کلیدواژه‌ها = قابلیت هضم
تعداد مقالات: 3
3. اثرات جایگزینی تدریجی پودر ماهی با پودر سویا و مکمل آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم و ترکیبات عناصر لاشه فیل¬ماهی جوان (Huso huso)

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 5-14

رضا اسعدی؛ محمدرضا ایمان‌پور؛ مسعود اصغری؛ طیبه عنایت‌غلام¬پور