کلیدواژه‌ها = رقیق کننده
تعداد مقالات: 1
1. اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 75-82

سید محمد جواد علوی آقاملکی؛ حمید کهرام؛ سعید زین الدینی؛ حمیدرضا نائیجیان