کلیدواژه‌ها = ریخت شناسی ژژنوم
تعداد مقالات: 1
1. اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-114

10.22055/ivj.2015.11594

رضا وکیلی؛ سونیا زکی زاده؛ حشمت سپهری مقدم؛ عای زنگنه