کلیدواژه‌ها = جوجه گوشتی
1. بررسی آلودگی گله‌های مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به سالمونلا: تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت ضدمیکروبی جدایه های سالمونلا

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 34-43

سیدمصطفی پیغمبری؛ احسان قربانیون؛ ریما مرشد؛ هادی حق بین نظرپاک


2. تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 42-49

بهزاد سپیانی؛ مجید غلامی آهنگران؛ حسن ممتاز


3. ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 50-60

فرزین علی ملایری؛ محسن فرخوی؛ مهرداد مدیرصانعی؛ مسعود هاشم زاده؛ محمد رضائیان


7. اثرعصاره‌ی آویشن (Thymus vulgaris)بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و غلظت لیپیدهای سرم خون در جوجه‌های گوشتی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-57

فروغ طلازاده؛ منصور میاحی؛ سیده میثاق جلالی؛ وحید عسگری


9. اثر آویشن شیرازی در جیره بر بازده رشد و میزان اکسیداسیون لاشه در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 42-51

الهام صالحی؛ شهاب بهادران؛ عزیزالله فلاح مهرجردی؛ عبدالناصر محبی


10. اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-114

رضا وکیلی؛ سونیا زکی زاده؛ حشمت سپهری مقدم؛ عای زنگنه


13. اثر عصاره گیاه سر خار گل (Echinacea purpurea) بر عملکرد، پاسخ‌های ایمنی سلولی و هومورال جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 60-70

محمد روستائی علی مهر؛ باهر قهرمانی زهرائی؛ محمود حقیقیان رودسری


14. مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 120-125

منصور میاحی؛ مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری؛ مهدی پورمهدی‌بروجنی؛ امین بهزادی