کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمان
تعداد مقالات: 10
5. تعیین الگوی پروتئینی جدایه های یرسینیا راکری بدست آمده از برخی مزارع قزل آلای پرورشی

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-12

نسترن بهادری؛ مهدی سلطانی؛ مهناز فرهمند؛ سمیرا محمدیان؛ الهه سلطانی


6. ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 12-18

سالار درافشان؛ امیر وفایی سعدی؛ علی نکویی فرد


7. مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-67

مهدی سلطانی؛ شلاله موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ شفیق شفیعی؛ پولین شهره؛ سمیرا محمدیان