موضوعات = علوم درمانگاهی
تعداد مقالات: 123
101. بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 72-82

حسین نجف زاده ورزی؛ بهمن مصلی نژاد؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ پردیس قنبری بیرگانی


102. ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 92-102

ناصر نوروزی؛ علی قلی رامین؛ سیامک عصری رضائی؛ لیلا کلانتری


104. مطالعه‌ی اثر سیلیمارین بر چسبندگی‌های داخل شکمی پس از انتروتومی در سگ

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 5-12

علی بنی آدم؛ سایه صمیمی؛ حسین نجف زاده


106. بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-28

جواد دقیق روحی؛ بهیار جلالی جعفری؛ حسن نظام آبادی؛ غلامرضا مهدیزاده


108. بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 49-54

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ محمد رشنو؛ ساوش منصوری؛ محمد صباغان؛ مجتبی حقی کرم اله؛ ماجده بلادی موسوی؛ رضا دهنوی زاده کازرونی


109. تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 83-93

مرضیه عروجعلی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ نصراله محبوبی صوفیانی


110. آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 94-99

مجتبی بنیادیان؛ حسن فریدی زاد؛ آوا اکبریان؛ عفت کریمی قهفرخی


111. اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 100-103

تقی تقی پور بازرگانی؛ حسن ممتاز؛ فریدرضا بهارلو؛ مهدی غفاری


112. مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-39

مهدی سلطانی؛ شقایق روح الهی؛ اشکان زرگر؛ کاظم عبدی؛ سمیرا محمدیان؛ امرا... قاجاری


114. مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-64

علیرضا غدیری؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ هادی نداف؛ امید ممبینی


115. جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 74-80

محمدرضا محزونیه؛ شبنم گلبوی داغداری؛ راضیه پوراحمد


116. مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 81-87

عبدالواحد معربی؛ رضا آویزه؛ محمد قاسم حنفی؛ مهدی پور مهدی بروجنی؛ لنا مهدیه دولت آبادی


117. جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 88-97

تکاور محمدیان؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی علیشاهی؛ محمدرضا تابنده؛ داریوش غریبی


118. تأثیر استفاده از اشکال مختلف اکسید منیزیم بر بیهوشی بچه ماهی های کپور معمولی با کتامین

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-29

بختیار حیدری؛ رحیم پیغان؛ امین اسماعیلی راد؛ حسین نجف زاده ورزی؛ سراج بیتا؛ مهدی پور مهدی بروجنی


119. ارزیابی روش کانترایمونوالکتروفورز جهت تشخیص آنتی ژن های پیکری گردشی فاسیولا ژیگانتیکا در سرم گاو

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 30-36

محمد حسین راضی جلالی؛ مسعود قربانپور؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ وجیهه خدادادیان


120. ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-47

ناصر نوروزی؛ علی قلی رامین؛ سیامک عصری رضائی


121. مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-67

مهدی سلطانی؛ شلاله موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ شفیق شفیعی؛ پولین شهره؛ سمیرا محمدیان


122. مقایسه ی تأثیر تزریق 3 مرحله‌ای هورمون PG+LHRH-α2 با تزریق 2 مرحله‌ای عصاره ی هیپوفیز بر عملکرد تولید مثلی ماهی بنی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-95

تکاور محمدیان؛ مالک سیلاوی؛ احمد رضا حسینی؛ سیامک روحانی؛ اسماء محمدی؛ بختیار حیدری


123. بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-111

شیرین نوروزی کیا؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلائی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری