کلیدواژه‌ها = انگل
تعداد مقالات: 4
1. شناسائی مورفومتریک و مولکولی انگلGyrodactylus sprostonae در ماهیان گرمابی استان گیلان با نگرشی بر شدت و شیوع آن در مزارع منتخب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 50-58

10.22055/ivj.2018.105207.1980

جواد دقیق روحی؛ عبدالحسین دلیمی‌اصل؛ محمد پورکاظمی؛ محدث قاسمی؛ شکوفه شمسی


2. بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهی گاریز (liza klunzingri) در آب‌های سواحل بندرعباس

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 106-115

10.22055/ivj.2018.59479.1786

فاطمه نظری؛ احسان کامرانی؛ ایرج موبدی؛ ایوب سلیمانی


3. بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-28

جواد دقیق روحی؛ بهیار جلالی جعفری؛ حسن نظام آبادی؛ غلامرضا مهدیزاده


4. بررسی آلودگی انگلی ماهی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در ساحل بندرعباس

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 68-76

ایوب سلیمانی؛ احسان کامرانی؛ ایرج موبدی؛ مهدی زمانی راد؛ سونجا کلینرتز