کلیدواژه‌ها = ویروس لکوز گاوی (BLV)
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-96

10.22055/ivj.2017.55672.1750

زهره نجفی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ رضا پسندیده