کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمان
تعداد مقالات: 11
1. بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis)

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 32-40

10.22055/ivj.2018.105608.1983

نجمه شیخ زاده؛ شهاب نوتاش؛ علی خانی اوشانی؛ شلاله موسوی؛ کیوان طاهاپور


6. تعیین الگوی پروتئینی جدایه های یرسینیا راکری بدست آمده از برخی مزارع قزل آلای پرورشی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 5-12

10.22055/ivj.2016.14696

نسترن بهادری؛ مهدی سلطانی؛ مهناز فرهمند؛ سمیرا محمدیان؛ الهه سلطانی


7. ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 12-18

سالار درافشان؛ امیر وفایی سعدی؛ علی نکویی فرد


8. مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 59-67

مهدی سلطانی؛ شلاله موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ شفیق شفیعی؛ پولین شهره؛ سمیرا محمدیان