کلیدواژه‌ها = التیام زخم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی هیستوپاتولوژی عصار ه ی گرده ی گیاه لوئی بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت در موش سوری

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 98-108

10.22055/ivj.2017.33014.1582

هادی نداف؛ صالح اسماعیل زاده؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ سروش سابیزا