کلیدواژه‌ها = گوساله
تعداد مقالات: 3
1. بروز لنفومای ویروسی تیموس همراه با درگیری گره های لنفاوی و طحال در گوساله ی ماده ی 3/5 ماهه از نژاد هلشتاین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 98-103

تقی تقی پور بازرگانی؛ محمد جواد قراگزلو؛ فرهاد موسی خانی؛ سعید مهدی زاده


2. مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-50

امین چاروسایی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ آریا رسولی؛ محمد نوری؛ میثم مروجی