دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین میزان آفلاتوکسین با ضایعات پاتولوژی مشاهده شده درکبدهای ماکیان کشتار شده در کشتارگاه اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22055/ivj.2021.279921.2364

تورج ضمیرنستا؛ بابک محمدیان؛ آناهیتا رضائی؛ معصومه عزتی؛ زهرا برومند


2. بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.211838.2211

سیاوش شریفی؛ میلاد رجبی؛ محمد براتی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق


3. بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.248558.2298

سید امیرمحمد حسینی؛ سیاوش شریفی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ صادق شیریان


4. تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.266036.2341

کاوه خزاییل؛ حمید پسرک لی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


5. فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.259701.2327

فرید رضائی؛ مریم کریمی دهکردی؛ فاطمه عزیزی نژاد


6. مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.244291.2292

شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ رضا درویش نیا؛ وحید فرهادی نیا؛ هانیه بختیاری


7. بررسی هم‌زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل برکیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی درموش‌سوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22055/ivj.2021.238283.2282

مجید مروتی شریف اباد؛ نرگس دل گرم؛ الهام صالحی؛ محمد افخمی اردکانی؛ محمدسعید حیدرنژاد


8. بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22055/ivj.2020.245788.2294

مسعود طالب خان گروسی؛ مصطفی سلیمانی؛ تقی زهرائی صالحی؛ فرامرز قراگوزلو


9. اثر تزریق داخل بطن مغزی متیل آمین بر اخذ غذا و تداخل آن با سروتونین در جوجه خروس گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22055/ivj.2020.228858.2252

منصور محزونی؛ وهاب باباپور؛ مرتضی زنده دل؛ سعید چرخکار


10. مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22055/ivj.2020.223000.2240

اسماعیل قبادی؛ علی اصغر مقدم؛ طیبه محمدی؛ پیمان رحیمی فیلی


11. Evaluation of antioxidant enzymes and lipid peroxidation before and after ovariohysterectomy in queen

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22055/ivj.2021.316307.2415

مهرشاد ترابی اصل؛ سیده پرستو یاسینی؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها