نمایه نویسندگان

آ

 • آتابای، زلیخا بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 5-14]
 • آویزه، رضا مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • آویزه، رضا مقایسه‌ی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در احیا با فشردن متناوب سینه و فشردن یک در میان شکم و سینه در سگ‌های دچار شوک هموراژیک تجربی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 45-55]

ا

 • اتفاق دوست، محمد اثرات سطوح متفاوت رنگدانه لیکوپن بر روی شاخص‌های بیوشیمیایی، ایمونولوژیک و آنزیمی همولنف میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 5-16]
 • احمدی، نصراله بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 103-113]
 • احمدی همدانی، محمود اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • اسدی ایرایی، محمد گزارش یک مورد هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان در یک قلاده گربه مو کوتاه اهلی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 123-127]
 • اسفندیاری، کاوه بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • اسفندیاری، کاوه روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]
 • اسلام پناه، محمد آلودگی سیستی سرکوس تنیاکولیس در میمون های وروت (Chlorocebus pygerythrus ) محبوس در قفس در ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 102-110]
 • اسلامی، فهیمه گزارش هاری در روباه قرمز (Vulpes vulpes) در جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 97-101]
 • اشرفی زاده، رضا بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • اصلانی، محمدرضا بررسی تأثیر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و محیطی بر مقدار سرمی ویتامین D اسب ها [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 50-58]
 • افخمی، امیر ارزیابی اثر قطره چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بی‌حسی قرنیه در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-101]
 • افخمی اردکانی، محمد بررسی هم زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل بر کیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 28-38]
 • الهی، راضیه ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • امنیت طلب، امیر بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • امنیت طلب، امیر تریکوبلاستوم خود به خودی نوع مختلط در یک خرگوش لوپ خانگی: کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی CK7، CK20 و CD10 در تریکوبلاستوم حیوانی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 126-134]
 • انصاری، عبدالنبی ارزیابی خصوصیات نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره برگ گیاه گون گزی (Astragalus brachycalyx L.) و اثر آن بر دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 5-17]
 • ایمانی راستابی، هادی مقایسه‌ی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در احیا با فشردن متناوب سینه و فشردن یک در میان شکم و سینه در سگ‌های دچار شوک هموراژیک تجربی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 45-55]

ب

 • بابائی، محمد بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • بابائی، محمد روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]
 • باباپور، وهاب اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 56-66]
 • بختیاری، هانیه مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 106-122]
 • براتی، فرید همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • براتی، محمد بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • برومند، زهرا ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • برومند، زهرا ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان گوشتی با جراحات تنفسی در کشتارگاه اهواز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 95-102]
 • بصیر، زهرا تأثیر عصاره‌ی الکلی برگ گزنه، بر تغییرات هیستومورفولوژی و ساختاری حین ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 18-30]
 • بهزادی شهر بابک، محمدجواد ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • بوستانی، علی داد بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • بیغم صادق، امین بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • بیغم صادق، امین بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]

پ

 • پسرک لی، حمید تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 15-27]
 • پناهی، فرناز مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • پورمهدی بروجنی، مهدی تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 15-27]
 • پیغان، رحیم بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • پیغمبری، سید مصطفی بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 5-14]

ت

 • تابنده، محمدرضا تأثیر عصاره‌ی الکلی برگ گزنه، بر تغییرات هیستومورفولوژی و ساختاری حین ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 18-30]
 • تاجمیر ریاحی، مهران گزارش آلودگی یک مورد خرگوش غربی (Lepus europaeus) به جرب چیلتیلا پارازیتیوراکس Cheyletiella parasitivorax)) در اصفهان [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 124-127]
 • ترابی اصل، مهرشاد بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی قبل و پس از اواریوهیسترکتومی در گربه های ماده [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 71-76]
 • تکتاز، تقی ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • توانا، مهدی ارزیابی بالینی و رادیوگرافی مفصل لگنی رانی به دنبال جراحی سر و گردن استخوان ران در سگ [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 67-76]

