کلیدواژه‌ها = ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 34-42

مهران جواهری بابلی؛ پیوند مکتبی؛ علیرضا جعفرنژادی؛ ابوالفضل عسکری ساری