دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تابستان 1399، صفحه 1-114 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط فیزیولوژیک هورمون‌های تیروئیدی و سیمای بیوشیمیایی سرم در شترهای به ظاهر سالم دو کوهانه

صفحه 5-13

10.22055/ivj.2019.193061.2161

مینا افسر؛ سعید نظیفی؛ وحید گنجیانی؛ اسحاق امیدی؛ مجتبی رهسپار؛ سید محمد باقر حسینی؛ سید مصطفی رضوی


گزارش موردی

12. گزارش توپی مویی منجر به پریتونیت، در یک قلاده شیر آفریقایی (پانترا لئو)

صفحه 99-103

10.22055/ivj.2020.204045.2187

بهارک اختردانش؛ رضا خیراندیش؛ نادیا ندیمی؛ علی رضا نخعی؛ رسول شادمان