کلیدواژه‌ها = جوجه های گوشتی
مقایسه دو روش پایش بقایای آنتی بیوتیک در لاشه جوجه های گوشتی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-15

10.22055/ivj.2020.212004.2214

سارا بصیری؛ کرامت اساسی؛ حمیدرضا هاشمی تبار؛ سعید خالدیان؛ سید شهرام شکرفروش


اثر آنتی بیوفین® بر جمعیت باکتری‌های اسید‌لاکتیک و لاکتوباسیل‌های دستگاه گوارش در جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 67-74

10.22055/ivj.2017.53536.1728

فروغ طلازاده؛ صفا ورناصری؛ منصور میاحی؛ داریوش غریبی؛ تکاور محمدیان


اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 44-54

محمد روستایی علی مهر؛ حدیث مؤیدی‌احمدسرایی؛ محمود حقیقیان‌رودسری


تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 88-97

محمدرضا قربانی؛ محمد بوجارپور؛ منصور میاحی؛ جمال فیاضی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ سید صالح طباطبایی