروژین-1 و ژن‌های میوژنیک تأثیر سطوح مختلف پروتئین و جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن‌های میوژنیک در بلدرچین ژاپنی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 64-73]
 • آتورواستاتین ارزیابی مقایسه‌ای اثر سیر و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل‌های لیپیدی در سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 94-102]
 • آدنوکارسینوم بررسی آدنوکارسینوم ریوی در گوسفندان مبتلا به بیماری های تنفسی مزمن با استفاده از روش Real-time PCR [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 5-13]
 • آذربایجان غربی بررسی تنوع ژنتیکی اینترون 4 ژن هورمون رشد در ماکیان بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 24-32]
 • آرایش دندانی ارزیابی تغییرات وابسته به سن در دندان های سگ های تریر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 46-58]
 • آرد سویا تأثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 43-53]
 • آرگولوس فولیاسوس آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 89-103]
 • آریتمی فیزیولوژیک بررسی فراوانی انواع آریتمی در گوساله های هولشتاین در دوره شیرخوارگی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 15-25]
 • آزمایش اگلوتیناسیون مستقیم بررسی شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در سگ‌های شهرستان سمنان با استفاده از روش آگلوتیناسیون مستقیم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 71-80]
 • آزمایش تورم هیپواسموتیک بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • آسپرژیلوس مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • آسپرژیلوس مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه‌های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 14-21]
 • آسپرومازین ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • آسپرومازین بررسی اثرات آرام‌بخشی مدتومیدین، دکسمدتومیدین و ترکیب آن‌ها با آسپرومازین بر عملکرد قلبی عروقی در سگ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 84-96]
 • آسپرومازین ارزیابی بالینی تجویز خوراکی کتامین همراه با آسپرومازین یا میدازولام در گربه‌ها‌: یک مطالعه مقدماتی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 68-77]
 • آسیب‌شناسی ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب‌شناسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 69-78]
 • آسیب شناسی بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • آسیب میوکارد ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 92-101]
 • آسیت تخمین حجم مایع داخل صفاقی به روش اولتراسونوگرافی در سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 64-71]
 • آسیت تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • آسیت اثرات دان پلت شده در مقایسه با دان آردی بر شاخص تولید، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسیت، کیفیت و بار میکروبی بستر در جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 119-132]
 • آغوز تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-49]
 • آغوز اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • آفلاتوکسین مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • آفلاتوکسین مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه‌های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 14-21]
 • آفلاتوکسین بررسی ارتباط بین میزان آفلاتوکسین با ضایعات پاتولوژی مشاهده شده درکبدهای ماکیان کشتار شده در کشتارگاه اهواز [(مقالات آماده انتشار)]
 • آفلاتوکسین M1 زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • آقطی بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • آکابان بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]
 • آکواریوم گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • آکواریوم بررسی تأثیر متقابل فیلتراسیون (فیلتر کربن‏، زئولیت و فیلتراسیون ساده) و تراکم ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) بر میزان رشد و مواد نیتروژنی آب [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 15-23]
 • آکواریوم بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش و درمان ایکتیوفتریوزیس در ماهی تترای سفید (Gymnocorymbus ternetzi) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 106-110]
 • آلبندازول بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • آلبومین گاوی اثر آلبومین گاوی بر ویژگی‌های کیفی مایع منی بز مهابادی پس از فرایند انجماد و یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 113-121]
 • آلبیزیا بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • آلفا اکتین عضله‌ی صاف بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • آلفا-توکوفریل استات تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • آلفالاکتالبومین بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • آلفامیون مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]
 • آلکالین فسفاتاز توزیع آلکالین فسفاتاز و کربوهیدرات ها در مراحل اولیه رویانی بوقلمون [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 34-46]
 • آلوئه‌ورا اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • آلوئه ورا بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه آلوئه ورا در ترمیم زخم ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 105-112]
 • آلودگی شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • آلودگی انگلی بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-88]
 • آلومینیوم اکسید جهش ژن سرکوبگر توموری p53 در سلول های فیبروبلاست ریه ناشی از نانوذرات آلومینیوم و روی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 15-23]
 • آماده سازی روده مقایسه تأثیر روغن کرچک و سنا برای آماده سازی روده قبل از رادیوگرافی از محوطه شکمی سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 19-26]
 • آمونیاک بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • آمونیاک آنالیز هیستومورفومتری آبشش تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در معرض غلظت های مختلف آمونیاک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-70]
 • آناپلاسما بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • آناتومی کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • آناتومی ویژگی های مورفولوژی، مورفومتری و رادیولوژی جمجمه خارپشت گوش بلند نرHeamiechinus auritus) ) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 86-98]
 • آناتومی آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]
 • آناتومی مطالعه‌ی مورفومتریک مخ و مخچه در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii) [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 114-118]
 • آنافیلاکسی مطالعه وقوع شوک آنافیلاکسی پس از تزریق واکسن پاستورلوز در یکی از گاوداری های شیری صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 115-119]
 • آنالیز فیلوژنی آنالیز فیلوژنیک بخشی از ژن پروتئین هماگلوتینین سه ویروس آنفلوانزای پرندگان H9N2 جدا شده از گله های طیور گوشتی اهواز بین سال های 1390 تا 1392 [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 5-12]
 • آنالیز فیلوژنیک ارزیابی حدت و مطالعه فیلوژنی ویروس‌ بیماری نیوکاسل جداشده از مرغداری‌های گوشتی استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز لاشه تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • آنالیز مخزن شیر ارزیابی شاخص های باکتریایی مرتبط با مدیریت در مخزن شیر گاوداری های شهرستان کرمان در دو فصل سرد و گرم [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 24-32]
 • آنتروتوکسمی آنتروتوکسمی در گوسفندان منطقه اهواز؛ مطالعه پاتولوژی، باکتریولوژی، سرولوژی و مولکولی [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 25-39]
 • آنتی اکسدان مقایسه خاصیت ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی اسانس و نانوامولسیون اسانس گیاه لعل کوهستان Oliveria decumbens به منظور کاربرد در صنایع غذایی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 78-87]
 • آنتی‌اکسیدان اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]
 • آنتی‌اکسیدان آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • آنتی اکسیدان اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • آنتی اکسیدان تأثیر فعالیت سرمی کاتالاز و سوپراکسید دسموتاز بر کتوز تحت بالینی و نرخ آبستنی در اولین تلقیح در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 111-120]
 • آنتی اکسیدانی مقایسه فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس و نانوامولسیون اسانس گیاه چویر (Ferulago angulata) جمع‌آوری شده از مناطق غربی ایران [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 71-86]
 • آنتی‌بادی ردیابی باکتری اشریشیاکلی و سموم آن در مواد غذایی با واسطه نانو ذرات کوانتومی کربن کنژوگه به آنتی‌بادی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 113-123]
 • آنتی بادی منوکلونال تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر ضد پروتئین نوکلئوکپسید ویروس برونشیت عفونی ماکیان (IBV) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 42-50]
 • آنتی‌بیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 39-46]
 • آنتی بیوفین اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]
 • آنتی بیوگرام بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • آنتی‌ژن ردیابی باکتری اشریشیاکلی و سموم آن در مواد غذایی با واسطه نانو ذرات کوانتومی کربن کنژوگه به آنتی‌بادی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 113-123]
 • آنتی ژن شیوع سرمی آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا درگوسفندان غرب ایران [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 11-18]
 • آنتی‌ژن پیکری طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • آنتی‌ژن دفعی ترشحی طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • آنتی ونوم بررسی اثر حفاظتی آنتی ونوم پلی والان و کوارستین بر تغییرات هموگرام و شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز در پی تزریق سم کژدم Mesobuthus eupeus در موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 30-42]
 • آنتی ونوم مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 89-98]
 • آنجل بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • آندومتریت بالینی متابولیت های انرژی در طول فاز انتقالی و اندومتریت بالینی در گاوشیری [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 108-113]
 • آنزیم تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-72]
 • آنزیم بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]
 • آنزیم تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]
 • آنزیم بررسی تاثیر داروهای مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی و حمام بر برخی آنزیم ها و پروتئین های پلاسمای خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus caroio) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • آنزیم تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • آنزیم اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]
 • آنزیم آنتی اکسیدان اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • آنزیم بافتی بررسی تغییرات آنزیم‌های بافتی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 44-51]
 • آنزیم فیتاز اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • آنزیم های آنتی اکسیدان بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی قبل و پس از اواریوهیسترکتومی در گربه های ماده [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 71-76]
 • آنزیم های آنتی اکسیدانی اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]
 • آنزیم های آنتی اکسیدانی بررسی بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ویتامینE ، عصاره‌ی گیاه خرفه و پسته‌ی وحشی تحت استرس گرمایی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • آنزیم های کبد اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • آنزیم‏ های کبدی مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 79-88]
 • آنزیم های همولنف اثرات سطوح مختلف مکمل غذایی تجاری بیوترونیک TOP3 بر پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 33-45]
 • آنزیوگرافی مطالعه مقایسه ای آناتومی عروق بزرگ جنین گوسفند عربی توسط تکنیک های تهیه قالب پلاستیکی رودوپاس، آنژیوگرافی و تشریح [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 97-107]
 • آنفلوانزا بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • آنمی همولیتیک ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]
 • آهن بافتی ارزیابی اسپرم موش‌های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین و اثر محافظتی کروسین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 77-84]
 • آهن سرم بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 21-30]
 • آویشن بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • آویشن بررسی بافت شناسی برخی اجزای دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژی جوجه‎های گوشتی تحت تیمار با اسانس آویشن خالص و محافظت شده [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-24]
 • آویشن تاثیر مصرف سطوح مختلف مخلوط گیاهان پونه و آویشن بر رشد، ویژگی‌های لاشه و سیستم ایمنی بلدرچین های ژاپنی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 71-81]
 • آویشن زوفایی مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند [(مقالات آماده انتشار)]
 • آویشن شیرازی اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 42-51]
 • آیمریا بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 98-105]
 • آیورمکتین مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]

