کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس
تعداد مقالات: 6
1. تعیین اکوارها، حساسیت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن tst در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از مواد غذایی لبنی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-49

10.22055/ivj.2017.71018.1852

رضا حکیمی آلنی؛ عبدالمجید محمدزاده؛ پژمان محمودی کوهی؛ محمد رضا پژوهی الموتی


2. تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-13

10.22055/ivj.2017.45056.1656

الهام احمدی؛ عباس قوزیوندی؛ کاظم ابراهیم پورباصر؛ هیوا کریمی دره آبی