ج

 • جبلی جوان، اشکان اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • جعفری دهکردی، افشین بررسی تأثیر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و محیطی بر مقدار سرمی ویتامین D اسب ها [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 50-58]
 • جلالی، سیده میثاق ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل‌ لیپیدی سرم در گربه‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندای [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]
 • جلالی، سیده میثاق بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • جلایی، امیرحسین ارزیابی خصوصیات نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره برگ گیاه گون گزی (Astragalus brachycalyx L.) و اثر آن بر دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 5-17]
 • جلیل زاده، قادر مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 41-51]

چ

 • چرخکار، سعید اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 56-66]
 • چگینی، سجاد بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]

ح

 • حاجی حاجیکلایی، محمدرحیم بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • حبل الورید، محمدحسن آلودگی سیستی سرکوس تنیاکولیس در میمون های وروت (Chlorocebus pygerythrus ) محبوس در قفس در ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 102-110]
 • حسینی، سید امیرمحمد بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • حسینی، سید رضا گزارش آلودگی یک مورد خرگوش غربی (Lepus europaeus) به جرب چیلتیلا پارازیتیوراکس Cheyletiella parasitivorax)) در اصفهان [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 124-127]
 • حسینی، فرزانه همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • حسینی فرد، سید الیاس بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 103-113]
 • حسینی نژاد، مرتضی همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]
 • حقیقی زاده، علی ارزیابی هیستوپاتولوژی روند ترمیم زخم پوستی در نواحی دریافت‌کننده‌ی بوتولینوم توکسین نوع A در موش صحرایی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 25-33]
 • حمیدی نجات، حسین ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل‌ لیپیدی سرم در گربه‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندای [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]
 • حیدرزادی، محمدامین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه استان های ایلام و کردستان [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 87-94]
 • حیدرنژاد، محمدسعید بررسی هم زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل بر کیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 28-38]

خ

 • خزاییل، کاوه تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 15-27]
 • خسروی، محمد مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • خسروی، محمد ردیابی باکتری اشریشیاکلی و سموم آن در مواد غذایی با واسطه نانو ذرات کوانتومی کربن کنژوگه به آنتی‌بادی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 113-123]
 • خواجه، احمد ارزیابی بالینی و رادیوگرافی مفصل لگنی رانی به دنبال جراحی سر و گردن استخوان ران در سگ [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 67-76]

د

 • داودیان، نجمه ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • درویش نیا، رضا مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 106-122]
 • دل گرم، نرگس بررسی هم زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل بر کیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 28-38]
 • دهقانی، ابولفضل مطالعه آناتومیکی حفره بینی و سینوس های اطراف آن در گوسفند سنگسری از طریق تصاویر سی تی اسکن [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 98-105]
 • دهقانی تفتی، روح الله ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]

ذ

 • ذاکری، محمد جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]