ا

 • اپیتلیال مجدد تأثیر عصاره‌ی الکلی برگ گزنه، بر تغییرات هیستومورفولوژی و ساختاری حین ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 18-30]
 • اپیدرم مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 63-68]
 • اپیدمیولوژی بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • اپیدمیولوژی شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • اپیدورال مقایسه اثرات قلبی‌ ریوی و بی دردی حاصل از تزریق اپیدورال داروهای لیدوکائین، بوپیواکائین ودکس‌مدتومدین به دنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 14-23]
 • اتانول ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 19-28]
 • اتانول تغییرات هیستومتریک و هیستولوژیک بافت دوازدهه موش صحرایی متعاقب تجویز خوراکی اتانول و اولئوروپئین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 100-108]
 • اثرات ضدباکتریایی مطالعه برون تنی اثر ضدباکتریایی چندگونه گیاهی بر باکتری های ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو هاروی و ویبریو دامسلا در محیط کشت [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 111-118]
 • اثرات قلبی مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 89-98]
 • احیا مقایسه‌ی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در احیا با فشردن متناوب سینه و فشردن یک در میان شکم و سینه در سگ‌های دچار شوک هموراژیک تجربی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 45-55]
 • اخذ آب اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • اخذ غذا اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • اخذ غذا اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 56-66]
 • ادم مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]
 • اراک جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • ارزش تغذیه ای جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده تانن از دستگاه گوارش گوزن و پتانسیل آنها در بهبود ارزش تغذیه ای گیاهان غنی از تانن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]
 • ارزیابی بیولوژیکی ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • ارلیشیوز شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • ارومیه آلودگی ماکیان گوشتی شهرستان ارومیه به اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 5-10]
 • ارومیه بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • از شیرگیری مطالعه‎ی رابطه بیماری‎ها با وضعیت رشد گوساله‎های نوزاد از تولد تا زمان از شیرگیری در گله‎های شیری اطراف مشهد [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 47-55]
 • اٌزٌن تراپی بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • اسانس مقایسه خاصیت ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی اسانس و نانوامولسیون اسانس گیاه لعل کوهستان Oliveria decumbens به منظور کاربرد در صنایع غذایی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 78-87]
 • اسانس اسطوخدوس اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • اسانس چویر مقایسه فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس و نانوامولسیون اسانس گیاه چویر (Ferulago angulata) جمع‌آوری شده از مناطق غربی ایران [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 71-86]
 • اسانس رزماری تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]
 • اسانس میخک اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 81-88]
 • اسب تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان‌های بالغ عربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 5-13]
 • اسب اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]
 • اسب اصیل عرب مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 65-75]
 • اسبچه خزر بررسی غلظت سرمی عناصر معدنی و هورمون‌های تیروئیدی اسبچه های خزر با جیره های متفاوت غذایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 66-77]
 • اسب عرب بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 71-77]
 • اسب عرب اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 78-87]
 • اسب عرب ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 25-33]
 • اسب عرب بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی (BCS)، PH واژن و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم با نسبت جنسی نتاج آن ها در مادیان های عرب [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 38-46]
 • اسپاسمولیتیک فعالیت اسپاسمولیتیک پولگون بر انقباضات ایلئوم گاو [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 88-96]
 • اسپرس اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • اسپرم تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 76-85]
 • اسپرم اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]
 • اسپرم اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 59-68]
 • اسپرم تاثیر غلظت های مختلف عصاره گیاه هفت بند (پلی گونوم آویکولار) بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در ماکیان [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 114-123]
 • اسپرم تأثیر شرایط محیطی و پارامترهای اسپرم در ترانسفکشن اسپرم گوسفند با DNA خارجی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 35-46]
 • اسپرم مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • اسپرم اپیدیدیمی تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 5-12]
 • اسپرماتوزوئید بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • اسپرم بز اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • اسپرم منجمد اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • اسپرم منجمد اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 77-85]
 • اسپرم‌های منجمد گاوی بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • اسپکتروفتومتری اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 40-46]
 • استئوآرتریت ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ‌های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 68-74]
 • استئوپروتگرین ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ‌های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 68-74]
 • استات سرب مطالعه هیستومتریک تخمدان موالید در موش های صحرایی مواجهه شده با استات سرب با استفاده از تکنیک استریولوژی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 81-90]
 • استارتر بررسی تأثیر افزودن برخی از اسیدهای آمینه ضروری بر سلامتی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 102-112]
 • استاف ارئوس اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • استافیلوکوکوس بررسی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های جدا شده از سگ و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-96]
 • استافیلوکوکوس آرئوس ارزیابی شاخص های باکتریایی مرتبط با مدیریت در مخزن شیر گاوداری های شهرستان کرمان در دو فصل سرد و گرم [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 24-32]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]
 • استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 9-18]
 • استافیلوکوکوس اورئوس تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 5-13]
 • استافیلوکوکوس اورئوس تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • استان اصفهان تشخیص ملکولی و شیوع بابزیا بوویس در گاوهای شهرستان شهرضا، جنوب استان اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 30-40]
 • استان ایلام رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-114]
 • استان خوزستان نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • استان مرکزی بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • استخراج DNA مقایسه دو روش PCR مستقیم و PCR با استفاده از روش استخراج DNA در تعیین تیپ‌های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 5-12]
 • استخرهای پرورشی بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • استخوان ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • استخوانچه آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 89-96]
 • استخوان درشت نی اثر افزودنی های خوراکی بر مورفولوژی روده باریک، معدنی شدن و مقاومت استخوان درشت نی جوجه های گوشتی و مرغان تخم گذار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 52-63]
 • استخوان های انگشتان کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • استخوان های قلم دست و پا کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • استرپتوکوکوزیس استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیائی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]
 • استرپتوکوکوزیس مقایسه تأثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 28-42]
 • استرپتوکوکوزیس تعیین دوزاژ بهینه بالینی فلورفنیکل خوراکی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان دچار استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس تجربی و بررسی باقیمانده دارویی در کبد و ماهیچه آنها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 49-62]
 • استرپتوکوکوس C و D جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استرپتوکوکوس های گروه C و D (غیرانتروکوکی) در برخی پرندگان با روش های کشت و PCR [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 89-96]
 • استرس اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • استرس اکسیداتیو بررسی تغییرات اکسیداتیو گلبول‌های قرمز در مواجهه تجربی با آفت‌کش لیندین در جوجه‌های گوشتی نژاد راس [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 33-40]
 • استرس اکسیداتیو تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • استرس اکسیداتیو تأثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم سویه Ktbs2 بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 94-105]
 • استرس اکسیداتیو تأثیر فعالیت سرمی کاتالاز و سوپراکسید دسموتاز بر کتوز تحت بالینی و نرخ آبستنی در اولین تلقیح در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 111-120]
 • استرس اکسیداتیو بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی قبل و پس از اواریوهیسترکتومی در گربه های ماده [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 71-76]
 • استرس گرمایی ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • استرس گرمایی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • استرس محیطی مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • استرلیاد تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 83-93]
 • استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس تشخیص استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس با به کارگیری تکنیک PCR و با استفاده از ژن 18S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-101]
 • استریولوژی مطالعه هیستومتریک تخمدان موالید در موش های صحرایی مواجهه شده با استات سرب با استفاده از تکنیک استریولوژی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 81-90]
 • استیل تاثیر آب الکترولیز شده خنثی و اسید سیتریک بر کاهش بار باکتریایی میگو در طی نگهداری در دمای معمولی و یخچال و بررسی اثر باکتری کشی آن بر روی سطوح کار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 118-128]
 • اسفنج داخل مهبلی ارزیابی ایجاد فحلی و باروری در خارج از فصل تولیدمثل در پی استفاده از پروژسترون تزریقی و یا اسفنج و تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی در میش‌های نژاد شال [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکار تایگر (Astronotus ocellatus) تاثیر سطوح مختلف مکمل اسیدی فایر بایوترونیک™ بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی اسکار تایگر (Astronotus ocellatus) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 32-41]
 • اسکراپی بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • اسهال بررسی مقایسه¬ای تغییرات الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم سگ¬های مبتلا به آنتریت پاروویروسی و کروناویروسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 5-10]
 • اسهال ویروسی گاو ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 40-48]
 • اسید آسکوربیک تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • اسید آسکوربیک اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • اسید استیک اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 44-54]
 • اسید چرب سنتاز بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • اسید سیتریک تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]
 • اسیدهای آلی اثرات سطوح مختلف مکمل غذایی تجاری بیوترونیک TOP3 بر پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 33-45]
 • اسیدهای چرب آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • اسیدهای چرب فرار بررسی اثر اوره آهسته رهش و ملاس، بر هیستومورفومتری شکمبه، شیردان و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‏ای بره های پرواری [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 82-93]
 • اسیدیته بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • اشرشیاکلی طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 89-96]
 • اشرشیاکلی بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏ دوام گاوی توسط سازه نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]
 • اشرشیاکلی بررسی حضور ژن‌های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M در میان سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از گوسفند در کرمان [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 16-23]
 • اشریشیا کلی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه استان های ایلام و کردستان [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 87-94]
 • اشریشیاکلی بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • اشریشیاکلی بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 48-54]
 • اشریشیاکلی بررسی پس زمینه فیلوژنتیکی و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی به دست آمده از سگ های سالم خانگی و صاحبان آن ها در شهر کرمان [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 55-63]
 • اشریشیا کولای آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • اشریشیاکولای جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • اصفهان مطالعه ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان تخمگذار استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 41-47]
 • اصفهان گزارش آلودگی یک مورد خرگوش غربی (Lepus europaeus) به جرب چیلتیلا پارازیتیوراکس Cheyletiella parasitivorax)) در اصفهان [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 124-127]
 • اضطراب اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-67]
 • افزایش ماندگاری تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]
 • اکسی تتراسایکلین بررسی باقیمانده‌ های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • اکسی تتراسایکلین بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) از مراکز جمع آوری شیر استان گیلان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 118-123]
 • اکسی¬توسین ارزیابی بهبود درصد آبستنی در میش¬های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون¬های eCG و اکسی¬توسین [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 76-84]
 • اکسیداسیون لاشه اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 42-51]
 • اکسیدان اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • اکسید روی اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 61-67]
 • اکسید روی توده ای اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • اکسید منیزیم تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 23-29]
 • اکسید منیزیم بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 72-82]
 • اکوتیپ ماکویی بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • اکیناسه بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 68-76]
 • الایزا طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 24-33]
 • الایزا بررسی غلظت سرمی عناصر معدنی و هورمون‌های تیروئیدی اسبچه های خزر با جیره های متفاوت غذایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 66-77]
 • الایزا آلودگی ماکیان گوشتی شهرستان ارومیه به اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 5-10]
 • الایزا شیوع سرمی آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا درگوسفندان غرب ایران [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 11-18]
 • الایزا بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]
 • الایزا آنتروتوکسمی در گوسفندان منطقه اهواز؛ مطالعه پاتولوژی، باکتریولوژی، سرولوژی و مولکولی [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 25-39]
 • البرز بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • البرز ایران آنالیز فیلوژنیک تعدادی از جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال از مرغداری‌های صنعتی استان البرز [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 68-75]
 • التیام زخم ارزیابی هیستوپاتولوژی عصار ه ی گرده ی گیاه لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت در موش سوری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 98-108]
 • القاء فحلی اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • القای فحلی ارزیابی ایجاد فحلی و باروری در خارج از فصل تولیدمثل در پی استفاده از پروژسترون تزریقی و یا اسفنج و تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی در میش‌های نژاد شال [(مقالات آماده انتشار)]
 • الکتروفورز الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-11]
 • الکتروفورز بررسی تاثیر داروهای مترونیدازول و لوامیزول به صورت خوراکی و حمام بر برخی آنزیم ها و پروتئین های پلاسمای خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus caroio) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 5-14]
 • الکتروفورز پروتئین بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 75-88]
 • الکتروفورز پروتئین¬های سرم بررسی مقایسه¬ای تغییرات الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم سگ¬های مبتلا به آنتریت پاروویروسی و کروناویروسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 5-10]
 • الکتروکاردیوگرافی بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 72-82]
 • الکتروکاردیوگرافی بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 91-97]
 • الکتروکاردیوگرام ارزیابی الکتروکاردیوگرام و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون پس از عمل جراحی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ ها [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 64-78]
 • الکتروکاردیوگرام مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • الگوهای هیستوپاتولوژی بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات پوستی غیر توموری در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-55]
 • الیزا شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]
 • الیزا مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 11-16]
 • الیزا بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • الیزا بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • الیزا مقایسه آزمایش‌های خنثی‌سازی ویروس و الیزای تجاری، جهت جستجوی پادتن ضد ویروس BVD در گاومیش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 24-31]
 • امپدانس بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • امپرازول تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-49]
 • انتروتوکسین بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]
 • انتروتوکسین تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 5-13]
 • انتروتوکسینA بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 9-18]
 • انتروکوکوس دورانس شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • انتروکوکوس فشیوم شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • انتقال ژن تأثیر شرایط محیطی و پارامترهای اسپرم در ترانسفکشن اسپرم گوسفند با DNA خارجی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 35-46]
 • انجماد مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • انجماد پذیری اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • انجماد شیشه ای اثر انجماد شیشه ای تخمک های نابالغ گوسفند بر بیان ژن HSP70 در تخمک و بلاستوسیست های حاصله [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 77-84]
 • اندازه ی فولیکول مقایسه ی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌ها با اندازه‌های متفاوت در گوسفند نژاد عربی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-38]
 • اندومتریت ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • انروفلوکساسین اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]
 • انروفلوکساسین مقایسه غلظت باقیمانده انروفلوکساسین در شیر کارتیه های مبتلا به ورم پستان بالینی و سالم متعاقب تجویز داخل عضلانی به روش HPLC [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 81-92]
 • انسولین اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • انسولین تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]
 • انسولین ارتباط مقادیر انسولین، گلوکز و اسیدهای چرب غیر استریفیه خون در بازه‌ی زمانی تلقیح با روزهای باز در گاوهای هلشتاین با جیره‌ی غنی از نشاسته [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 85-93]
 • انگل بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 68-76]
 • انگل بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 21-28]
 • انگل شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 50-58]
 • انگل بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 106-115]
 • انگل خارجی بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 95-102]
 • انگل های کرمی مطالعه ی انگل های کرمی در چند گونه از ماهیان خلیج فارس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • انگل های کرمی مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 5-14]
 • اهواز شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]
 • اهواز تیلریوز اسبی در دو رأس مادیان اصیل عرب در شهرستان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 103-108]
 • اهواز جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • اهواز بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • اهواز بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 49-54]
 • اهواز سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 58-64]
 • اهواز اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • اهواز گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • اهواز بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • اهواز بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • اهواز تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 78-86]
 • اهواز بررسی هیستوپاتولوژی کلیه و مثانه گاومیش رودخانه‌ای در کشتارگاه اهواز [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 69-75]
 • اهواز بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 21-30]
 • اهواز تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • اهواز تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 75-85]
 • اهواز تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 5-8]
 • اهواز شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • اهواز جداسازی و شناسایی گونه‌های کمپیلوباکتر در مدفوع گربه‌های خانگی شهرستان اهواز با روش‌های کشت و واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 94-104]
 • اهواز تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 54-59]
 • اهواز ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان گوشتی با جراحات تنفسی در کشتارگاه اهواز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 95-102]
 • اواریوهیسترکتومی بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی قبل و پس از اواریوهیسترکتومی در گربه های ماده [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 71-76]
 • اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال آلودگی ماکیان گوشتی شهرستان ارومیه به اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 5-10]
 • اورنیتو باکتریوم رینوتراکیال آنالیز فیلوژنیک تعدادی از جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکیال از مرغداری‌های صنعتی استان البرز [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 68-75]
 • اوره اثر کم کاری تجربی تیروئید بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 69-77]
 • اوره تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • اوره آهسته رهش بررسی اثر اوره آهسته رهش و ملاس، بر هیستومورفومتری شکمبه، شیردان و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‏ای بره های پرواری [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 82-93]
 • اوریوهیسترکتومی مقایسه اثرات قلبی‌ ریوی و بی دردی حاصل از تزریق اپیدورال داروهای لیدوکائین، بوپیواکائین ودکس‌مدتومدین به دنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 14-23]
 • اوکالیپتوس جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده تانن از دستگاه گوارش گوزن و پتانسیل آنها در بهبود ارزش تغذیه ای گیاهان غنی از تانن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]
 • اولئوروپئین تغییرات هیستومتریک و هیستولوژیک بافت دوازدهه موش صحرایی متعاقب تجویز خوراکی اتانول و اولئوروپئین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 100-108]
 • اولتراسوند تشخیص سونوگرافیک آبستنی وارزیابی سیستم تولید مثلی گاومیش‌های رودخانه‌ای کمتر از 4 ماه آبستنی در شرایط برون تنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولتراسونوگرافی یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 35-38]
 • اولتراسونوگرافی بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 17-23]
 • اولتراسونوگرافی مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 57-64]
 • اولتراسونوگرافی اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • اولتراسونوگرافی ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • اولتراسونوگرافی تخمین حجم مایع داخل صفاقی به روش اولتراسونوگرافی در سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 64-71]
 • اولتراسونوگرافی مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ‌های نژاد لری بختیاری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 60-70]
 • اولتراسونوگرافی ارزیابی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی تیموس در سگ های نژاد مخلوط [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 59-64]
 • اولتراسونوگرافی اندازه گیری شاخص های طبیعی سرخرگ کلیوی در گربه های موکوتاه اهلی به روش اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 103-110]
 • اولتراسونوگرافی داپلر مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]
 • اولتراسونوگرافی داپلر رنگی ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • اووسیت مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند [(مقالات آماده انتشار)]
 • اوی باکتریوم پاراگالیناروم محافظت کنندگی واکسن کریزای عفونی ماکیان در مقابل یک جدایه بومی اوی باکتریوم پاراگالینارم ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 96-105]
 • ایران جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • ایران بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • ایران شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • ایران مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • ایران بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]
 • ایران بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله‌های شیرخوار منطقه قوچان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 62-68]
 • ایران مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 59-67]
 • ایران شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • ایران اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 100-103]
 • ایران مطالعه ی انگل های کرمی در چند گونه از ماهیان خلیج فارس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • ایران مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 5-14]
 • ایران مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]
 • ایران شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]
 • ایران شیوع سرمی آلودگی به نوچه لینگواتولا سراتا درگوسفندان غرب ایران [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 11-18]
 • ایران شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 121-125]
 • ایران بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]
 • ایران محافظت کنندگی واکسن کریزای عفونی ماکیان در مقابل یک جدایه بومی اوی باکتریوم پاراگالینارم ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 96-105]
 • ایران ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 25-33]
 • ایران تشخیص ملکولی و شیوع بابزیا بوویس در گاوهای شهرستان شهرضا، جنوب استان اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 30-40]
 • ایزوسموتیک مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • ایزوفلاون مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • ایسکمی آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • ایکتیوفتریوزیس بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش و درمان ایکتیوفتریوزیس در ماهی تترای سفید (Gymnocorymbus ternetzi) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 106-110]
 • ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس ااثرات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis) پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات فسفات کلسیم بر پاسخ های ایمونولوژیکی مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 38-47]
 • ایلئوم ارزیابی الکتروکاردیوگرام و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون پس از عمل جراحی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ ها [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 64-78]
 • ایلئوم فعالیت اسپاسمولیتیک پولگون بر انقباضات ایلئوم گاو [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 88-96]
 • ایمنوگلوبولین مقایسه سنجش ایمنوگلوبولین تام با استفاده از دو روش کدورت سنجی و رسوبی در ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 24-31]
 • ایمنوهیستوشیمی توزیع آلکالین فسفاتاز و کربوهیدرات ها در مراحل اولیه رویانی بوقلمون [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 34-46]
 • ایمنی مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 25-35]
 • ایمنی تاثیر سطوح مختلف مکمل اسیدی فایر بایوترونیک™ بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی اسکار تایگر (Astronotus ocellatus) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 32-41]
 • ایمنی اثرات سطوح متفاوت رنگدانه لیکوپن بر روی شاخص‌های بیوشیمیایی، ایمونولوژیک و آنزیمی همولنف میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 5-16]
 • ایمنی بررسی تأثیر افزودن برخی از اسیدهای آمینه ضروری بر سلامتی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 102-112]
 • ایمنی سلولی تاثیر مصرف سطوح مختلف مخلوط گیاهان پونه و آویشن بر رشد، ویژگی‌های لاشه و سیستم ایمنی بلدرچین های ژاپنی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 71-81]
 • ایمنی سلولی تأثیر منابع مختلف روی بر پاسخ ایمنی سلولی، فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 116-124]
 • ایمنی سلولی و هومورال اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • ایمنی مخاطی ااثرات انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس (Ichthyophthirius multifiliis) پرتودهی شده با اشعه گاما و پوشش دهی شده با نانوذرات فسفات کلسیم بر پاسخ های ایمونولوژیکی مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 38-47]
 • ایمونوساپرسیو ردیابی ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های گوشتی استان خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • ایمونوگلوبولین تأثیر امپرازول بر افزایش زمان جذب ایمونوگلوبولین‎ها در گوساله‎های تازه متولد شده [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 41-49]
 • ایمونوهیستوشمی روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 39-46]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • ایمونوهیستوشیمی ایمونوهیستوشیمی هپاتوپانکراس میگو، Litopenaeus vannamei، در دو دمای متفاوت [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 5-13]
 • اینتروکوکوس فاسیوم اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص‌های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-38]
 • اینترون 1 تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 85-91]
 • اینولین اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]
 • اینولین اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص‌های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-38]

