دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین میزان آفلاتوکسین با ضایعات پاتولوژی مشاهده شده درکبدهای ماکیان کشتار شده در کشتارگاه اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22055/ivj.2021.279921.2364

تورج ضمیرنستا؛ بابک محمدیان؛ آناهیتا رضائی؛ معصومه عزتی؛ زهرا برومند


تهیه پروفایل سنی براساس تغییرات دندان‌های پیش در مادیان‌های عرب خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.266036.2341

کاوه خزاییل؛ حمید پسرک لی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.259701.2327

فرید رضائی؛ مریم کریمی دهکردی؛ فاطمه عزیزی نژاد


مطالعه مورفولوژی، توپوگرافی و هیستوپاتولوژی ضایعات شیردانی در گاو: وابستگی فاکتورهای مستعد کننده داخلی و خارجی با فراوانی ضایعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22055/ivj.2020.244291.2292

شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ رضا درویش نیا؛ وحید فرهادی نیا؛ هانیه بختیاری


بررسی هم‌زمان سیکلوفسفامید و عصاره آبی گرده نخل برکیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی درموش‌سوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22055/ivj.2021.238283.2282

مجید مروتی شریف اباد؛ نرگس دل گرم؛ الهام صالحی؛ محمد افخمی اردکانی؛ محمدسعید حیدرنژاد


بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22055/ivj.2020.245788.2294

مسعود طالب خان گروسی؛ مصطفی سلیمانی؛ تقی زهرائی صالحی؛ فرامرز قراگوزلو


مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گوسفند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22055/ivj.2020.223000.2240

اسماعیل قبادی؛ علی اصغر مقدم؛ طیبه محمدی؛ پیمان رحیمی فیلی


شناسایی مولکولی گونه‌های بارتونلا در سگ‌های شهرستان‏های همدان و کرمانشاه و ناقلین بند‏پای آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22055/ivj.2022.325115.2436

زهرا شمشیری؛ علی گودرزتله جردی؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ محمد کمال پور؛ علیرضا سازمند


ارزیابی ایجاد فحلی و باروری در خارج از فصل تولیدمثل در پی استفاده از پروژسترون تزریقی و یا اسفنج و تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی در میش‌های نژاد شال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22055/ivj.2021.300556.2389

امیر نیاسری نسلجی؛ حسن صیدی سامانی؛ علی شجاعی؛ مهدی گنج خانلو؛ محمد بنی نجار


ارزیابی حدت و مطالعه فیلوژنی ویروس‌ بیماری نیوکاسل جداشده از مرغداری‌های گوشتی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22055/ivj.2021.287636.2375

محمد حسن زاده؛ محمد عبدالشاه؛ علیرضا یوسفی؛ آیدین ملوکی؛ فرهاد حق شناس


ارزیابی یافته‌های بالینی، هماتولوژی، بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی در سگ‌های مبتلا به هیپرپلازی کیستیک اندومتر/ پیومتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22055/ivj.2022.358056.2492

سیمین خلف دریس؛ بهمن مصلی نژاد؛ آناهیتا رضائی؛ محمد راضی جلالی؛ علی رونق؛ سعد گورانی نژاد


تشخیص سونوگرافیک آبستنی وارزیابی سیستم تولید مثلی گاومیش‌های رودخانه‌ای کمتر از 4 ماه آبستنی در شرایط برون تنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22055/ivj.2022.343934.2471

سیامک علیزاده؛ امیر رضا دوستار