ر

 • راضی جلالی، محمد بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]
 • راضی جلالی، محمد مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • راضی جلالی، محمد مقایسه‌ی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در احیا با فشردن متناوب سینه و فشردن یک در میان شکم و سینه در سگ‌های دچار شوک هموراژیک تجربی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 45-55]
 • رامین، علیقلی مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 41-51]
 • رجبی، میلاد بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • رحمتی، معصومه آنالیز هیستومورفومتری آبشش تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در معرض غلظت های مختلف آمونیاک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-70]
 • رحیمی فیلی، پیمان ارزیابی اثر سن و مرحله سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم گوسفندان نژاد زندی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 67-75]
 • رحیمی فیلی، پیمان اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 77-87]
 • رسولی، بابک مطالعه آناتومیکی حفره بینی و سینوس های اطراف آن در گوسفند سنگسری از طریق تصاویر سی تی اسکن [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 98-105]
 • رشیدزاده، حبیب الله ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • رضائی، آناهیتا ارزیابی هیستوپاتولوژی روند ترمیم زخم پوستی در نواحی دریافت‌کننده‌ی بوتولینوم توکسین نوع A در موش صحرایی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 25-33]
 • رضائی، آناهیتا ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان گوشتی با جراحات تنفسی در کشتارگاه اهواز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 95-102]
 • رضائی، آناهیتا گزارش یک مورد هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان در یک قلاده گربه مو کوتاه اهلی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 123-127]
 • رضائی، فرید فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 39-49]
 • رضازاده، امین تریکوبلاستوم خود به خودی نوع مختلط در یک خرگوش لوپ خانگی: کاربرد ایمونوهیستوشیمیایی CK7، CK20 و CD10 در تریکوبلاستوم حیوانی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 126-134]
 • رضایزدی، کامران بررسی تأثیر افزودن برخی از اسیدهای آمینه ضروری بر سلامتی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 102-112]
 • رمضانی، زهرا ردیابی باکتری اشریشیاکلی و سموم آن در مواد غذایی با واسطه نانو ذرات کوانتومی کربن کنژوگه به آنتی‌بادی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 113-123]
 • رهیج طرفی، حسن بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • رونق، علی ارزیابی هیستوپاتولوژی روند ترمیم زخم پوستی در نواحی دریافت‌کننده‌ی بوتولینوم توکسین نوع A در موش صحرایی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 25-33]

ز

 • زایرزاده، اکرم مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • زکیان، امیر مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 106-122]
 • زمانی، اسحاق جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • زنده دل، مرتضی اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 56-66]
 • زهرائی صالحی، تقی بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیان های اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 59-66]

س

 • سابیزا، سروش ارزیابی هیستوپاتولوژی روند ترمیم زخم پوستی در نواحی دریافت‌کننده‌ی بوتولینوم توکسین نوع A در موش صحرایی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 25-33]
 • سابیزا، سروش گزارش یک مورد هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان در یک قلاده گربه مو کوتاه اهلی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 123-127]
 • سرچاهی، علی‌اصغر ارزیابی اثر قطره چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بی‌حسی قرنیه در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-101]
 • سلامی، سیامک بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]
 • سلطانی، سلمان روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]
 • سلیمانی، مصطفی بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیان های اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 59-66]

ش

 • شریفی، آرام الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه استان های ایلام و کردستان [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 87-94]
 • شریفی، سیاوش بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • شریفی، سیاوش بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • شمس اسفندآبادی، ناصر ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • شوشتری، عبدالحمید ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • شیخ زاده تک آبی، مریم ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل‌ لیپیدی سرم در گربه‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندای [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]
 • شیخی قهی، مجید گزارش آلودگی یک مورد خرگوش غربی (Lepus europaeus) به جرب چیلتیلا پارازیتیوراکس Cheyletiella parasitivorax)) در اصفهان [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 124-127]
 • شیرازی بهشتی ها، سید حامد بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی قبل و پس از اواریوهیسترکتومی در گربه های ماده [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 71-76]
 • شیریان، صادق بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]

ص

 • صالحی، الهام بررسی هم زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل بر کیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 28-38]
 • صالحی اردکانی، ناصر بررسی تأثیر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و محیطی بر مقدار سرمی ویتامین D اسب ها [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 50-58]

ض

 • ضیافتی کافی، زهرا بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]

ط

 • طالب خان گروسی، مسعود بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیان های اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 59-66]
 • طیبی، مصطفی ارزیابی بالینی و رادیوگرافی مفصل لگنی رانی به دنبال جراحی سر و گردن استخوان ران در سگ [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 67-76]

ع

 • عبدی، رحیم آنالیز هیستومورفومتری آبشش تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در معرض غلظت های مختلف آمونیاک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-70]
 • عزیزی نژاد، فاطمه فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 39-49]
 • عصری رضائی، سیامک مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 41-51]
 • علاف نویریان، حمید اثرات سطوح متفاوت رنگدانه لیکوپن بر روی شاخص‌های بیوشیمیایی، ایمونولوژیک و آنزیمی همولنف میگوی رودخانه‌ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 5-16]
 • علمی، طاهر روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]