ب

 • بابزیا بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • بارتونلا شناسایی مولکولی گونه‌های بارتونلا در سگ‌های شهرستان‏های همدان و کرمانشاه و ناقلین بند‏پای آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارتونلا هنسله مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • بار میکروبی بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • باروری بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • باروری تاثیر غلظت های مختلف عصاره گیاه هفت بند (پلی گونوم آویکولار) بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در ماکیان [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 114-123]
 • باروری ارتباط مقادیر انسولین، گلوکز و اسیدهای چرب غیر استریفیه خون در بازه‌ی زمانی تلقیح با روزهای باز در گاوهای هلشتاین با جیره‌ی غنی از نشاسته [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 85-93]
 • باروری ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با صفات بازدهی تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 104-115]
 • بازگشت از بیهوشی ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • بازماندگی تاثیر دستکاری ناشی از القای تریپلوئیدی بر تخم گشایی، بازماندگی، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 12-20]
 • باس دریایی آسیایی بررسی نقش باکتری ویبریو هاروی در تلفات ماهیان باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) در مزارع استان های جنوبی کشور به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 5-14]
 • باسیلوس کواگوانس بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 5-14]
 • باغ وحش گزارش توپی مویی منجر به پریتونیت، در یک قلاده شیر آفریقایی (پانترا لئو) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 99-103]
 • بافت بیضه مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 78-87]
 • بافت جفت اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر میزان نسخه برداری از ژن رزیستین در بافت جفت میش‌ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 97-107]
 • بافت دوازدهه تغییرات هیستومتریک و هیستولوژیک بافت دوازدهه موش صحرایی متعاقب تجویز خوراکی اتانول و اولئوروپئین [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 100-108]
 • بافت‌شناسی مطالعه میکروسکوپی تکامل نفرون‌های کلیوی در لارو و بچه ماهی قره برون1 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 68-75]
 • بافت شناسی مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]
 • بافت شناسی تأثیر شکل خوراک و فیبر بر تغییرات بافت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 16-29]
 • بافت شناسی بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • بافت عضله سنجش میزان تجمع زیستی عناصر سنگین در بافت عضله ماهی اسبله (Silurus glanis Linnaeus, 1758) رودخانه سیاه درویشان (استان گیلان، ایران) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 18-24]
 • بافت لنفوئیدی ضمیمه دستگاه گوارش (GALT) مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • باقیمانده فلورفنیکل تعیین دوزاژ بهینه بالینی فلورفنیکل خوراکی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان دچار استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس تجربی و بررسی باقیمانده دارویی در کبد و ماهیچه آنها [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 49-62]
 • باکتری جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • باکتری E.coli مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 86-93]
 • باکتری روده ای آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • باکتری‌های اسید لاکتیک جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 88-97]
 • باکتری های تجزیه کننده تانن جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده تانن از دستگاه گوارش گوزن و پتانسیل آنها در بهبود ارزش تغذیه ای گیاهان غنی از تانن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]
 • باکتری ویبریو هاروی مطالعه برون تنی اثر ضدباکتریایی چندگونه گیاهی بر باکتری های ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو هاروی و ویبریو دامسلا در محیط کشت [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 111-118]
 • بایوفلاک مقایسه کیفیت آب در سیستم پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش بایوفلاک با سطوح مختلف ملاس نیشکر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 28-40]
 • بتائین ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • بتائین بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • بتائین اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 22-28]
 • بتا کاروتن مقایسه‌ی تجویز خوراکی غلظت های مختلف جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina بر میزان کاروتنوئید پوست و رنگ ماهی سورم ( Heros serverus ) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 52-61]
 • بتاکازئین ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با صفات بازدهی تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 104-115]
 • بتالاکتام بررسی حضور ژن‌های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M در میان سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از گوسفند در کرمان [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 16-23]
 • بچه ماهی آزاد دریای خزر تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • بدشکلی سُم ها شاخص های زیستی تخریب و بازسازی استخوان و نرمی مهره های کمری در گاوهای مبتلا به هیپوفسفاتمی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 91-99]
 • برداشت تخمدان اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 13-22]
 • برگ توت سفید اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 13-20]
 • بره تعیین دوز عفونی‌کننده 50 درصد باکتری تروپرلا( آرکانوباکتریوم) پیوژنز در مدل گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 76-82]
 • بره مسمومیت با آیورمکتین در بره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 113-118]
 • بره اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]
 • بره مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 41-51]
 • بره پرواری بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • بره های شیرخوار بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • بروسلا همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 114-120]
 • بروسلا ابورتوس اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 22-28]
 • بروسلوز بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • بروسلوز مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • بروملین بررسی اثرات محافظتی بروملین در برابر تغییرات مارکرهای التهابی ناشی از مسمومیت ریوی با کادمیوم در موش صحرایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 75-88]
 • بروموکریپتین همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • بز بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 112-119]
 • بز تأثیر دُزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل‌های تابستان و بهار [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 34-39]
 • بز درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی با عصاره ی اتانولی بره موم در بز [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 105-113]
 • بزغاله اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • بزغاله اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل ‌اُکسیدانی-آنتی‌اُکسیدانی پلاسما در بزغاله‌های نوزاد [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 93-99]
 • بز کردی اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • بز لری بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 13-19]
 • بز لری- بختیاری بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • بز مرخز اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 77-85]
 • بز ممسنی ارتباط تخمک‌گذاری‌های منفرد و دوتایی با غلظت پروژسترون سرم و تعداد جنین در بزهای ممسنی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]
 • بز مهابادی اثر آلبومین گاوی بر ویژگی‌های کیفی مایع منی بز مهابادی پس از فرایند انجماد و یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 113-121]
 • بز نجدی بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • بزهای مهابادی ارزیابی شاخص های تولیدمثلی در برنامههای متفاوت سیدرگذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی در خارج از فصل تولیدمثلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 96-102]
 • بسته¬بندی تحت خلاء تأثیر نایسین بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی کالباس¬های امولسیونی بسته¬بندی شده تحت خلاء [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 17-26]
 • بقایای آنتی بیوتیکی مقایسه دو روش پایش بقایای آنتی بیوتیک در لاشه جوجه های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 5-15]
 • بلاستوسیست اثر انجماد شیشه ای تخمک های نابالغ گوسفند بر بیان ژن HSP70 در تخمک و بلاستوسیست های حاصله [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 77-84]
 • بلدرچین اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • بلدرچین ژاپنی تاثیر مصرف سطوح مختلف مخلوط گیاهان پونه و آویشن بر رشد، ویژگی‌های لاشه و سیستم ایمنی بلدرچین های ژاپنی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 71-81]
 • بلدرچین ژاپنی تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره در سنین ابتدایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ترکیب عضله سینه بلدرچین ژاپنی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • بلدرچین ژاپنی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن‌های میوژنیک در بلدرچین ژاپنی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 64-73]
 • بلوغ آزمایشگاهی مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنتونیت زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • بندر خمیر ردیابی زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان شورت و زمین کن در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 64-75]
 • بندرعباس بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 68-76]
 • بندرعباس بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 106-115]
 • بندر لافت ردیابی زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهیان شورت و زمین کن در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 64-75]
 • بنسرخ تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • بهداشت تغذیه سنجش میزان تجمع زیستی عناصر سنگین در بافت عضله ماهی اسبله (Silurus glanis Linnaeus, 1758) رودخانه سیاه درویشان (استان گیلان، ایران) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 18-24]
 • بوپی‌واکائین مقایسه اثرات قلبی‌ ریوی و بی دردی حاصل از تزریق اپیدورال داروهای لیدوکائین، بوپیواکائین ودکس‌مدتومدین به دنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 14-23]
 • بوپیواکایین ارزیابی اثر قطره چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بی‌حسی قرنیه در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-101]
 • بوتاکس ارزیابی هیستوپاتولوژی روند ترمیم زخم پوستی در نواحی دریافت‌کننده‌ی بوتولینوم توکسین نوع A در موش صحرایی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 25-33]
 • بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 77-85]
 • بورس فابریسیوس بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 77-86]
 • بیاح مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 74-85]
 • بیان تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 94-103]
 • بیان پروتئین تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر ضد پروتئین نوکلئوکپسید ویروس برونشیت عفونی ماکیان (IBV) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 42-50]
 • بیان ژن آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • بیان ژن بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • بیان ژن بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • بیان ژن همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 114-120]
 • بیان ژن بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • بیان ژن بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • بیان ژن بررسی بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ویتامینE ، عصاره‌ی گیاه خرفه و پسته‌ی وحشی تحت استرس گرمایی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • بیان ژن تأثیر سطوح مختلف پروتئین و جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن‌های میوژنیک در بلدرچین ژاپنی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 64-73]
 • بیان ژن اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر میزان نسخه برداری از ژن رزیستین در بافت جفت میش‌ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 97-107]
 • بی حسی اپیدورال خلفی مقایسه بی‌حسی اپیدورال خلفی با لیدوکائین، لیدوکائین-وراپامیل و وراپامیل در گوساله گاومیش [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 14-21]
 • بی‌حسی موضعی‌ ارزیابی اثر قطره چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بی‌حسی قرنیه در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-101]
 • بیضه ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • بیماری مطالعه‎ی رابطه بیماری‎ها با وضعیت رشد گوساله‎های نوزاد از تولد تا زمان از شیرگیری در گله‎های شیری اطراف مشهد [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 47-55]
 • بیماری پریونی بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • بیماری تب نزله ای بدخیم بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 49-54]
 • بیماری خراش گربه مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • بیماری کریپتوبیوزیس گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • بیماری لایم بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • بیماری مشترک بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • بیماری نکروز عفونی پانکراس مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • بیماری نیوکاسل جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 102-112]
 • بیماری یون بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • بیماری یون بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 24-34]
 • بیهوشی اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 81-88]
 • بیهوشی تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 23-29]
 • بیهوشی ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 44-51]
 • بیوتایپینگ تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • بیوشیمی بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گاوان فاقد علایم بالینی آلوده به تیلریا آنولاتا [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 26-33]
 • بیوشیمیایی ارزیابی یافته‌های بالینی، هماتولوژی، بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی در سگ‌های مبتلا به هیپرپلازی کیستیک اندومتر/ پیومتر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیومارکر تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • بیومتری ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 25-33]
 • بیومس قارچ مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه‌های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 14-21]
 • بیومین مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]

پ

 • پاتوژن‌های باکتریایی اثر برون‌تنی عصاره هیدروالکلی پوست درخت گردو بر برخی پاتوژن‌های باکتریایی ماهی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 103-108]
 • پاتولوژی بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • پاتولوژی بررسی هیستوپاتولوژی کلیه و مثانه گاومیش رودخانه‌ای در کشتارگاه اهواز [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 69-75]
 • پاتولوژی آنتروتوکسمی در گوسفندان منطقه اهواز؛ مطالعه پاتولوژی، باکتریولوژی، سرولوژی و مولکولی [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 25-39]
 • پاراتوبرکلوز شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 55-61]
 • پاراتوبرکلوزیس بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • پاراتوبرکولوزیس پروفایل ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس جمع آوری شده از مدفوع و شیر گاو، گوسفند و بز در ایران، فقدان خارج از انتظار سویه‌های تیپ گوسفندی پاراتوبرکولوزیس در ایران [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 47-54]
 • پاراکلروفنیل آلانین اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • پارامترهای ایمنی اثرات سطوح مختلف مکمل غذایی تجاری بیوترونیک TOP3 بر پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 33-45]
 • پارامترهای بیوشیمیائی ارتباط فیزیولوژیک هورمون‌های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 5-13]
 • پارامترهای بیوشیمیایی ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • پارامترهای بیوشیمیایی بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • پارامترهای بیوشیمیایی بررسی ارتباط بین وضعیت بدنی (BCS)، PH واژن و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم با نسبت جنسی نتاج آن ها در مادیان های عرب [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 38-46]
 • پارامترهای بیوشیمیایی همولنف اثرات سطوح مختلف مکمل غذایی تجاری بیوترونیک TOP3 بر پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 33-45]
 • پارامترهای خونی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان ¬الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • پارامترهای خونی تأثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 43-53]
 • پارامترهای خونی مطالعه مقایسه ای تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر بافت راسی کلیه و برخی پارامترهای خونی کپورماهیان پرورشی گرمابی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 5-14]
 • پارامترهای هماتولوژیک اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 78-87]
 • پارامیکزوویروس-1 کبوتری جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 102-112]
 • پارامیکسو‌ویروس تعیین هویت مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال‌های 95 و 97 در استان قم [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 5-15]
 • پاروویروس سگ¬ها بررسی مقایسه¬ای تغییرات الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم سگ¬های مبتلا به آنتریت پاروویروسی و کروناویروسی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 5-10]
 • پارین بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • پاستورلا مولتوسیدا تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 100-108]
 • پاسخ التهابی بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • پاسخ ایمنی مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]
 • پاسخ ایمنی بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 53-65]
 • پاسخ ایمنی اثرات 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی پنیر باد (Withania coagulans) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 27-42]
 • پاسخ ایمنی اثر پودر گیاه چویل (Ferulago Angulata) بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فلور طبیعی روده و پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی ماده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 90-99]
 • پاسخ ایمنی همورال اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 22-28]
 • پاسخ‌های ایمنی اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • پختن غلات تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان‌های بالغ عربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 5-13]
 • پراکسیداز مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 86-93]
 • پراکسیداسیون لیپیدی اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 59-68]
 • پراکسیداسیون لیپیدی بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی قبل و پس از اواریوهیسترکتومی در گربه های ماده [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 71-76]
 • پربیوتیک مانان الیگوساکارید تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان ¬الیگوساکارید بر برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1754) جوان پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 12-21]
 • پرتو گاما مقایسه میزان تخم گشایی، بد شکلی، بازماندگی، شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان تمام ماده قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) حاصل از ماده زایی با استفاده از پرتو گاما [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 55-63]
 • پرزهای روده اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 13-20]
 • پرفیوژن بافتی مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • پرفیوژن مجدد آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • پرندگان شکاری بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • پرندگان مهاجر بررسی مولکولی و پاتوتیپینگ ویروس های نیوکاسل جداشده از پرندگان مهاجر استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 81-88]
 • پرنده قفسی جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی استرپتوکوکوس های گروه C و D (غیرانتروکوکی) در برخی پرندگان با روش های کشت و PCR [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 89-96]
 • پروبیوتیک مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 25-35]
 • پروبیوتیک جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 88-97]
 • پروبیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 39-46]
 • پروبیوتیک بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]
 • پروبیوتیک تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • پروبیوتیک بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 5-14]
 • پروبیوتیک بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • پروبیوتیک جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • پروپوفول ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • پروتئین مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • پروتئین بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 71-77]
 • پروتئین A مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 86-93]
 • پروتئین E2 بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 27-34]
 • پروتئین F تشخیص و تفسیر آسان، کم هزینه و دقیق ویروس نیوکاسل و تفریق سویه حاد از غیرحاد با روش RT-ARMS PCR آشیانه ای [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 74-83]
 • پروتئین VP28 کلونینگ و بیان ژن VP28 از یک جدایه ویروس لکه سفید ایران در باکتری E.Coli سویه TG1 [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 110-119]
 • پروتئین جیره تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • پروتئین خونی تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 80-93]
 • پروتئین دفعی- ترشحی شناسایی مولکولی ژن فسفوگلیسرات کیناز از مواد دفعی- ترشحی انگل توکسوکارا کنیس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 20-32]
 • پروتئین سرم الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-11]
 • پروتئین شوک حرارتی ۷۰ تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • پروتئین شیر ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 40-48]
 • پروتئین نوترکیب G1 طراحی پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی ‏دوام گاوی در سلول ‏های جنینی کلیه انسان [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • پروتئین نوترکیب G1 بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏ دوام گاوی توسط سازه نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 15-24]
 • پروتئین نوترکیب p24 طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 89-96]
 • پروتئین نوکلئوکپسید تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر ضد پروتئین نوکلئوکپسید ویروس برونشیت عفونی ماکیان (IBV) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 42-50]
 • پروتئین نوکلئوکپسید تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 94-103]
 • پروتئین های شوک گرمائی 70 و 72 اثر روغن زیره سیاه بر روی غلظت پروتئین های شوک گرمائی 70 و 72 در بافت های کبد و عضلات اسکلتی موش های صحرائی دیابتی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • پروتئین هماگلوتینین آنالیز فیلوژنیک بخشی از ژن پروتئین هماگلوتینین سه ویروس آنفلوانزای پرندگان H9N2 جدا شده از گله های طیور گوشتی اهواز بین سال های 1390 تا 1392 [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 5-12]
 • پروتئین و کازئین بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 5-14]
 • پروتِین مقاوم به پروتئاز بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • پرورش در قفس بررسی نقش باکتری ویبریو هاروی در تلفات ماهیان باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) در مزارع استان های جنوبی کشور به روش کشت و واکنش زنجیره ای پلی مراز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 5-14]
 • پرورش متراکم ماهی مقایسه کیفیت آب در سیستم پرورش متراکم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش بایوفلاک با سطوح مختلف ملاس نیشکر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 28-40]
 • پروژسترون ارتباط تخمک‌گذاری‌های منفرد و دوتایی با غلظت پروژسترون سرم و تعداد جنین در بزهای ممسنی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]
 • پروژسترون تزریقی ارزیابی ایجاد فحلی و باروری در خارج از فصل تولیدمثل در پی استفاده از پروژسترون تزریقی و یا اسفنج و تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی در میش‌های نژاد شال [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروستات بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 17-23]
 • پروستات مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]
 • پروفایل اسیدهای چرب شیر اثر سطوح مختلف موننسین در جیره دارای سویای اکسترود شده روی تولید، ترکیب و پروفایل اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 5-14]
 • پروفایل سنی تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروفایل‌ لیپیدی ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل‌ لیپیدی سرم در گربه‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندای [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]
 • پروفایل لیپیدی بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • پروفایل لیپیدی تأثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم سویه Ktbs2 بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 94-105]
 • پروفایل متابولیک بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • پروفایل‌های لیپیدی بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]
 • پروفیل یونی تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • پرولاکتین بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]
 • پروموتور تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • پریاخته بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 58-67]
 • پری‌بیوتیک مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 39-46]
 • پریتونیت گزارش توپی مویی منجر به پریتونیت، در یک قلاده شیر آفریقایی (پانترا لئو) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 99-103]
 • پریودنتیت مقایسه شمارش ماست‌سل‌ها در گربه‌های مبتلا به بیماری پریودنتال و ارتباط آن با شدت التهاب [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 41-53]
 • پلاسمای زرده تخم ماکیان مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • پلنگ ایرانی مطالعه هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • پلیت هفت گانه مقایسه دو روش پایش بقایای آنتی بیوتیک در لاشه جوجه های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 5-15]
 • پلی‌گونوم آویکولار تاثیر غلظت های مختلف عصاره گیاه هفت بند (پلی گونوم آویکولار) بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در ماکیان [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 114-123]
 • پلی مراز زمان حقیقی ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • پماد داخل پستانی اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • پمپ سدیم – پتاسیم بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 39-46]
 • پنوموتروپیک ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • پنومونی بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]
 • پنیر باد اثرات 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی پنیر باد (Withania coagulans) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 27-42]
 • پنیر سنتی شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • پودر آب پنیر اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • پودر خرفه اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه‏ های بیوشیمیایی خون و خصوصیات استخوان درشت‏ نی مرغان تخمگذار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 31-41]
 • پودرسویا اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • پودر یونجه تأثیر روشهای مختلف تولک بری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذار [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 78-87]
 • پوست بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 13-26]
 • پوست هیستوشیمی و پراکنش سلول‌های جامی‌شکل ترشح‌کننده ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]
 • پوست مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 62-77]
 • پوست تاثیر مصرف خوراکی عصاره الکلی جلبک Laurencia snyderia وSargassum angustifolium برمیزان رشد، بازماندگی و رنگدانه‌های پوست ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 43-52]
 • پوست هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 47-53]
 • پوست تأثیر عصاره‌ی الکلی برگ گزنه، بر تغییرات هیستومورفولوژی و ساختاری حین ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 18-30]
 • پوست انار آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • پوست سبز گردو اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 86-95]
 • پوسته ذرت مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 79-88]
 • پوشش دهی تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 78-90]
 • پولگون فعالیت اسپاسمولیتیک پولگون بر انقباضات ایلئوم گاو [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 88-96]
 • پونه بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • پونه تاثیر مصرف سطوح مختلف مخلوط گیاهان پونه و آویشن بر رشد، ویژگی‌های لاشه و سیستم ایمنی بلدرچین های ژاپنی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 71-81]
 • پیاز اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]
 • پیروپلاسموز اسب‌ها مطالعه شاخص‌های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب‌های اصیل عرب اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 65-75]
 • پی سی آر کمی بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • پیش فرآوری تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]
 • پیکا رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 122-130]
 • پیوند ارزیابی الکتروکاردیوگرام و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون پس از عمل جراحی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ ها [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 64-78]

ت

 • تابلو خونی تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 80-93]
 • تاس‌ماهی سیبری اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • تاس ماهی سیبری اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • تالاب انزلی بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 95-102]
 • تالاب چغاخور آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 89-103]
 • تاندون آشیل مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 60-67]
 • تانن اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • تانن جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده تانن از دستگاه گوارش گوزن و پتانسیل آنها در بهبود ارزش تغذیه ای گیاهان غنی از تانن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 65-75]
 • تب برفکی جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • تب برفکی ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 92-101]
 • تبریز بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • تبریز بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز با روشهای ایمونوبلاتینگ [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-52]
 • تب کیو شیوع سرمی کوکسیلوز در گوسفندان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 11-18]
 • تب کیو بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • تبوکونازول مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • تتراپلوییدی ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 12-18]
 • تتراسایکلین بررسی باقیمانده‌ های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • تتراسایکلین بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) از مراکز جمع آوری شیر استان گیلان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 118-123]
 • تتراکلرید کربن تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • تترایدوتیرونین مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 74-85]
 • تترای سفید بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش و درمان ایکتیوفتریوزیس در ماهی تترای سفید (Gymnocorymbus ternetzi) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 106-110]
 • تجمع تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 83-93]
 • تجویز خوراکی اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]
 • تجویز خوراکی ارزیابی بالینی تجویز خوراکی کتامین همراه با آسپرومازین یا میدازولام در گربه‌ها‌: یک مطالعه مقدماتی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 68-77]
 • تجویز داخل صفاقی مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • تحرک بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • تحریک تخم‌ریزی مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]
 • تحلیل دقیق دمای شکافت تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-115]
 • تحمل اسیدی اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر کاهش تحمل اسیدی لیستریا مونوسایتوژنز [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 56-66]
 • تخمدان مطالعه هیستومتری تخمدان موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین متعاقب تجویز نانو اکسید روی و اکسید روی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-107]
 • تخمدان اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • تخمدان ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 70-84]
 • تخمدان مطالعه هیستومتریک تخمدان موالید در موش های صحرایی مواجهه شده با استات سرب با استفاده از تکنیک استریولوژی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 81-90]
 • تخمدان پلی کیستیک اثر رزوراترول بر لیپید‌های خون و شاخص تصلب‌زایی در مدل موش صحرایی با تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 48-57]
 • تخمک کومولوس اثر انجماد شیشه ای تخمک های نابالغ گوسفند بر بیان ژن HSP70 در تخمک و بلاستوسیست های حاصله [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 77-84]
 • تخمک‌گذاری دوتایی ارتباط تخمک‌گذاری‌های منفرد و دوتایی با غلظت پروژسترون سرم و تعداد جنین در بزهای ممسنی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]
 • تخم‌گذار بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • تخم‌مرغ نطفه‌دار بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 48-54]
 • تخمیر بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه ای و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 58-68]
 • تخمین سن ارزیابی تغییرات وابسته به سن در دندان های سگ های تریر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 46-58]
 • تخمین سن تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترئونین تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • ترئونین اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • ترئونین بررسی تأثیر افزودن برخی از اسیدهای آمینه ضروری بر سلامتی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 102-112]
 • تراتوژن ارزیابی اثر مصرف کافئین در دوران بارداری بر تکوین عدسی در نوزاد موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 88-96]
 • تراکم اثرات تراکم پرورش بر گلبول‌های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 22-32]
 • تراکم گله تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • ترامادول ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • ترایکوفایتون منتاگروفایتیس تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • ترتیب خوراک‌دهی تاثیر پختن دانه جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص‌های مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیان‌های بالغ عربی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 5-13]
 • ترجیح مکان شرطی شده اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 56-64]
 • ترکیبات بدن مقایسه میزان تخم گشایی، بد شکلی، بازماندگی، شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان تمام ماده قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) حاصل از ماده زایی با استفاده از پرتو گاما [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 55-63]
 • ترکیبات بیوشیمیایی اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • ترکیبات فنلی آثار آنتی اکسیدان های طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 67-79]
 • ترکیب شیر اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • ترمیم ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • ترمیم استخوان بررسی عوارض ناشی از تجویز داروی کتوپروفن متعاقب شکستگی تجربی درشت نی در گربه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 99-110]
 • ترمیم استخوان بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • ترمیم استخوان بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • ترمیم زخم بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه آلوئه ورا در ترمیم زخم ماهی کپور معمولی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 105-112]
 • ترمیم زخم ارزیابی هیستوپاتولوژی ترکیب عسل و پماد زینک اکساید بر ترمیم زخم تجربی تمام ضخامت پوست در موش صحرایی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]
 • ترمیم زخم ارزیابی هیستوپاتولوژی روند ترمیم زخم پوستی در نواحی دریافت‌کننده‌ی بوتولینوم توکسین نوع A در موش صحرایی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 25-33]
 • ترمیم زخم تأثیر عصاره‌ی الکلی برگ گزنه، بر تغییرات هیستومورفولوژی و ساختاری حین ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 18-30]
 • تروپرلا( آرکانوباکتریوم) پیوژنز تعیین دوز عفونی‌کننده 50 درصد باکتری تروپرلا( آرکانوباکتریوم) پیوژنز در مدل گوسفند [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 76-82]
 • تریپتوفان تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • تریکوبزوار معدی گزارش توپی مویی منجر به پریتونیت، در یک قلاده شیر آفریقایی (پانترا لئو) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 99-103]
 • تریکوبلاستوم تریکوبلاستوم خود به خودی نوع مختلط در یک خرگوش لوپ خانگی: کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی CK7، CK20 و CD10 در تریکوبلاستوم حیوانی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 126-134]
 • تریکوموناس گالینه بررسی اثر سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه(Trichomonas gallinae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 54-60]
 • تری‌گلیسرید ارزیابی مقایسه‌ای اثر سیر و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل‌های لیپیدی در سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 94-102]
 • تری گلیسرید بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • تری یدوتیرونین مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 74-85]
 • تست ثبوت مکمل رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-114]
 • تست کدورت سنجی و رسوبی مقایسه سنجش ایمنوگلوبولین تام با استفاده از دو روش کدورت سنجی و رسوبی در ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 24-31]
 • تست‌های بیوشیمیایی تشخیص بیماری لاکتوکوکوزیس در یکی از مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 132-140]
 • تستوسترون بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی ‌مدت تستوسترون بر غده فوق‌کلیوی خرگوش‌های نر علی پرچمی و رحمت‌الله فتاحیان‌دهکردی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 21-27]
 • تستوسترون تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • تستوسترون ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 70-84]
 • تستوسترون بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]
 • تشخیص مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • تشخیص ملکولی تشخیص ملکولی و شیوع بابزیا بوویس در گاوهای شهرستان شهرضا، جنوب استان اصفهان [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 30-40]
 • تشکیل بیوفیلم الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه استان های ایلام و کردستان [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 87-94]
 • تعیین توالی تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • تعیین تیپ تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 42-49]
 • تعیین سروتیپ جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 5-13]
 • تغییرات بیوشیمیایی ارزیابی الکتروکاردیوگرام و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون پس از عمل جراحی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ ها [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 64-78]
 • تغییرات دندانی تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفاله چغندر قند بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • تفاله‌ی سیب مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • تکامل مطالعه میکروسکوپی تکامل نفرون‌های کلیوی در لارو و بچه ماهی قره برون1 [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 68-75]
 • تکامل ماکروسکوپیک مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 21-30]
 • تکثیر ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • تک سمیان ارزیابی شیوع سرمی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در تک سمیان استان لرستان: بررسی نقش عوامل خطر احتمالی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 108-118]
 • تکنیک جدید استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • تکوین توزیع آلکالین فسفاتاز و کربوهیدرات ها در مراحل اولیه رویانی بوقلمون [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 34-46]
 • تک یاخته بررسی فراوانی نسبی برخی از انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای در ماهیان تیزه کولی و سیم تالاب انزلی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 95-102]
 • تک یاخته بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 58-67]
 • تلقیح مصنوعی اثر توأم و جداگانه ی دو گونادوتروپین eCG و FSH بر فراسنجه های تولید مثلی در میش های نژاد زندی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 98-104]
 • تلقیح مصنوعی ارزیابی اثر سن و مرحله سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم گوسفندان نژاد زندی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 67-75]
 • تلیسه ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت‌های پستانی و تولید شیر در تلیسه‌های نژاد هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • تمرین اثرات تمرین بر برخی پارامترهای هماتولوژیک اسب عرب خوزستان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 78-87]
 • تنش تاثیر دستکاری ناشی از القای تریپلوئیدی بر تخم گشایی، بازماندگی، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل‌آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 12-20]
 • تنش حرارتی بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 33-40]
 • تنش فیزیولوژیک بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 77-86]
 • تنش فیزیولوژیکی بررسی تأثیر منابع کروم بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش فیزیولوژیکی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]
 • تنش گرمایی بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • تنش گرمایی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • تنش گرمایی بررسی بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ویتامینE ، عصاره‌ی گیاه خرفه و پسته‌ی وحشی تحت استرس گرمایی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • تنش محیطی اثرات ترکیبی اینولین و باکتری اینتروکوکوس فاسیوم در جیره غذایی بچه ماهیان بنی، Mesopotamichthys sharpeyi بر شاخص‌های خون شناسی، بیوشیمیایی سرم و مقاومت در برابر تنش‌های محیطی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-38]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اینترون 4 ژن هورمون رشد در ماکیان بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 24-32]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • تنوع ژنتیکی تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • تنوع ژنتیکی تنوع ژنتیکی در اینترون شماره‌ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ‌های بومی نژاد مرندی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 85-91]
 • تنیا سریالیس سنوروز عضلانی در یک خرگوش صحرائی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 73-76]
 • تنیا هیداتی ژنا آلودگی سیستی سرکوس تنیاکولیس در میمون های وروت (Chlorocebus pygerythrus ) محبوس در قفس در ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 102-110]
 • تهران بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تهران-ایران بررسی وضعیت آلودگی سیستم خارجی تولید مثل مادیانهای اطراف تهران به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-70]
 • تهویه بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • توالی ژن ICPI تشخیص ملکولی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در جوجه های بومی و گوشتی ایران [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 24-33]
 • توالی یابی مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • توپوگرافی مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • تورم پستان بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • تورم پستان شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • توکسمی آبستنی ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • توکسوپلاسما گوندی ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل‌ لیپیدی سرم در گربه‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندای [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]
 • توکسوپلاسموزیس بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز با روشهای ایمونوبلاتینگ [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-52]
 • توکسوکارا فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکسوکارا کنیس شناسایی مولکولی ژن فسفوگلیسرات کیناز از مواد دفعی- ترشحی انگل توکسوکارا کنیس [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 20-32]
 • توکسین شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • توکسین اپسیلون خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • توکسین زایی مقایسه الگوی تولید آفلاتوکسین B1 در محیط رشد و بیومس قارچ درگونه‌های توکسین زای آسپرژیلوس های جداسازی شده از شمال ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 14-21]
 • تولک بری اجباری تأثیر روشهای مختلف تولک بری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذار [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 78-87]
 • تولید بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]
 • تولید اثرات دان پلت شده در مقایسه با دان آردی بر شاخص تولید، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسیت، کیفیت و بار میکروبی بستر در جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 119-132]
 • تولید شیر ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت‌های پستانی و تولید شیر در تلیسه‌های نژاد هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • تولید شیر بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • تولید شیر برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • تولید گاز اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • تولید مثل اثرات استفاده از غذای غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر کیفیت اسپرم و لقاح مولدین نر ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 106-115]
 • تولید مثل بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولیدمثل بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]
 • تومور نکروزیس فاکتور آلفا ارزیابی تغییرات استئوپروتگرین و تومور نکروزیس فاکتور آلفا در مایع مفصلی و سرم سگ‌های مبتلا به استئوآرتریت: مطالعه تجربی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 68-74]
 • تیپ‌های trap شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 13-20]
 • تیروئید مطالعه‌ی کشتارگاهی ضایعات هیستوپاتولوژیک غده تیرویید و سطح سرمی هورمون های تیروییدی در میش‌های آبستن و جنین آن‌ها در دو فصل سرد و گرم در اهواز [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]
 • تیلاپیای گورخری گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 103-107]
 • تیلاپیای نیل آنالیز هیستومورفومتری آبشش تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در معرض غلظت های مختلف آمونیاک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-70]
 • تیلریا بررسی برخی فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گاوان فاقد علایم بالینی آلوده به تیلریا آنولاتا [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 26-33]
 • تیلریا بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • تیلریا اکوئی تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 5-8]
 • تیلریا اویس شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]
 • تیلریا لستوکاردی شناسایی مولکولی تیلریااوویس(Theileria ovis) وتیلریالستوکاردی) (T. lestoquardi درکنه های ناقل از خانواده ایکسودیده در استان لرستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 97-104]
 • تیلریوز اسبی تیلریوز اسبی در دو رأس مادیان اصیل عرب در شهرستان اهواز [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 103-108]
 • تیموس ارزیابی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی تیموس در سگ های نژاد مخلوط [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 59-64]
 • تیوپنتال اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 92-99]

