کلیدواژه‌ها = سرب
مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 62-69

10.22055/ivj.2017.55771.1755

حمداله مشتاقی بروجنی؛ الهام خلیلی صدرآباد؛ مجتبی بنیادیان؛ آلاله وکیل زاده


تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 76-85

10.22055/ivj.2016.38460

حسن مروتی؛ حمید رضا مرادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ محمد تقی شیبانی؛ جمیله سالار آملی؛ علی کلانتری حصاری


سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 58-64

علیرضا قدردان مشهدی؛ غلامحسین خواجه؛ زهرا اسدی کرد