غ

 • غدیری، علیرضا گزارش یک مورد هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان در یک قلاده گربه مو کوتاه اهلی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 123-127]
 • غریبی، داریوش مدل تجربی ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک در سگ با استفاده از دی‌نیتروکلروبنزن: یافته‌های بالینی و هماتولوژیک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 77-85]
 • غریبی، داریوش ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان گوشتی با جراحات تنفسی در کشتارگاه اهواز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 95-102]

ف

 • فاضلی، مهدی ارزیابی خصوصیات نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره برگ گیاه گون گزی (Astragalus brachycalyx L.) و اثر آن بر دیابت در موش صحرایی نژاد ویستار [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 5-17]
 • فرهادی نیا، وحید مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 106-122]

ق

 • قاسم‌زاده‌نوا، حمید مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • قبادی، اسماعیل اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 77-87]
 • قدردان مشهدی، علیرضا تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 15-27]
 • قرآنی، محمدرضا گزارش هاری در روباه قرمز (Vulpes vulpes) در جنوب غرب ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 97-101]
 • قراگوزلو، فرامرز بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیان های اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 59-66]
 • قربانپور، مسعود بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • قربانی، محمدرضا تأثیر استفاده از نانولیپوزوم ویتامین D3 در جیره بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ مرغان تخم گذار [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 88-97]
 • قهرمانی، حسین بررسی پلی مورفیسم کدون 136 ( A-V) و کدون 171 ( H-Q-R ) برای ارزیابی ابتلای به اسکرپی در گوسفندان اکوتیپ ماکویی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 38-44]

ک

 • کبودی، ساحل مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 41-51]
 • کدیور، علی ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 52-62]
 • کرمیان، علی مقایسه‌ی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در احیا با فشردن متناوب سینه و فشردن یک در میان شکم و سینه در سگ‌های دچار شوک هموراژیک تجربی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 45-55]
 • کریمی، ایرج بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 29-37]
 • کریمی، ایرج بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 31-40]
 • کریمی دهکردی، مریم فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 39-49]
 • کلانتری حصاری، علی بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • کلانتری حصاری، علی روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]
 • کمالی کلوچانی، محمد جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • کهنه پوشی، محمود الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه استان های ایلام و کردستان [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 87-94]
 • کوهی فایق، فردین همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 46-54]

گ

 • گنج خانلو، مهدی بررسی تأثیر افزودن برخی از اسیدهای آمینه ضروری بر سلامتی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 102-112]
 • گورانی نژاد، سعد بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]

