کلیدواژه‌ها = گاومیش
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 80-88

حسن مروتی؛ نعیم عرفانی مجد؛ حمید رضا مرادی؛ مهدی هادی جعفری؛ محمد مهدی شمسی؛ سجاد چنانی


3. تعیین ژنوتیپ‌هایDRB3 از مجتمع عمده پذیرش بافتی گاومیش با روش تحلیل دقیق دمای شکافت

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 109-115

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ آلا الخفاجی؛ سالار گلابدار


4. مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-12

بهزاد آذرکمند؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ داریوش غریبی؛ مسعود قربانپور


5. بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-97

سجده کمالی؛ علی رضا قدردان مشهدی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلائی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ علی رضاخانی


6. مقایسه آزمایش‌های خنثی‌سازی ویروس و الیزای تجاری، جهت جستجوی پادتن ضد ویروس BVD در گاومیش

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 24-31

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ فاطمه مامی


7. وِیژگی های کالبدشناسی رباط های مفصل مچ پای گاومیش رودخانه ای خوزستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 108-117

جمال نوری نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ یزدان مظاهری؛ علی محمد کرمی


8. بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-23

اکبر ارفعی آخوله؛ محمدرضا شیرازی؛ مهدی رشنوادی؛ آریا رسولی؛ محمد نوری؛ محمد راضی جلالی