دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مطالعه مقایسه ای تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر بافت راسی کلیه و برخی پارامترهای خونی کپورماهیان پرورشی گرمابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.191416.2155

اعظم اسد سفتجانی؛ رحیم عبدی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر


2. بررسی فراوانی انواع آریتمی در گوساله های هولشتاین در دوره شیرخوارگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.191039.2171

حمید ایرانپور مبارکه؛ علی رضا قدردان مشهدی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


3. بررسی اثر میدازولام بر مسمومیت ناشی از تجویز دوزهای بالای لیدوکائین در ماکیان (Gallus gallus domesticus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.198655.2179

هادی ایمانی راستابی؛ ناصر وصال


4. تنوع ژنتیکی عقرب هوتنتوتا زاگروسنسیس و سلسئی با استفاده از تکنیک (RAMS (Random Amplified Microsatellites در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.196354.2172

سعید پیر مرادی؛ عباس جلودار؛ هدیه جعفری


5. بررسی بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ویتامینE ، عصاره‌ی گیاه خرفه و پسته‌ی وحشی تحت استرس گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.154392.2084

مولود ربیعه؛ هدایت الله روشنفکر؛ محمود نظری؛ محمدرضا قربانی


6. تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره در سنین ابتدایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ترکیب عضله سینه بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.153994.2082

رضا سیاحی؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند


7. ارتباط چندشکلی جایگاه ژنی بتاکازئین شیر با شاخص‌های تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.206223.2193

فریده نروژ؛ عبداله میرزایی؛ حسن شریفی یزدی؛ ابوالفضل حاجی بمانی


8. مطالعه اثر گیاه خردل وحشی بر هضم پذیری، گونه های پروتوزوا، فراسنجه‌های خونی و هورمون های تیروئیدی در گوسفند عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.200715.2183

طاهره محمدابادی؛ عاطفه اعطایی؛ محسن ساری


9. مقایسه غلظت باقیمانده انروفلوکساسین در شیر کارتیه های مبتلا به ورم پستان بالینی و سالم متعاقب تجویز داخل عضلانی به روش HPLC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.186896.2137

محمدرضا گلستانی فر؛ زهره عبدالملکی؛ محمدامین اسلامپور


10. بررسی شیوع سرمی لیشمانیوز احشایی در سگ‌های شهرستان سمنان با استفاده از روش آگلوتیناسیون مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.190542.2175

عماد چنگیزی؛ بهاره فلاح علمداری؛ مهدی محبعلی


11. شناسائی ملکولی گونه های بیماریزای آناپلاسما در گاوهای استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.197984.2177

نصرالله واحدی نوری؛ وحید نعمان


12. تاثیر منابع مختلف روی بر پاسخ ایمنی سلولی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و هماتولوژی خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2019.192073.2160

مهدی نعمت پور؛ کامران رضایزدی؛ مهدی گنج خانلو؛ آرمین توحیدی


13. مقایسۀ اثرات قلبی‌-ریوی و بی‌دردی حاصل از تزریق اپیدورال لیدوکائین، بوپیواکائین و دکسمدتومیدین به دنبال جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22055/ivj.2021.253465.2313

علی بنی‌آدم؛ پیمان معصومی؛ معصومه عزتی گیوی؛ محمد راضی جلالی


14. بررسی ارتباط بین میزان آفلاتوکسین با ضایعات پاتولوژی مشاهده شده درکبدهای ماکیان کشتار شده در کشتارگاه اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22055/ivj.2021.279921.2364

تورج ضمیرنستا؛ بابک محمدیان؛ آناهیتا رضائی؛ معصومه عزتی؛ زهرا برومند


15. بررسی اثر سینامالدهید بر تک یاخته تریکوموناس گالینه(Trichomonas gallinae) در شرایط آزمایشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.211615.2210

کمیل رمضانی؛ محمد رضا یوسفی؛ محدثه ابوحسینی طبری


16. بررسی مقایسه‌ای اثر نانوساختار آلومینا-گرافیت با غضروف دنده‌ای اتوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در سگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.211838.2211

سیاوش شریفی؛ میلاد رجبی؛ محمد براتی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق


17. بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.248558.2298

سید امیرمحمد حسینی؛ سیاوش شریفی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ صادق شیریان


18. تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.266036.2341

کاوه خزاییل؛ حمید پسرک لی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


19. فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.259701.2327

فرید رضائی؛ مریم کریمی دهکردی؛ فاطمه عزیزی نژاد


20. تاثیر فعالیت سرمی کاتالاز و سوپر اکسید دسموتاز بر کتوز تحت بالینی و نرخ آبستنی در اولین تلقیح در گاوهای شیری هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.219105.2230

نسرین موسوی تاشار؛ مریم کریمی دهکردی؛ محمدرضا ناظم


21. مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.244291.2292

شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ رضا درویش نیا؛ وحید فرهادی نیا؛ هانیه بختیاری


22. مقایسه شمارش ماست‌سل‌ها در گربه‌های مبتلا به بیماری پریودنتال و ارتباط آن با شدت التهاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.210321.2205

مهسا جعفریان دهنوی؛ سید جواد احمدپناهی؛ شهرام جمشیدی؛ یاسمین والی؛ سارنگ سروری