م

 • متوسلی، الهه بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • محبی، عبدالناصر بررسی تأثیر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و محیطی بر مقدار سرمی ویتامین D اسب ها [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 50-58]
 • محزونی، منصور اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 56-66]
 • محمدی، طیبه ارزیابی اثر سن و مرحله سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم گوسفندان نژاد زندی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 67-75]
 • محمدی، طیبه اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 77-87]
 • محمدیان، بابک ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان گوشتی با جراحات تنفسی در کشتارگاه اهواز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 95-102]
 • محمدیان، صدیقه ردیابی مولکولی مایکوپلاسما سینوویه در گله های ماکیان گوشتی با جراحات تنفسی در کشتارگاه اهواز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 95-102]
 • محی الدین، حمید مطالعه آناتومیکی حفره بینی و سینوس های اطراف آن در گوسفند سنگسری از طریق تصاویر سی تی اسکن [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 98-105]
 • مدرسی، سید محمد حسین بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیکی جدا شده از روده ماهی کپور معمولی خوزستان [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 86-96]
 • مدنی، سید احمد بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 5-14]
 • مرادلی، غلامعلی ارزیابی اثر سن و مرحله سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم گوسفندان نژاد زندی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 67-75]
 • مروتی، حسن بررسی مورفولوژیکی و بافت‌شناسی ساختار پیش معده در دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 5-17]
 • مروتی، حسن آنالیز هیستومورفومتری آبشش تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در معرض غلظت های مختلف آمونیاک [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-70]
 • مروتی، حسن روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]
 • مروتی شریف اباد، مجید بررسی هم زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل بر کیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش سوری [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 28-38]
 • مصلی نژاد، بهمن بررسی ارتباط بین شاخص امتیاز بدنی با پروفایل‌های لیپیدی و غلظت تستوسترون سرم در سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 18-24]
 • مصلی نژاد، بهمن ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل‌ لیپیدی سرم در گربه‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندای [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]
 • معتمدی، غلامرضا آلودگی سیستی سرکوس تنیاکولیس در میمون های وروت (Chlorocebus pygerythrus ) محبوس در قفس در ایران [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 102-110]
 • معمار، آناهیتا گزارش یک مورد هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان در یک قلاده گربه مو کوتاه اهلی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 123-127]
 • مقدم، علی اصغر ارزیابی اثر سن و مرحله سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم گوسفندان نژاد زندی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 67-75]
 • مقدم، علی اصغر اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 77-87]
 • مکتبی، سیاوش ردیابی باکتری اشریشیاکلی و سموم آن در مواد غذایی با واسطه نانو ذرات کوانتومی کربن کنژوگه به آنتی‌بادی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 113-123]
 • مکی، میثم بررسی پروفایل متابولیک در زمان جفت‌گیری، آبستنی و اوایل شیرواری در میش های نژاد کبوده شیراز [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 114-125]
 • ملکی، شهرام مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 106-122]
 • موسوی، سید محمد جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • میاحی، منصور ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • میرزایی، حدیث تأثیر استفاده از نانولیپوزوم ویتامین D3 در جیره بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ مرغان تخم گذار [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 88-97]

ن

 • نارنجی ثانی، رضا اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • ناظری، احسان مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • نبوی، حمزه ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 76-90]
 • نجفی کلیانی، مژده ارزیابی اثر قطره چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بی‌حسی قرنیه در سگ [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-101]
 • نظیفی، سعید بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 103-113]
 • نعیمی، سعیده اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]
 • نوربخش، سید محمد فواد بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 103-113]
 • نوریان، علیرضا روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 63-73]
 • نوشاد، محمد تأثیر استفاده از نانولیپوزوم ویتامین D3 در جیره بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ مرغان تخم گذار [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 88-97]
 • نیاسری نسلجی، امیر مقایسه تأثیر استفاده از پلاسمای زرده تخم سه گونه مختلف از ماکیان در انجماد اسپرم سگ [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 55-62]
 • نیرومند، مینو بررسی تأثیر افزودن برخی از اسیدهای آمینه ضروری بر سلامتی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 102-112]
 • نیک انجام، مصطفی ارزیابی اثر سن و مرحله سیکل جنسی بر ساختار تشریحی گردن رحم گوسفندان نژاد زندی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 67-75]
 • نیک روش، علی اکبر بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 103-113]

و

 • ویسی، مسعود ردیابی باکتری اشریشیاکلی و سموم آن در مواد غذایی با واسطه نانو ذرات کوانتومی کربن کنژوگه به آنتی‌بادی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 113-123]

ه

 • هراتی، حسین اثربخشی اسانس آویشن شیرازی در درمان استافیلوکوکوس اورئوس تعیین شده با PCR در گاوهای شیری مبتلا به ورم پستان تحت بالینی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 34-45]

ی

 • یاسینی، سیده پرستو بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی قبل و پس از اواریوهیسترکتومی در گربه های ماده [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 71-76]
 • یاوری، وحید جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر با توان پروبیوتیکی از روده‌ی ماهی سیم سرطلایی (sparus aurata) [دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 74-86]
 • یزدانی، اعظم بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی [دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 5-14]