ج

 • جایگاه بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]
 • جداسازی جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 102-112]
 • جذب اتمی سنجش میزان تجمع زیستی عناصر سنگین در بافت عضله ماهی اسبله (Silurus glanis Linnaeus, 1758) رودخانه سیاه درویشان (استان گیلان، ایران) [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 18-24]
 • جسم زرد ارتباط تخمک‌گذاری‌های منفرد و دوتایی با غلظت پروژسترون سرم و تعداد جنین در بزهای ممسنی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 5-14]
 • جفت اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 52-60]
 • جفت‌گیری بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • جلبک دونالیلا سالینا مقایسه‌ی تجویز خوراکی غلظت های مختلف جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina بر میزان کاروتنوئید پوست و رنگ ماهی سورم ( Heros serverus ) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 52-61]
 • جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • جمجمه ویژگی های مورفولوژی، مورفومتری و رادیولوژی جمجمه خارپشت گوش بلند نرHeamiechinus auritus) ) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 86-98]
 • جمعیت پروتوزوآ اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • جمعیت میکروبی تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]
 • جمعیت میکروبی اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • جمعیت میکروبی اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]
 • جنستئین تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]
 • جنیستئین مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • جنین مطالعه مورفولوژی و مورفومتری قلب در جنین گوسفند [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • جنین مطالعه‌ی کشتارگاهی ضایعات هیستوپاتولوژیک غده تیرویید و سطح سرمی هورمون های تیروییدی در میش‌های آبستن و جنین آن‌ها در دو فصل سرد و گرم در اهواز [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]
 • جنین مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 21-30]
 • جنین مطالعه آناتومی سوراخ بیضی قلب جنین های شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 100-105]
 • جنین مطالعه مقایسه ای آناتومی عروق بزرگ جنین گوسفند عربی توسط تکنیک های تهیه قالب پلاستیکی رودوپاس، آنژیوگرافی و تشریح [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 97-107]
 • جنین تشخیص سونوگرافیک آبستنی وارزیابی سیستم تولید مثلی گاومیش‌های رودخانه‌ای کمتر از 4 ماه آبستنی در شرایط برون تنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنین بز روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 67-73]
 • جنین دی سفالوس گزارش یک مورد جنین دی سفالوس گاو همراه با کبد نابجا [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 109-114]
 • جنین موش صحرایی ارزیابی اثر مصرف کافئین در دوران بارداری بر تکوین عدسی در نوزاد موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 88-96]
 • جهش جهش ژن سرکوبگر توموری p53 در سلول های فیبروبلاست ریه ناشی از نانوذرات آلومینیوم و روی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 15-23]
 • جهش تک نوکلئوتیدی تعیین توالی و جهش‌های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ‌های بومی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 110-119]
 • جوانه گندم اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • جوجه خروس گوشتی اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • جوجه خروس گوشتی اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 56-66]
 • جوجه‌کشی بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • جوجه‌ گوشتی ارزیابی اثر بتائین جایگزین شده با متیونین بر عملکرد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط دمایی عادی و تنش گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 15-23]
 • جوجه‌گوشتی اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 86-95]
 • جوجه گوشتی بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • جوجه گوشتی اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 40-44]
 • جوجه گوشتی اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • جوجه گوشتی مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 120-125]
 • جوجه گوشتی تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]
 • جوجه گوشتی جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 54-60]
 • جوجه گوشتی اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • جوجه گوشتی اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 42-51]
 • جوجه گوشتی اثرات 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی پنیر باد (Withania coagulans) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 27-42]
 • جوجه گوشتی اثرعصاره‌ی آویشن (Thymus vulgaris)بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و غلظت لیپیدهای سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 51-57]
 • جوجه گوشتی اثر پودر گیاه چویل (Ferulago Angulata) بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فلور طبیعی روده و پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی ماده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 90-99]
 • جوجه گوشتی تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • جوجه گوشتی تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • جوجه گوشتی تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 42-49]
 • جوجه گوشتی ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • جوجه گوشتی بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 34-43]
 • جوجه گوشتی تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • جوجه گوشتی تأثیر شکل خوراک و فیبر بر تغییرات بافت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 16-29]
 • جوجه گوشتی مقایسه اثر ضدکوکسیدیایی عصاره‌های مرزنجوش (Origanum vulgarea) و دِرمَنه ( Artemisia sieberi) با سالینومایسین در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 121-131]
 • جوجه‌های گوشتی ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • جوجه‌های گوشتی اثرات دان پلت شده در مقایسه با دان آردی بر شاخص تولید، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسیت، کیفیت و بار میکروبی بستر در جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 119-132]
 • جوجه‏ های گوشتی اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]
 • جوجه های گوشتی اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 44-54]
 • جوجه های گوشتی تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]
 • جوجه های گوشتی اثر افزودنی های خوراکی بر مورفولوژی روده باریک، معدنی شدن و مقاومت استخوان درشت نی جوجه های گوشتی و مرغان تخم گذار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 52-63]
 • جوجه های گوشتی اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]
 • جوجه های گوشتی تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • جوجه های گوشتی بررسی بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ویتامینE ، عصاره‌ی گیاه خرفه و پسته‌ی وحشی تحت استرس گرمایی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 51-60]
 • جوجه های گوشتی بررسی تأثیر منابع کروم بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش فیزیولوژیکی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]
 • جوجه های گوشتی مقایسه دو روش پایش بقایای آنتی بیوتیک در لاشه جوجه های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 5-15]
 • جوجه‌ی گوشتی بررسی بافت شناسی برخی اجزای دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژی جوجه‎های گوشتی تحت تیمار با اسانس آویشن خالص و محافظت شده [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-24]
 • جوجه ی گوشتی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • جوجه ی گوشتی اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • جیره پُر کنسانتره بررسی اثر اوره آهسته رهش و ملاس، بر هیستومورفومتری شکمبه، شیردان و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‏ای بره های پرواری [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 82-93]
 • جیوه مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]

چ

 • چای سبز تأثیر افزودن پودر چای سبز Camellia sinensis به جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتورهای ایمنی و پروتئین‌های سرم در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 43-54]
 • چای سبز بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • چربی شیر ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 40-48]
 • چرخه فحلی اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • چرخه فحلی همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • چسبندگی مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • چشم یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 35-38]
 • چند شکلی بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]
 • چندشکلی شناسایی چندشکلی اگزون ششم ژن Pit1 در مرغ بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 36-43]
 • چندشکلی بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]
 • چندشکلی بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • چهارمحال و بختیاری آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 89-103]
 • چهارمحال و بختیاری تعیین فراوانی لاکتوکوکوس گارویه عامل بیماری لاکتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری و تعیین توالی ژن 16S rRNA جدایه‌های حاصله [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 61-67]
 • چهارمحال و بختیاری جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 74-80]
 • چیلیتیلا پارازیتیوراکس گزارش آلودگی یک مورد خرگوش غربی (Lepus europaeus) به جرب چیلتیلا پارازیتیوراکس Cheyletiella parasitivorax)) در اصفهان [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 124-127]

ح

 • حاد تشخیص و تفسیر آسان، کم هزینه و دقیق ویروس نیوکاسل و تفریق سویه حاد از غیرحاد با روش RT-ARMS PCR آشیانه ای [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 74-83]
 • حافظه نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 55-64]
 • حامل جستجوی گاومیش‌های حامل ویروس تب برفکی کشتار شده در کشتارگاه اهواز آریا رسولی، مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی و امیر کمیلیان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 28-35]
 • حباب روده‌ای مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • حداقل غلظت بازدارندگی مطالعه برون تنی اثر ضدباکتریایی چندگونه گیاهی بر باکتری های ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو هاروی و ویبریو دامسلا در محیط کشت [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 111-118]
 • حدت ارزیابی حدت و مطالعه فیلوژنی ویروس‌ بیماری نیوکاسل جداشده از مرغداری‌های گوشتی استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حساسیت ضد قارچی تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • حساسیت ضد میکروبی جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 54-60]
 • حساسیت نسبی مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 11-16]

خ

 • خارپشت گوش بلند ویژگی های مورفولوژی، مورفومتری و رادیولوژی جمجمه خارپشت گوش بلند نرHeamiechinus auritus) ) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 86-98]
 • خالص سازی خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • خدنگ مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-31]
 • خدنگ مطالعه‌ی مورفومتریک مخ و مخچه در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii) [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 114-118]
 • خردل وحشی مطالعه اثر گیاه خردل وحشی بر هضم پذیری، گونه های پروتوزوا، فراسنجه‌های خونی و هورمون های تیروئیدی گوسفند عربی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 93-103]
 • خرفه تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]
 • خرگوش بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی ‌مدت تستوسترون بر غده فوق‌کلیوی خرگوش‌های نر علی پرچمی و رحمت‌الله فتاحیان‌دهکردی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 21-27]
 • خرگوش مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]
 • خرگوش ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • خرگوش مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 60-67]
 • خرگوش بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • خرگوش تریکوبلاستوم خود به خودی نوع مختلط در یک خرگوش لوپ خانگی: کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی CK7، CK20 و CD10 در تریکوبلاستوم حیوانی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 126-134]
 • خرگوش غربی گزارش آلودگی یک مورد خرگوش غربی (Lepus europaeus) به جرب چیلتیلا پارازیتیوراکس Cheyletiella parasitivorax)) در اصفهان [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 124-127]
 • خرگوش وحشی سنوروز عضلانی در یک خرگوش صحرائی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 73-76]
 • خصوصیات تخم مرغ اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 47-57]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بررسی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی مایع منی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی استان خوزستان در فصل زمستان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 109-117]
 • خصوصیات لاشه تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]
 • خلیج فارس مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • خلیج فارس مطالعه ی فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 5-14]
 • خلیج فارس بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-88]
 • خنثی سازی ویروس مقایسه آزمایش‌های خنثی‌سازی ویروس و الیزای تجاری، جهت جستجوی پادتن ضد ویروس BVD در گاومیش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 24-31]
 • خواص کیفی تخم‌مرغ اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • خوزستان بررسی عملکرد و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثلی گاومیش‌های استان خوزستان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 45-53]
 • خوزستان ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • خوزستان بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • خوزستان شیوع سرمی مدی- ویزنا در گوسفندان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • خوزستان ردیابی ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های گوشتی استان خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • خوزستان بررسی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی مایع منی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی استان خوزستان در فصل زمستان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 109-117]
 • خوزستان گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 112-116]
 • خوزستان بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]
 • خوزستان ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 31-41]
 • خوزستان مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]
 • خوزستان شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • خوزستان بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • خون تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-72]
 • خون الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 5-11]
 • خون ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 37-47]
 • خون سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 58-64]
 • خون ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]
 • خون بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 47-57]
 • خون ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی به دنبال تغذیه با نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 61-69]
 • خون شناسی اثر تجویز خوراکی فورمولاسیون تزریقی انروفلوکساسین ویژه گاو (انروفان 5 درصد) بر شاخص های خون شناسی اسب [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 50-56]

د

 • داپلر اندازه گیری شاخص های طبیعی سرخرگ کلیوی در گربه های موکوتاه اهلی به روش اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 103-110]
 • دارچین بررسی اثر سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه(Trichomonas gallinae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 54-60]
 • داروهای سبز بررسی اثر سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه(Trichomonas gallinae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 54-60]
 • داروی گیاهی بررسی تأثیر عصاره آبی سیر (Allium Sativum) بر لارو برخی از نماتودهای حیوانی در محیط کشت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 76-82]
 • دان آردی و پلت اثرات دان پلت شده در مقایسه با دان آردی بر شاخص تولید، صفات مورفولوژی روده، شاخص آسیت، کیفیت و بار میکروبی بستر در جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 119-132]
 • دانه برشته کانولا بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • دانه گشنیز تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • دانه‌ی جو پرتوتابی شده اثر دانه جو پرتوتابی شده با بیم الکترون بر گرانروی، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیمی و هیستومورفومتری روده جوجه‏ های گوشتی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 46-60]
 • دایدزئین مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • درجه حرارت اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • درخت گردو اثر برون‌تنی عصاره هیدروالکلی پوست درخت گردو بر برخی پاتوژن‌های باکتریایی ماهی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 103-108]
 • درصد آبستنی ارزیابی بهبود درصد آبستنی در میش¬های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون¬های eCG و اکسی¬توسین [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 76-84]
 • درماتوفیت تعیین تنوع ژنتیکی و حساسیت جدایه‌های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس در برابر اثرات ضدقارچی عصاره‌ی اتانولی بنسرخ [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 56-66]
 • درماتیت تماسی آلرژیک مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • درماتیت شبه آتوپیک مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • درمنه ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • دِرمَنه مقایسه اثر ضدکوکسیدیایی عصاره‌های مرزنجوش (Origanum vulgarea) و دِرمَنه ( Artemisia sieberi) با سالینومایسین در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 121-131]
 • دریای عمان مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • دزفول بررسی فراوانی انگل‌های خونی در گوسفندان حومه دزفول در جنوب غربی ایران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 68-77]
 • دستگاه پتانسیومتری مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • دستگاه گوارش بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 106-115]
 • دستگاه گوارش بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • دفاع غیراختصاصی بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis) [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 32-40]
 • دفع ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • دکستروز مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 43-50]
 • دکسمدتومیدین بررسی اثرات آرام‌بخشی مدتومیدین، دکسمدتومیدین و ترکیب آن‌ها با آسپرومازین بر عملکرد قلبی عروقی در سگ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 84-96]
 • دکسمدتومیدین مقایسه اثرات قلبی‌ ریوی و بی دردی حاصل از تزریق اپیدورال داروهای لیدوکائین، بوپیواکائین ودکس‌مدتومدین به دنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 14-23]
 • دما ایمونوهیستوشیمی هپاتوپانکراس میگو، Litopenaeus vannamei، در دو دمای متفاوت [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 5-13]
 • دندان ارزیابی تغییرات وابسته به سن در دندان های سگ های تریر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 46-58]
 • دندان‌های‌ پیش تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دودمان تعیین هویت مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال‌های 95 و 97 در استان قم [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 5-15]
 • دوره انتقال اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 87-95]
 • دوره خشکی ارزیابی تاثیر درمان دوره خشکی بر میزان بروز عفونت‌های پستانی و تولید شیر در تلیسه‌های نژاد هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • دوره‌ی انتقال تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]
 • دوکساپرام ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • دیابت بررسی اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ساختار هیستومورفومتریک عصب سیاتیک موش صحرایی متعاقب دیابت تجربی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • دیابت مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 78-87]
 • دیابت مطالعه هیستومتری تخمدان موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین متعاقب تجویز نانو اکسید روی و اکسید روی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 97-107]
 • دیابت اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 48-57]
 • دیابت تأثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم سویه Ktbs2 بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی‌اکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش‌های صحرایی دیابتی [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 94-105]
 • دیابت ارزیابی خصوصیات نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره برگ گیاه گون گزی (Astragalus brachycalyx L.) و اثر آن بر دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 5-17]
 • دیابت قندی اثر روغن زیره سیاه بر روی غلظت پروتئین های شوک گرمائی 70 و 72 در بافت های کبد و عضلات اسکلتی موش های صحرائی دیابتی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • دیازپام ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • دیازینون بررسی اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون برفعالیت برخی آنزیم‌های سرمی مولدین نر ماهی سفید [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 94-101]
 • دی کلسیم فسفات ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • دی متیل سولفوکسید مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • دی‌نیتروکلروبنزن مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]

ذ

 • ذرات کوانتوم کربن ردیابی باکتری اشریشیاکلی و سموم آن در مواد غذایی با واسطه نانو ذرات کوانتومی کربن کنژوگه به آنتی‌بادی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 113-123]
 • ذرت تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 69-78]
 • ذیل نلسون مقایسه روش‌های الایزا، PCR و رنگ‌آمیزی ذیل نلسون مخاط رکتوم در تشخیص عفونت مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاو [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]

ر

 • رادیوگرافی کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • رادیوگرافی ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 86-96]
 • رادیوگرافی ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 97-105]
 • رادیوگرافی ارزیابی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی تیموس در سگ های نژاد مخلوط [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 59-64]
 • رادیولوژی ویژگی های مورفولوژی، مورفومتری و رادیولوژی جمجمه خارپشت گوش بلند نرHeamiechinus auritus) ) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 86-98]
 • رامهرمز ارتباط مقادیر ید، سلنیوم و گوگرد خاک و علوفه با سطوح سرمی هورمون‌های تیروئیدی و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون گوسفندان در شهرستان رامهرمز [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 116-125]
 • راندمان انرژی تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره در سنین ابتدایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ترکیب عضله سینه بلدرچین ژاپنی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • راندمان پروتئین تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره در سنین ابتدایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ترکیب عضله سینه بلدرچین ژاپنی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • راندمان لاشه اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • رباط وِیژگی های کالبدشناسی رباط های مفصل مچ پای گاومیش رودخانه ای خوزستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 108-117]
 • رباط صلیبی استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • رتروویروس بررسی آدنوکارسینوم ریوی در گوسفندان مبتلا به بیماری های تنفسی مزمن با استفاده از روش Real-time PCR [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 5-13]
 • رحم تشخیص سونوگرافیک آبستنی وارزیابی سیستم تولید مثلی گاومیش‌های رودخانه‌ای کمتر از 4 ماه آبستنی در شرایط برون تنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رده سلولی فیبروبلاست ریه (MRC-5) جهش ژن سرکوبگر توموری p53 در سلول های فیبروبلاست ریه ناشی از نانوذرات آلومینیوم و روی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 15-23]
 • رزوراترول اثر رزوراترول بر لیپید‌های خون و شاخص تصلب‌زایی در مدل موش صحرایی با تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 48-57]
 • رزیستین اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر میزان نسخه برداری از ژن رزیستین در بافت جفت میش‌ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 97-107]
 • رسوب بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 34-42]
 • رشد اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • رشد اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • رشد مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 25-35]
 • رشد تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-42]
 • رشد بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس (Streptococcus iniae) و برخی شاخص های خونی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]
 • رشد اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف مکمل اسیدی فایر بایوترونیک™ بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی اسکار تایگر (Astronotus ocellatus) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 32-41]
 • رشد ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 116-124]
 • رشد مطالعه‎ی رابطه بیماری‎ها با وضعیت رشد گوساله‎های نوزاد از تولد تا زمان از شیرگیری در گله‎های شیری اطراف مشهد [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 47-55]
 • رقیق کننده اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 75-82]
 • رقیق‏ کننده تریس اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]
 • رنگ‌آمیزی حیاتی بررسی رابطه بین میزان تحرک و رنگ‌آمیزی حیاتی با واکنش اسپرم‌های منجمد گاوی به آزمایش هیپواسموتیک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 104-112]
 • رنگ پوست مقایسه‌ی تجویز خوراکی غلظت های مختلف جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina بر میزان کاروتنوئید پوست و رنگ ماهی سورم ( Heros serverus ) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 52-61]
 • رنگدانه تاثیر مصرف خوراکی عصاره الکلی جلبک Laurencia snyderia وSargassum angustifolium برمیزان رشد، بازماندگی و رنگدانه‌های پوست ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 43-52]
 • روباه گزارش هاری در روباه قرمز (Vulpes vulpes) در جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 97-101]
 • رودخانه فهلیان بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 58-67]
 • روده مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 47-56]
 • روده باریک اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • روده باریک بررسی بافت شناسی برخی اجزای دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژی جوجه‎های گوشتی تحت تیمار با اسانس آویشن خالص و محافظت شده [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 15-24]
 • روده کوچک مطالعه رشد و تکامل ساختار هیستومورفومتریک روده¬ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از تولد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-34]
 • روده‌ی کوچک بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • روده ی ماهی شیربت جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 88-97]
 • روشRT-ARMS-PCR آشیانه ای تشخیص و تفسیر آسان، کم هزینه و دقیق ویروس نیوکاسل و تفریق سویه حاد از غیرحاد با روش RT-ARMS PCR آشیانه ای [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 74-83]
 • روش بیزی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • روش تزریق مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]
 • روش میکرودایلوشن مطالعه برون تنی اثر ضدباکتریایی چندگونه گیاهی بر باکتری های ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو هاروی و ویبریو دامسلا در محیط کشت [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 111-118]
 • روغن زیره سیاه اثر روغن زیره سیاه بر روی غلظت پروتئین های شوک گرمائی 70 و 72 در بافت های کبد و عضلات اسکلتی موش های صحرائی دیابتی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • روغن کرچک مقایسه تأثیر روغن کرچک و سنا برای آماده سازی روده قبل از رادیوگرافی از محوطه شکمی سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 19-26]
 • روغن کنجد تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • روند تکامل پس از تولد مطالعه رشد و تکامل ساختار هیستومورفومتریک روده¬ کوچک موش صحرایی ماده نژاد ویستار پس از تولد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-34]
 • روی تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 35-45]
 • روی تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 54-59]
 • روی تأثیر منابع مختلف روی بر پاسخ ایمنی سلولی، فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 116-124]
 • روی اکسید جهش ژن سرکوبگر توموری p53 در سلول های فیبروبلاست ریه ناشی از نانوذرات آلومینیوم و روی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 15-23]
 • رویان مطالعه هیستومورفومتریک نوتوکورد در رویان گاومیش آبی خوزستان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 36-43]
 • رویان توزیع آلکالین فسفاتاز و کربوهیدرات ها در مراحل اولیه رویانی بوقلمون [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 34-46]
 • ریخت شناسی اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • ریخت شناسی تخمدان اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • ریخت شناسی روده تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • ریخت شناسی روده اثرات 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی پنیر باد (Withania coagulans) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 27-42]
 • ریخت شناسی ژژنوم اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • ریزمغذی‌ها مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 41-51]
 • ریه بررسی فراوانی ضایعات ریوی گوسفند در کشتارگاه اهواز: مطالعه ی پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 14-24]

ز

 • زئولیت زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • زئولیت مطالعه اثر افزودن کامپوزیت های زئولیت/کیتوزان و زئولیت/نانوکیتوزان به جیره غذائی ماهی قزل‌آلای-رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر کیفیت فیله در شرایط انجماد [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 66-76]
 • زئولیت نقره استفاده از گرانول و الیاف زئولیت نقره (زئومیک) در سیستم فیلتراسیون آب به منظور کاهش عفونت ناشی از باکتری استرپتوکوکوس اینیائی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]
 • زئونوز ارزیابی شیوع سرمی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در تک سمیان استان لرستان: بررسی نقش عوامل خطر احتمالی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 108-118]
 • زئونوز شناسایی مولکولی گونه‌های بارتونلا در سگ‌های شهرستان‏های همدان و کرمانشاه و ناقلین بند‏پای آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • زابل بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 98-105]
 • زاتاریا مولتی فورا اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • زایموگرافی بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • زبان آبی بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 112-119]
 • زبان آبی بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]
 • زمان تعادل اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • زمان شروع تخم‏ریزی بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • زمستان بررسی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی مایع منی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی استان خوزستان در فصل زمستان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 109-117]
 • زنبور عسل گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 112-116]
 • زنبور عسل اثر عصاره ی گیاه فرولا سودآلیاسه آ (آپیاسه‌آ) بر آلودگی با واروآ دستراکتور (آکارینا: واروئیده) در زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده) [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 85-92]
 • زنبورعسل بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 83-91]
 • زند زبرین بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • زنیان اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]
 • زیره سیاه اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]
 • زیل نلسون بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • زینک اکساید ارزیابی هیستوپاتولوژی ترکیب عسل و پماد زینک اکساید بر ترمیم زخم تجربی تمام ضخامت پوست در موش صحرایی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]

ژ

 • ژل آلوئه‌ورا مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 78-87]
 • ژل پلاکتی ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • ژل فیلتراسیون خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 92-102]
 • ژله رویال اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]
 • ژن بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 26-32]
 • ژن بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]
 • ژن بررسی ارتباط چندشکلی اگزون ۱ و اینترون ۲ ژن آلفالاکتالبومین با صفات تولید شیر در گاومیش بومی استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 52-59]
 • ژن 18S rRNAو استان کردستان تشخیص استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس با به کارگیری تکنیک PCR و با استفاده از ژن 18S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-101]
 • ژن BMPR1B ارتباط چند شکلی اگزون 6 ژن BMPR1B با صفت چند قلوزایی در گوسفندان سنجابی ، قزل و ماکویی با استفاده از تکنیک PCR-SSCP [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 61-71]
 • ژن GDF9 بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 5-11]
 • ژن iss جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • ژن iucD جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • ژن RASGRP3 بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 120-124]
 • ژنtsh جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 106-114]
 • ژن tst تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-49]
 • ژن چند قلوزایی بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 13-19]
 • ژنژیویت مقایسه شمارش ماست‌سل‌ها در گربه‌های مبتلا به بیماری پریودنتال و ارتباط آن با شدت التهاب [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 41-53]
 • ژن گرلین بررسی چندشکلی ناحیه اینترون چهارم و اگزون پنجم ژن گرلین برخی توده های مرغان بومی خوزستان با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 22-28]
 • ژن¬های چسبندگی بررسی فراوانی ژن¬های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه¬های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 19-29]
 • ژن هورمون رشد تفکیک دو سویه تجاری ماهی قزل آلای ایرانی و فرانسوی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 5-11]
 • ژن هورمون رشد ماکیان بومی بررسی تنوع ژنتیکی اینترون 4 ژن هورمون رشد در ماکیان بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 24-32]
 • ژنوتایپینگ تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 109-115]
 • ژنوتیپ تعیین تیپ جدایه‌های کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از گوسفند در منطقه‌ی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 75-85]
 • ژنوتیپ ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با صفات بازدهی تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 104-115]
 • ژنوتیپ ارزیابی حدت و مطالعه فیلوژنی ویروس‌ بیماری نیوکاسل جداشده از مرغداری‌های گوشتی استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ژنوتیپ بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • ژیروداکتیلوس شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 50-58]

