تاثیر غلظت های مختلف عصاره گیاه هفت بند (پلی گونوم آویکولار) بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در ماکیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 مرکز تحقیقات ناباروری حضرت زهرا، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد- ایران

چکیده

آنتی اکسیدان ها با ایجاد اختلال در روند تولید رادیکالهای آزاد و با خنثی سازی استرس اکسیداتیو می توانند باعث افزایش تکثیر سلولهای زایای بیضه و بهبود کمی و کیفی شاخص های تخصصی باروری اسپرم در مرغ‌های مادر شوند. عصاره گیاه هفت بند (پلی گونوم آویکولار) دارای مقادیر زیادی ترکیبات فنولیک و فلاونوئید بوده و خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عصاره هفت بند بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در خروس‌ می باشد. در این بررسی، عصاره هیدروالکلی گیاه هفت بند در چهار غلظت صفر، 500، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر تهیه و به مدت یک هفته به آب آشامیدنی خروس‌های بالغ نژاد رسمی گلپایگان اضافه شد. پس از یک هفته تاثیر دوز‌های مختلف عصاره بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم (تعداد، تحرک، زنده مانی و مورفولوژی نرمال اسپرم) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. به منظور ارزیابی ناهنجاری های اسپرم از رنگ آمیزی پاپانیکولا استفاده شد. بیشترین تعداد اسپرم زنده با بالاترین تحرک و مورفولوژی نرمال در گروه دریافت کننده 2000 میلی گرم عصاره هفت بند مشاهده گردید. همچنین، استفاده از دوز بالای عصاره موجب کاهش معنی دار ناهنجاری های سر، قطعه میانی و دم اسپرم گردید (P≤0.05). به طور کلی، استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه هفت بند موجب بهبود برخی از پارامترهای بیولوژیک اسپرم شد. به نظر می رسد هفت بند بدلیل دارا بودن مقادیر بالای ترکیبات آنتی اکسیدانی فنولیک و فلاونوئید موجب بهبود کیفیت اسپرم در ماکیان می گردد.

کلیدواژه‌ها