کلیدواژه‌ها = بره
1. اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-76

حمیدرضا محمدی؛ مصطفی عبداللهی؛ اشکان جبلی جوان


2. مسمومیت با آیورمکتین در بره

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 113-118

هادی صمدیه؛ سید علیرضا تقوی رضوی زاده