س

 • ساختار ژنتیکی جمعیت مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی راشگو معمولی (Eleutheronema tetradactylum) در خلیج فارس و دریای عمان به روش توالی یابی ژن 28S rRNA [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • سارگاسوم تاثیر مصرف خوراکی عصاره الکلی جلبک Laurencia snyderia وSargassum angustifolium برمیزان رشد، بازماندگی و رنگدانه‌های پوست ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 43-52]
 • سازگاری هیستومورفولوژی کلیه دفعی ماهی کپور معمولی تحت تأثیر شوری های مختلف محیطی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 22-28]
 • سالمونلا بررسی آلودگی سالمونلایی گله¬های ماکیان صنعتی در ایران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 5-10]
 • سالمونلا جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • سالمونلا جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 5-13]
 • سالمونلا آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • سالمونلا بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 34-43]
 • سالمونلا سرووار اینفنتیس جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 54-60]
 • سالینومایسین مقایسه اثر ضدکوکسیدیایی عصاره‌های مرزنجوش (Origanum vulgarea) و دِرمَنه ( Artemisia sieberi) با سالینومایسین در جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 121-131]
 • سایتوتوکسیسیتی بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • سایش دندانی ارزیابی تغییرات وابسته به سن در دندان های سگ های تریر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 46-58]
 • سپتی‌سمی هموراژیک نقش آئروموناس هیدروفیلا در سپتی‌سمی‌های باکتریایی کپور ماهیان پرورشی استان خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 5-16]
 • سپتی سمی هموراژیک ویروسی مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 29-39]
 • ستون مهره‌ای روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 67-73]
 • ستون مهره ای مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-31]
 • سخت‌زایی بررسی علل وقوع سخت‌زایی بالینی در گاو [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • سرامیک تاثیر آب الکترولیز شده خنثی و اسید سیتریک بر کاهش بار باکتریایی میگو در طی نگهداری در دمای معمولی و یخچال و بررسی اثر باکتری کشی آن بر روی سطوح کار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 118-128]
 • سرب سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 58-64]
 • سرب تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 76-85]
 • سرب مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • سرب بررسی تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف باکتری Lactobacillus acidophilus بر شاخص های رشد و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سمیت فلز سنگین سرب در جیره غذایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 68-79]
 • سرب اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 102-110]
 • سرترالین اثر محافظتی ویتامین E بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی فوق کلیه موش‌ سفید کوچک آزمایشگاهی تحت درمان با سرترالین [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 87-102]
 • سرشاخه خرما تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • سرم ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • سرم تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم‌های سرم خون مولدین ماهی سفید [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-72]
 • سرم اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • سرم اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 36-42]
 • سرم تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 78-86]
 • سرم تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 54-59]
 • سرم خون مقایسه ی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌ها با اندازه‌های متفاوت در گوسفند نژاد عربی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-38]
 • سروتایپینگ جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 88-96]
 • سروتونین اثر تزریق داخل بطن مغزی سروتونین، پاراکلروفنیل آلانین و رزرپین بر میزان اخذ غذا و آب در جوجه خروس‌‌های گوشتی تحت محرومیت غذایی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • سروتونین اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 56-66]
 • سرولوژی جستجوی پادتن‌های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 54-61]
 • سرولوژی شیوع سرمی مدی- ویزنا در گوسفندان استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 34-42]
 • سرولوژی مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • سرولوژی بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز با روشهای ایمونوبلاتینگ [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-52]
 • سرولوژی شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • سرولوژی بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 112-119]
 • سرولوژی بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 24-34]
 • سرویکس ارزیابی بهبود درصد آبستنی در میش¬های نژاد لری بختیاری با استفاده از هورمون¬های eCG و اکسی¬توسین [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 76-84]
 • سفاکینون اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • سقط جنین بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 51-59]
 • سقط جنین جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 74-80]
 • سگ بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 17-23]
 • سگ مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 5-12]
 • سگ مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • سگ اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • سگ بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 72-82]
 • سگ ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • سگ ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • سگ بررسی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های جدا شده از سگ و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-96]
 • سگ بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • سگ تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 78-86]
 • سگ مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 114-119]
 • سگ مقایسه تأثیر روغن کرچک و سنا برای آماده سازی روده قبل از رادیوگرافی از محوطه شکمی سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 19-26]
 • سگ تخمین حجم مایع داخل صفاقی به روش اولتراسونوگرافی در سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 64-71]
 • سگ ارزیابی مقایسه‌ای اثر سیر و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل‌های لیپیدی در سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 94-102]
 • سگ بررسی وضعیت آهن سرم و ارتباط آن با هموگرام در سگ های خانگی شهرستان اهواز [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 21-30]
 • سگ ارزیابی الکتروکاردیوگرام و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون پس از عمل جراحی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ ها [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 64-78]
 • سگ تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-77]
 • سگ استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • سگ بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات پوستی غیر توموری در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-55]
 • سگ تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 5-8]
 • سگ ارزیابی اثرات دوکساپرام بر پارامترهای قلبی- تنفسی و کیفیت بازگشت از بیهوشی القا و نگهداری شده با پروپوفول در سگ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 38-47]
 • سگ شیوع سرمی و عوامل خطر ارلیشیوز سگ سانان در سگهای شهری و روستایی اهواز [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 5-13]
 • سگ ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 44-51]
 • سگ مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • سگ تعیین سطح سرمی روی در سگ های شهری و روستایی شهرستان اهواز، جنوب غرب ایران [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 54-59]
 • سگ بررسی شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در سگ‌های شهرستان سمنان با استفاده از روش آگلوتیناسیون مستقیم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 71-80]
 • سگ بررسی پس زمینه فیلوژنتیکی و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی به دست آمده از سگ های سالم خانگی و صاحبان آن ها در شهر کرمان [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 55-63]
 • سگ بررسی اثرات آرام‌بخشی مدتومیدین، دکسمدتومیدین و ترکیب آن‌ها با آسپرومازین بر عملکرد قلبی عروقی در سگ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 84-96]
 • سگ ارزیابی رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی تیموس در سگ های نژاد مخلوط [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 59-64]
 • سگ فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • سگ مقایسه اثرات قلبی‌ ریوی و بی دردی حاصل از تزریق اپیدورال داروهای لیدوکائین، بوپیواکائین ودکس‌مدتومدین به دنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 14-23]
 • سگ شناسایی مولکولی گونه‌های بارتونلا در سگ‌های شهرستان‏های همدان و کرمانشاه و ناقلین بند‏پای آن‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سگ بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]
 • سگ همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • سگ مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • سگ مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • سگ بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • سگ مقایسه‌ی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در احیا با فشردن متناوب سینه و فشردن یک در میان شکم و سینه در سگ‌های دچار شوک هموراژیک تجربی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 45-55]
 • سگ ارزیابی اثر قطره چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بی‌حسی قرنیه در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-101]
 • سگ ارزیابی یافته‌های بالینی، هماتولوژی، بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی در سگ‌های مبتلا به هیپرپلازی کیستیک اندومتر/ پیومتر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سگ ماده اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 92-99]
 • سگ های تریر ارزیابی تغییرات وابسته به سن در دندان های سگ های تریر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 46-58]
 • سل لاین TLI مقایسه تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 32-42]
 • سل لاین Vero مقایسه تکثیر و پاساژهای متوالی تاکی زوئیت های نئوسپورا کنینوم در سل لاین های Vero و TLI [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 32-42]
 • سل ماکیان مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 29-37]
 • سلنیوم ارتباط مقادیر ید، سلنیوم و گوگرد خاک و علوفه با سطوح سرمی هورمون‌های تیروئیدی و آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون گوسفندان در شهرستان رامهرمز [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 116-125]
 • سلول فیبروبلاست بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • سلول‌های ترشح کننده موکوس مطالعه ی هیستوشیمیایی و هیستومورفومتری سلول‌های ترشح کننده¬ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست ماهی کفشک راست گرد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 63-68]
 • سلولهای جامی‌شکل هیستوشیمی و پراکنش سلول‌های جامی‌شکل ترشح‌کننده ی موکوس در نواحی مختلف اپیدرم پوست بدن ماهی کپور نقره‌ای بالغ نر و ماده [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 65-74]
 • سلول‌های سوماتیک ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 40-48]
 • سم بوتولینیوم نوع A ارزیابی هیستوپاتولوژی روند ترمیم زخم پوستی در نواحی دریافت‌کننده‌ی بوتولینوم توکسین نوع A در موش صحرایی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 25-33]
 • سم کژدم بررسی اثر حفاظتی آنتی ونوم پلی والان و کوارستین بر تغییرات هموگرام و شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز در پی تزریق سم کژدم Mesobuthus eupeus در موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 30-42]
 • سمنان بررسی شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در سگ‌های شهرستان سمنان با استفاده از روش آگلوتیناسیون مستقیم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 71-80]
 • سمیت کبدی تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • سمیت کبدی بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 103-113]
 • سنا مقایسه تأثیر روغن کرچک و سنا برای آماده سازی روده قبل از رادیوگرافی از محوطه شکمی سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 19-26]
 • سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی بررسی مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس های جدا شده از سگ و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 87-96]
 • سنوروز سنوروز عضلانی در یک خرگوش صحرائی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 73-76]
 • سوبابل بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه ای و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 58-68]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوراخ بیضی مطالعه آناتومی سوراخ بیضی قلب جنین های شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 100-105]
 • سولفادیازین بررسی مقاومت فنوتیپی و ژنوتیپی اشریشیاکلی جدا شده از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه به سولفونامید [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 86-91]
 • سویه مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی جوجه‌ی گوشتی در ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 100-108]
 • سویه تیپ گوسفندی پروفایل ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس جمع آوری شده از مدفوع و شیر گاو، گوسفند و بز در ایران، فقدان خارج از انتظار سویه‌های تیپ گوسفندی پاراتوبرکولوزیس در ایران [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 47-54]
 • سیالوپروتئین استخوانی شاخص های زیستی تخریب و بازسازی استخوان و نرمی مهره های کمری در گاوهای مبتلا به هیپوفسفاتمی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 91-99]
 • سیاهمزگی شناسایی خصوصیات تکنولوژیک سویه های انتروکوکوس فشیوم و انتروکوکوس دورانس جدا شده از پنیر سنتی سیاهمزگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-37]
 • سیتروباکتر فروندی آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 94-99]
 • سیتوکروم P450 آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 17-26]
 • سیتوکروم اکسیداز بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]
 • سیدر اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • سیدر ارزیابی شاخص های تولیدمثلی در برنامههای متفاوت سیدرگذاری و تزریق eCG در بزهای مهابادی در خارج از فصل تولیدمثلی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 96-102]
 • سیر اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 40-44]
 • سیر ارزیابی مقایسه‌ای اثر سیر و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل‌های لیپیدی در سگ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 94-102]
 • سیزاپراید ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 97-105]
 • سیستم اسکلتی اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 106-113]
 • سیستم ایمنی اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 5-16]
 • سیستم ایمنی تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • سیستم ایمنی اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 86-95]
 • سیستم ایمنی تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • سیستم تولید مثل بررسی وضعیت آلودگی سیستم خارجی تولید مثل مادیانهای اطراف تهران به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 63-70]
 • سیستی سرکوس تنیاکولیس آلودگی سیستی سرکوس تنیاکولیس در میمون های وروت (Chlorocebus pygerythrus ) محبوس در قفس در ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 102-110]
 • سیکلودکسترین تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 5-12]
 • سیکلوسپورین اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • سیکلوفسفامید اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 52-60]
 • سیکلوفسفامید بررسی هم‌زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل برکیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی درموش‌سوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیلی مارین بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 103-113]
 • سیلیمارین مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 5-12]
 • سینامالدهید بررسی اثر سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه(Trichomonas gallinae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 54-60]

ش

 • شاخص بیماری زایی مقایسه بیماریزایی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در نیمچه های سویه های Bovans وLSL با روش های شاخص آسیب زایی داخل نایی و هیستوپاتولوژی [دوره 16، شماره 3، 1399، صفحه 5-17]
 • شاخص تصلب زایی اثر رزوراترول بر لیپید‌های خون و شاخص تصلب‌زایی در مدل موش صحرایی با تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 48-57]
 • شاخص توده بدنی بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]
 • شاخص کارایی تولید مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی جوجه‌ی گوشتی در ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 100-108]
 • شاخص های آنتی اکسیدانی تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • شاخص‌های بیوشیمیایی بررسی اثر متقابل درمان با سولفات مس و یا فرمالین و مسمومیت نیتریت و آمونیاک بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • شاخص های بیوشیمیایی تاثیر جنستئین بر کیفیت گامت های تولیدی، استروئیدزایی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم ماهی قرمز (Carassius auratus) [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 97-106]
 • شاخص های خونی تاثیر سطوح مختلف مکمل اسیدی فایر بایوترونیک™ بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی اسکار تایگر (Astronotus ocellatus) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 32-41]
 • شاخص های رشد مقایسه میزان تخم گشایی، بد شکلی، بازماندگی، شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان تمام ماده قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) حاصل از ماده زایی با استفاده از پرتو گاما [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 55-63]
 • شاخص های رشد و ایمنی مقایسه تأثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 28-42]
 • شاخص‌های کیفی بررسی تاثیر غوطه وری فیلة ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix ) در عصاره سیر، بر برخی فاکتورهای کیفیت گوشت نگهداری شده در یخچال [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 72-84]
 • شانک زردباله ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 70-84]
 • شتر بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • شتر تک کوهانه بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • شتر دو کوهانه ارتباط فیزیولوژیک هورمون‌های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 5-13]
 • شترمرغ بررسی اثر سطوح مختلف مکمل چربی بر عملکرد تولید و فراسنجه‌های خونی شترمرغ‌های آفریقایی گردن سیاه (Struthio camelus var. domesticus) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 14-23]
 • شتر یک کوهانه کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 87-97]
 • شتر یک کوهانه مطالعه آناتومی سوراخ بیضی قلب جنین های شتر یک کوهانه ایرانی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 100-105]
 • شرایط محیطی تأثیر شرایط محیطی و پارامترهای اسپرم در ترانسفکشن اسپرم گوسفند با DNA خارجی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 35-46]
 • شریان رحمی همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • شریان های کلیوی مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 81-87]
 • شکل فیزیکی خوراک اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 105-114]
 • شکنندگی اسمزی بررسی اثر حفاظتی آنتی ونوم پلی والان و کوارستین بر تغییرات هموگرام و شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز در پی تزریق سم کژدم Mesobuthus eupeus در موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 30-42]
 • شکنندگی گلبول‌های قرمز اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • شمارش باکتریهای اسید لاکتیک اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]
 • شمارش سلول های پیکری ارزیابی شاخص های باکتریایی مرتبط با مدیریت در مخزن شیر گاوداری های شهرستان کرمان در دو فصل سرد و گرم [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 24-32]
 • شهرکرد گزارش هاری در روباه قرمز (Vulpes vulpes) در جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 97-101]
 • شوری هیستومورفولوژی کلیه دفعی ماهی کپور معمولی تحت تأثیر شوری های مختلف محیطی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 22-28]
 • شوک هموراژیک مقایسه پارامترهای پرفیوژن بافتی و الکتروکاردیوگرام در سگ های دچار شوک هموراژیک تجربی احیاء شده با محلول های رینگرلاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 5-15]
 • شوک هموراژیک مقایسه‌ی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در احیا با فشردن متناوب سینه و فشردن یک در میان شکم و سینه در سگ‌های دچار شوک هموراژیک تجربی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 45-55]
 • شیر زدودن سم آفلاتوکسین M1 از شیر با کاربرد مواد جاذب [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 13-20]
 • شیر بررسی روش اندازه‌گیری بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 97-105]
 • شیر بررسی فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه¬های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 27-35]
 • شیر ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]
 • شیر بررسی باقی مانده آنتی بیوتیکی اکسی تتراسایکلین و تتراسایکلین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC) از مراکز جمع آوری شیر استان گیلان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 118-123]
 • شیر بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 5-14]
 • شیر آفریقایی گزارش توپی مویی منجر به پریتونیت، در یک قلاده شیر آفریقایی (پانترا لئو) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 99-103]
 • شیربت ارزیابی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی شیربت پرورشی (Barbus grypus) خوزستان در دو فصل گرم و سرد [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 60-66]
 • شیردان اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 70-76]
 • شیر سویا اثر شیر سویا بر تغییرات هیستومورفومتریک مخچه ناشی از برداشت تخمدان در موش های صحرایی نوزاد [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 13-22]
 • شیرواری بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • شیر ورم پستانی تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 5-13]
 • شیشه‌ای شدن تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 5-12]
 • شیوع بررسی میزان شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزای جذبی به عنوان یک روش تشخیصی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 54-59]
 • شیوع بررسی شیوع سرمی بیماری لایم و تب کیو در سگ‌های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • شیوع سرمی شیوع سرمی آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) در گوسفندان استان خوزستان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 5-12]
 • شیوع سرمی بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 78-84]

