کلیدواژه‌ها = اسپکتروفتومتری
تعداد مقالات: 1
1. اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-76

حمیدرضا محمدی؛ مصطفی عبداللهی؛ اشکان جبلی جوان