کلیدواژه‌ها = ژن چند قلوزایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-19

سارا امیری؛ قدرت الله محمدی؛ عباس جلودار؛ سعد گورانی نژاد؛ زینب شفیعیان