کلیدواژه‌ها = الیزا
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه آزمایش‌های خنثی‌سازی ویروس و الیزای تجاری، جهت جستجوی پادتن ضد ویروس BVD در گاومیش

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 24-31

10.22055/ivj.2016.34437

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ فاطمه مامی


2. بررسی سرواپیدمیولوژیک بیماری زبان آبی در گوسفندان استان خوزستان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 103-111

شیرین نوروزی کیا؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلائی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری