کلیدواژه‌ها = کوکسیدوز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع گونه‌های آیمریا در گوسفندان شهرستان زابل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 98-105

10.22055/ivj.2016.13021

محمد میرزایی؛ الهام ده مرده؛ حمید شریفی