کلیدواژه‌ها = گوش میانی
تعداد مقالات: 1
1. آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-96

10.22055/ivj.2018.108145.1988

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ حسن مروتی