دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تابستان 1396، صفحه 1-129 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر کلسترول لود شده روی سیکلودکسترین بر پاسخ شیشه‌ای شدن اسپرم اپیدیدیمی گربه

صفحه 5-12

مریم رهبر؛ فرید براتی؛ قدرت الله محمدی؛ بهمن مصلی نژاد


2. اثرافزودن غلظت‏ های مختلف ژله رویال به رقیق ‏کننده تریس بر فراسنجه ‏های کیفی منی قوچ عربی

صفحه 13-21

ثریا رئیسی ده کهنه؛ مرتضی ممویی؛ صالح طباطبایی؛ جمال فیاضی؛ سیدحسام نقیبی رکنی


8. تغییرات غلظت سرمی تستوسترون در دو فصل گرم و سرد در سگ‌های منطقه اهواز

صفحه 69-77

سعد گورانی نژاد؛ بهمن مصلی نژاد؛ فرید براتی؛ محسن شاهی خشت


9. مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus)

صفحه 78-85

حسن مروتی؛ سلمان سلطانی؛ محمد تقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی


10. اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

صفحه 86-95

بهناز موسوی راضی؛ محمد روستائی علی مهر؛ مازیار محیطی اصلی


گزارش موردی

12. گزارش میازیس جلدی در نوزادهای زنبورعسل (Apismellifera) در استان خوزستان

صفحه 112-116

سید حسام الدین نقیبی رکنی؛ مهرزاد مصباح؛ محمد حسین راضی جلالی؛ صالح طباطبایی