ص

 • صاحبان بررسی پس زمینه فیلوژنتیکی و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی به دست آمده از سگ های سالم خانگی و صاحبان آن ها در شهر کرمان [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 55-63]
 • صفات رشد بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]

ض

 • ضایعات پاتولوژیک مطالعه ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان تخمگذار استان اصفهان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 41-47]
 • ضایعات پوست بررسی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات پوستی غیر توموری در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-55]
 • ضایعات شیردانی مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضد باکتری شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • ضدعفونی تاثیر آب الکترولیز شده خنثی و اسید سیتریک بر کاهش بار باکتریایی میگو در طی نگهداری در دمای معمولی و یخچال و بررسی اثر باکتری کشی آن بر روی سطوح کار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 118-128]
 • ضد میکروبی مقایسه خاصیت ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی اسانس و نانوامولسیون اسانس گیاه لعل کوهستان Oliveria decumbens به منظور کاربرد در صنایع غذایی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 78-87]
 • ضریب تبدیل اثرعصاره‌ی آویشن (Thymus vulgaris)بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و غلظت لیپیدهای سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 51-57]
 • ضریب تبدیل خوراک بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 12-25]
 • ضریب تبدیل خوراک تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره در سنین ابتدایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ترکیب عضله سینه بلدرچین ژاپنی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • ضریب رشد آلومتریک مطالعه ی مقایسه ای ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در خدنگ هندی خاکستری (Herpestes edwardsii ) نر و ماده ی بالغ [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-31]

ط

 • طاعون نشخوارکنندگان کوچک تعیین هویت مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال‌های 95 و 97 در استان قم [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 5-15]
 • طحال مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 78-85]
 • طراحی پی سی آر: الایزا مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 29-37]
 • طیف سنجی نشر نوری-پلاسمای جفت شده القایی بررسی غلظت سرمی عناصر معدنی و هورمون‌های تیروئیدی اسبچه های خزر با جیره های متفاوت غذایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 66-77]
 • طیور جداسازی، تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از مرغ‌های کشتار شده استان گیلان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 5-13]
 • طیور تایپینگ جدایه های ایرانی پاستورلا مولتوسیدای گوسفندی و طیور ، بر اساس 4 ژن (L1-L4) بیوسنتز کننده هسته خارجی LPS [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 100-108]

ع

 • عادت دهی گرمایی اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوایل دوره ی رشد بر عملکرد و هورمون های تیروئیدی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • عدسی ارزیابی اثر مصرف کافئین در دوران بارداری بر تکوین عدسی در نوزاد موش صحرایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 88-96]
 • عروق مطالعه مقایسه ای آناتومی عروق بزرگ جنین گوسفند عربی توسط تکنیک های تهیه قالب پلاستیکی رودوپاس، آنژیوگرافی و تشریح [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 97-107]
 • عروق طحال ارزیابی مقایسه‌ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص‌های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 89-99]
 • عروق کلیوی اندازه گیری شاخص های طبیعی سرخرگ کلیوی در گربه های موکوتاه اهلی به روش اولتراسونوگرافی داپلر [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 103-110]
 • عسل بررسی باقیمانده‌ های آنتی بیوتیکی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در عسل های تولیدی برخی کندوهای عسل استان خوزستان با استفاده از روش HPLC [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • عسل مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 62-69]
 • عسل ارزیابی هیستوپاتولوژی ترکیب عسل و پماد زینک اکساید بر ترمیم زخم تجربی تمام ضخامت پوست در موش صحرایی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]
 • عصاره آبی سیر بررسی تأثیر عصاره آبی سیر (Allium Sativum) بر لارو برخی از نماتودهای حیوانی در محیط کشت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 76-82]
 • عصاره آویشن اثرعصاره‌ی آویشن (Thymus vulgaris)بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و غلظت لیپیدهای سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 51-57]
 • عصاره اتانولی بره موم درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی با عصاره ی اتانولی بره موم در بز [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 105-113]
 • عصاره برگ انجیر بررسی اثر عصاره گیاهی برگ انجیر برفعالیت ماتریکس متالوپروتئینازهای (MMPs) در کشت سلول های فیبروبلاست (HEP2) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-25]
 • عصاره برگ زیتون تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • عصاره پیاز بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • عصاره جوانه گندم تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 76-85]
 • عصاره خرفه تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 57-68]
 • عصاره سرخارگل اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • عصاره سیر بررسی تاثیر غوطه وری فیلة ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix ) در عصاره سیر، بر برخی فاکتورهای کیفیت گوشت نگهداری شده در یخچال [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 72-84]
 • عصاره گیاهی اثر عصاره ی گیاه فرولا سودآلیاسه آ (آپیاسه‌آ) بر آلودگی با واروآ دستراکتور (آکارینا: واروئیده) در زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده) [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 85-92]
 • عصاره‌های گیاهی مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • عصاره هیدروالکلی اثر برون‌تنی عصاره هیدروالکلی پوست درخت گردو بر برخی پاتوژن‌های باکتریایی ماهی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 103-108]
 • عصاره هیدروالکلی پنج برگ تاثیر محافظت کبدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ (Potentilla reptans) بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در مدل سمیت کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 58-67]
 • عصاره ی آویشن اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 67-74]
 • عصاره‌ی الکلی سارگاسوم تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • عصاره ی سرخارگل اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • عصاره ی هیپوفیز کپور مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 85-95]
 • عصب سیاتیک بررسی اثرات تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ساختار هیستومورفومتریک عصب سیاتیک موش صحرایی متعاقب دیابت تجربی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • عضله اسکلتی اثر روغن زیره سیاه بر روی غلظت پروتئین های شوک گرمائی 70 و 72 در بافت های کبد و عضلات اسکلتی موش های صحرائی دیابتی [دوره 17، شماره 3، 1400، صفحه 59-67]
 • عقرب شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 24-33]
 • عقرب مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در گوسفند [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 46-55]
 • عقرب بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 102-111]
 • عقرب مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 89-98]
 • عقرب تنوع ژنتیکی عقرب هوتنتوتا زاگروسنسیس و سلسئی با استفاده از تکنیک (RAMS (Random Amplified Microsatellites در خوزستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 38-50]
 • عقرب‏ اثرات سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس بر تغییرات هموگرام و شکنندگی گلبول های قرمز و مطالعه نقش آنتی ونوم پلی والان در موش صحرایی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • علت شناسی بررسی علل وقوع سخت‌زایی بالینی در گاو [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 45-53]
 • عمل آوری ‌ اثرات تانن اسپرس عمل‌آوری شده با آب یا اوره برجمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه‌های تولید گاز و تخمیربرون‌تنی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 97-114]
 • عملکرد اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 60-70]
 • عملکرد تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 88-97]
 • عملکرد اثر عصاره ی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه های گوشتی در شرایط تضعیف سیستم ایمنی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 48-58]
 • عملکرد تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 43-48]
 • عملکرد اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 35-45]
 • عملکرد بررسی اثر سطوح مختلف مکمل چربی بر عملکرد تولید و فراسنجه‌های خونی شترمرغ‌های آفریقایی گردن سیاه (Struthio camelus var. domesticus) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 14-23]
 • عملکرد اثر پودر گیاه چویل (Ferulago Angulata) بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فلور طبیعی روده و پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی ماده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 90-99]
 • عملکرد تاثیر اسیدهای آمینه ترئونین وتریپتوفان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و مرگ و میر در جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 53-66]
 • عملکرد تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • عملکرد تولید ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 50-60]
 • عملکرد تولید تاثیر مصرف سطوح مختلف مخلوط گیاهان پونه و آویشن بر رشد، ویژگی‌های لاشه و سیستم ایمنی بلدرچین های ژاپنی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 71-81]
 • عملکرد تولید ¬مثلی اثر ملاتونین بر القاء فحلی و عملکرد تولید¬ مثلی خارج از فصل میش¬های تالشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 37-44]
 • عملکردتولیدمثلی تأثیر دُزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل‌های تابستان و بهار [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 34-39]
 • عملکرد تولیدی بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره‌ی پیاز (Allium cepa. L) بر پروفایل لیپیدی، برخی فراسنجه‌های خون و عملکرد تولیدی بره‌های شیرخوار ترکی قشقایی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 15-23]
 • عملکرد جوجه های گوشتی مقایسه‌ی عملکرد سه سویه‌ی جوجه‌ی گوشتی در ایران [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 100-108]
 • عملکرد رشد اثرسطوح مختلف ترئونین بر عملکرد رشد ،راندمان لاشه و ریخت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 104-113]
 • عملکرد رشد اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • عملکرد قلبی عروقی بررسی اثرات آرام‌بخشی مدتومیدین، دکسمدتومیدین و ترکیب آن‌ها با آسپرومازین بر عملکرد قلبی عروقی در سگ [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 84-96]
 • عناصر آب تاثیر سطوح مختلف کلسیم جیره غذایی بر میزان یون‌های کل بدن و آب محیط پرورش در بچه ماهیان پرورشی قزل‌آلای رنگین‌کمان [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 54-63]
 • عناصر لاشه اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso) [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • عناصر معدنی بررسی غلظت سرمی عناصر معدنی و هورمون‌های تیروئیدی اسبچه های خزر با جیره های متفاوت غذایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 66-77]
 • عنصر روی اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 14-24]
 • عوارض بررسی عوارض ناشی از تجویز داروی کتوپروفن متعاقب شکستگی تجربی درشت نی در گربه [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 99-110]
 • عوامل مستعد کننده بررسی توصیفی عوامل محیطی مستعد کننده بیماری‌ها در گاوداری‌های استان فارس: ارائه روشی برای کمی کردن یافته‌های کیفی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 106-119]

غ

 • غاز بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 5-12]
 • غدد ضمیمه جنسی مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 80-88]
 • غده پروستات ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده‌ی پروستات و بیضه در سگهای سالم [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 80-86]
 • غده تیروئید اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 65-71]
 • غده‌ فوق‌کلیوی بررسی اثر گنادکتومی و تجویز طولانی ‌مدت تستوسترون بر غده فوق‌کلیوی خرگوش‌های نر علی پرچمی و رحمت‌الله فتاحیان‌دهکردی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 21-27]
 • غذا ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 92-102]
 • غذادهی اثرات دفعات غذادهی و درجه حرارت آب بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی بنی در مرحله جوانی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • غضروف اتوژنیک بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • غلظت کشنده آنالیز هیستومورفومتری آبشش تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در معرض غلظت های مختلف آمونیاک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-70]
 • غیرحاد تشخیص و تفسیر آسان، کم هزینه و دقیق ویروس نیوکاسل و تفریق سویه حاد از غیرحاد با روش RT-ARMS PCR آشیانه ای [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 74-83]

ف

 • فاز تأخیری رشد مقایسه ی اثر ضدمیکروبی جنیستئین و دایدزئین روی تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 55-62]
 • فاسیولا ژیگانتیکا ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 30-36]
 • فاشیا لاتا استفاده از فاشیا لاتا به عنوان یک اتوگرافت برای درمان دائم پارگی های رباط ضربدری قدامی با تکنیک خارج کپسولی در سگ: تکنیک جدید جراحی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 96-111]
 • فاکتور ایمنی تأثیر افزودن پودر چای سبز Camellia sinensis به جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتورهای ایمنی و پروتئین‌های سرم در ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 43-54]
 • فاکتورهای آنزیمی بررسی اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون برفعالیت برخی آنزیم‌های سرمی مولدین نر ماهی سفید [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 94-101]
 • فاکتورهای خونی تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus) [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 68-77]
 • فاکتورهای خونی اثر مکمل های گیاهی و اینولین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهی جوان کپور معمولی (Common Carp) [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 115-121]
 • فاکتورهای رشد مقایسه اثر برخی محرک‌های ایمنی و عصاره‌های گیاهی بر فاکتورهای رشد و مقاومت ماهی برزم در برابر استرس‌های محیطی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 59-67]
 • فاکتورهای فارماکوکینتیک اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 92-99]
 • فایتوژنیک تاثیر مکمل فایتوژنیک روی عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 14-27]
 • فرآورده‌ها بررسی آلودگی گوشت و فرآورده‌های جانبی مرغ به گونه‌های کمپیلوباکتر در شهرکرد [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 30-36]
 • فراسنجه شکمبه اثر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، عملکرد رشد، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزغاله‌های پرواری [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 38-49]
 • فراسنجه های بیوشیمیایی خون تأثیر منابع مختلف روی بر پاسخ ایمنی سلولی، فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 116-124]
 • فراسنجه های تخمیری بررسی اثر جایگزینی نشاسته جو با تفاله چغندر و افزودن دانه برشته کانولا بر هیستومورفومتری شکمبه، نگاری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • فراسنجه‌های خونی تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و روغن کنجد (Sesamum indicum L.) در جیره بر ریخت شناسی روده کوچک و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 33-43]
 • فراسنجه‌های خونی مطالعه اثر گیاه خردل وحشی بر هضم پذیری، گونه های پروتوزوا، فراسنجه‌های خونی و هورمون های تیروئیدی گوسفند عربی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 93-103]
 • فراسنجه‏ های خونی مقایسه فراسنجه‏ های خونی و آنزیم های کبدی جوجه‏ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوسته ذرت [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 79-88]
 • فراسنجه های خونی اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 43-55]
 • فراسنجه های خونی تأثیر روشهای مختلف تولک بری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذار [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 78-87]
 • فراسنجه های خونی بررسی اثر سطوح مختلف مکمل چربی بر عملکرد تولید و فراسنجه‌های خونی شترمرغ‌های آفریقایی گردن سیاه (Struthio camelus var. domesticus) [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 14-23]
 • فراسنجه های خونی بررسی تأثیر جیره های حاوی گیاه مرتعی سوبابل بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه ای و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 58-68]
 • فراسنجه های خونی تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 25-33]
 • فراسنجه های خونی بررسی تأثیر منابع کروم بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش فیزیولوژیکی [دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]
 • فراسنجه های خونی و شکمبه تاثیر عمل آوری سرشاخه خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوسفند عربی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 13-22]
 • فراسنجه های ژنتیکی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 100-109]
 • فراسنجه‌های سرمی بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم‌پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 16-26]
 • فراسنجه‏ های کیفی اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-21]
 • فرم خوراک تأثیر شکل خوراک و فیبر بر تغییرات بافت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 17، شماره 4، 1400، صفحه 16-29]