کلیدواژه‌ها = خرگوش
بررسی اثرات درمانی اُزُن‌تراپی بر ترمیم شکستگی تجربی استخوان زند زبرین در مدل خرگوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22055/ivj.2021.248558.2298

سید امیرمحمد حسینی؛ سیاوش شریفی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ صادق شیریان


مطالعه هیستوپاتولوژیک گیاه کاپاریس اسپینوزا بر روند التیام جراحت تاندون آشیل در خرگوش

دوره 16، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 60-67

10.22055/ivj.2020.211395.2208

حمیدرضا مسلمی؛ سید مرتضی حائریان؛ میثم تهرانی شریف؛ رامین مظاهری نژاد فرد


ارزیابی رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی اثرات بازدارندگی ترامادول و متامیزول بر روند ترمیم نقیصه ی تجربی استخوان درشت نی خرگوش

دوره 13، شماره 3، آذر 1396، صفحه 86-96

10.22055/ivj.2017.31742.1571

هادی نداف؛ عبدالواحد معربی؛ صالح اسماعیل زاده؛ هادی ایمانی راستابی؛ امیر حسین مودتی


مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 81-87

عبدالواحد معربی؛ رضا آویزه؛ محمد قاسم حنفی؛ مهدی پور مهدی بروجنی؛ لنا مهدیه دولت آبادی